Zgłoś uwagi

Jan Sarnowski - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

3. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 115).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawarty w druku nr 115.

    Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zmieniają zakres usługi polegającej na udostępnianiu podatnikom PIT przez Krajową Administrację Skarbową wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych za pośrednictwem portalu podatkowego. Przepisy określające zasady funkcjonowania usługi zostały uchwalone w 2018 r., a realizacja samej usługi została rozłożona w czasie na dwa etapy.

    W pierwszym etapie, na początku 2019 r., usługa została udostępniona dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej rozliczających podatek za 2018 r. na zeznaniach PIT-37 i PIT-38. W ramach tej usługi nazywanej Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje podatnikom wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, tworzone są one automatycznie, bez konieczności składania przez podatników jakiegokolwiek wniosku. Zeznania są przygotowywane dla podatników rozliczających się indywidualnie, dla płacących podatek wspólnie z małżonkiem oraz dla szczególnie opodatkowanych osób samotnie wychowujących dzieci. Przygotowując zeznania podatkowe, Krajowa Administracja Skarbowa bazuje na danych od płatników, danych przekazywanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły oraz na danych znajdujących się w rejestrach własnych szefa KAS i innych państwowych rejestrach.

    Pierwszy etap wdrażania usługi Twój e-PIT zakończony został znacznym sukcesem. Z usługi skorzystało prawie 7 mln podatników. Co istotne, akcja informacyjna dotycząca nowej usługi zwiększyła zainteresowanie inną formą elektronicznego rozliczania podatników, tj. e-Deklaracjami, wśród podatników nieobjętych programem Twój e-PIT. W roku 2019 z e-Deklaracji skorzystało aż 13 mln podatników PIT. Oznacza to, że w formie innej niż papierowa rozliczyło się w sumie ok. 20 mln PIT-owców.

    W drugim etapie realizacji usługi, zaplanowanym na 15 lutego 2020 r., przyjęto, że wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe będzie udostępnione kolejnym kategoriom podatników PIT, m.in. osobom prowadzącym działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej, rozliczającym podatek za 2019 r. poprzez PIT-28 i PIT-36. Rząd proponuje modyfikację tego planu i rozłożenie kolejnego etapu udostępniania usługi Twój e-PIT na dwie fazy. Postulat ten wynika z konieczności dostosowania funkcjonującej już usługi do wprowadzonych w trakcie 2019 r. zmian w przepisach podatkowych. Należą do nich m.in. ulga dla młodych i nowa skala podatkowa.

    Ponieważ zmiany te weszły w życie w połowie 2019 r., nie mogły być uwzględnione przy wykonaniu pierwszego etapu usługi na początku zeszłego roku. Rozłożenie kolejnego etapu wdrażania Twojego e-PIT na dwie fazy pozwoli także skoncentrować się na przygotowaniu bardziej zaawansowanych i kompleksowych usług Krajowej Administracji Skarbowej dla podatników. Pierwsza część drugiego etapu wdrażania usługi Twój e-PIT zaplanowana jest zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami na połowę lutego 2020 r. Obejmie ona zwiększenie funkcjonalności już teraz dostępnej usługi, a także udostępnienie kolejnych funkcjonalności.

    Po pierwsze, od lutego 2020 r. w udostępnionych podatnikom zeznaniach wykazywana będzie kwota ulgi na dzieci na podstawie danych pozyskiwanych z Ministerstwa Cyfryzacji z bazy PESEL, a w przypadku dorosłych dzieci uczących się w Polsce, studentów i doktorantów - na podstawie danych z rejestru ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Ponadto usługa obejmie w 2020 r. zeznania PIT-28 i PIT-36 składane przez podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. W efekcie Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania PIT-36 m.in. podatnikom, którzy w tym zeznaniu rozliczą dochody pochodzące z innych państw, dochody z najmu czy dochody z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych.

    W efekcie liczba użytkowników tej usługi w stosunku do rozliczenia za 2018 r. zwiększy się o ponad 2 mln. Czasowemu przesunięciu ulegnie natomiast udostępnienie usługi dla osób prowadzących działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej. Z uwagi na wymienione okoliczności udostępnienie tej usługi w pełnym zakresie z dniem 15 lutego 2020 r. nie gwarantowałoby braku błędów w przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniach podatkowych, co z punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za jakość danych udostępnianych podatnikowi nie może mieć miejsca.

    Trzeba jednocześnie podkreślić, że przedstawiane zmiany nie oznaczają odstąpienia od udostępniania przedsiębiorcom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Ich część będzie udostępniana w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów. Wejście w życie proponowanych zmian nie wiąże się także z żadnymi dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców czy osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Nie pogarsza także sytuacji tych podatników. Będą oni rozliczać się za 2019 r. tak jak dotychczas, czyli składając zeznania w formie papierowej lub elektronicznej, tzn. poprzez system e-Deklaracje. Tylko w 2018 r. skorzystało z niego aż 2 mln spośród 2,5 mln przedsiębiorców.

    Projekt ustawy przewiduje wejście w życie zmian z dniem 15 lutego 2020 r., co wynika z terminu udostępnienia przez KAS podatnikom zeznań podatkowych składanych za 2019 r. Wejście w życie projektowanych zmian nie wpływa na sektor finansów publicznych, w tym również nie powoduje skutków finansowych do budżetu państwa.

    Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie projektu ustawy w wersji zaproponowanej przez rząd. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.