Zgłoś uwagi

Andrzej Kryj, Teresa Wargocka - pytanie z 10 stycznia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Andrzej Kryj i Teresa Wargocka - PiS
w sprawie realizacji przez samorządy przepisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
58 wyświetleń
1

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Kryj:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Posłowie! Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została przyjęta z wielką nadzieją przez wiele milionów Polaków. Dzięki nowym rozwiązaniom przywracane są zlikwidowane połączenia autobusowe do małych miejscowości, co przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu. Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń odbywa się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Z niektórych rejonów Polski napływają jednak informacje, że samorządy nie wykazują zainteresowania odtworzeniem połączeń autobusowych. Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ogłaszane przez wojewodów nabory kończą się często tym, że dziesiątki milionów złotych pozostają niewykorzystane, a samorządy wyjaśniają, że w obecnej sytuacji prawnej nie są w stanie realizować zapisów ustawowych, z drugiej zaś strony mamy do czynienia z opiniami przewoźników, którzy wykazują wolę uruchamiania takich linii i wskazują istnienie potrzeb w tym zakresie. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją dziwną, bo przecież te środki, które są zabezpieczone - w ubiegłym roku było to 300 mln zł, w tym roku jest to 800 mln zł - pomogłyby naprawdę odtworzyć bardzo wiele takich linii.

    Mam więc pytanie: Dlaczego taka sytuacja ma miejsce i jak przebiega realizacja przez samorządy zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej? Dziękuję bardzo.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Jak pan poseł słusznie zauważył, ustawa z 16 maja o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r., stanowi podstawę czy jeden z elementów przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

    Ta ustawa i zawarte w niej przepisy stworzyły podstawę prawną oraz zapewniły środki finansowe na wsparcie dla samorządów na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w skali całego kraju. Środki finansowe zostały rozdysponowane na województwa z przeznaczeniem na dopłaty do deficytowych linii komunikacyjnych, których funkcjonowanie wynika z potrzeb społecznych.

    Jednostki samorządu terytorialnego, te szczeble, które wymieniał pan poseł, jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego są odpowiedzialne za uruchamianie połączeń komunikacyjnych na obszarach swoich właściwości miejscowych, z uwzględnieniem interesów pasażerów, innymi słowy, swoich mieszkańców.

    Środki funduszu wspierają samorządy w organizacji transportu autobusowego, a dopłaty stanowią zachętę do podejmowania działań w tym zakresie. Na zwiększeniu oferty przewozowej na uruchomienie połączeń autobusowych skorzystają pasażerowie, przy czym inicjatywa organizacji transportu publicznego na danym terenie leży wyłącznie po stronie władz samorządowych. Pasażerowie oczekują zwiększenia dostępności komunikacji autobusowej, dzięki której możliwa jest większa mobilność społeczna, aktywizująca regiony wykluczone komunikacyjne. Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu trzeba traktować jako inwestycję również w rozwój gospodarczy.

    Rolą samorządów jest właściwe rozpoznanie realnych potrzeb transportowych lokalnych społeczności i takie zorganizowanie sieci połączeń komunikacyjnych, które przyczyni się do rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów pozostających w ich właściwościach miejscowych. Odpowiedzialne działanie w tym zakresie po stronie samorządów przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych leży w naszym wspólnym interesie, a środki finansowe zapewnione przez rząd dają szansę na lepszą niż dotychczas ofertę przewozową.

    Pan poseł pytał o kwestie związane z naborami, o kwestie związane z realizacją. W wyniku tego ostatniego naboru, na rok 2020, dopłatą zostanie objętych 1741 linii komunikacyjnych, w pierwszym naborze było ich ok. 1300, po drugim doszło w sumie do 1500, teraz jest, jak widać, odrobinę więcej. Jest to postęp, choć ten postęp naszym zdaniem, z poziomu Ministerstwa Infrastruktury, mógłby być bardziej widoczny, bardziej intensywny, ale jest. Samorządowcy stopniowo przekonują się do tego przedsięwzięcia. Wskutek tych dopłat i naboru łączna liczba wozokilometrów na liniach komunikacyjnych objętych wnioskami wynosi ponad 60,5 mln wkm, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty to 59,5 mln zł.

    W roku 2020 przewozy z wykorzystaniem środków funduszu będą realizowane na obszarze 964 gmin. Można przyjąć taką statystyczną wielkość, że jest troszkę powyżej 14 mln mieszkańców, na których będą oddziaływały te nowo utworzone linie komunikacyjne. Mam tutaj całą tabelkę z rozpisaniem na poszczególne województwa, jak wygląda to w sposób zagregowany. I powiem tak: jeśli chodzi o największą liczbę linii komunikacyjnych objętych dopłatą, to tutaj mamy na pierwszym miejscu ex aequo mazowieckie i podkarpackie, gdzie jest 251 linii komunikacyjnych, trzecie miejsce zajmuje Wielkopolska - 186, a jeśli chodzi o najmniejszą liczbę linii komunikacyjnych objętych opłatą, to mamy warmińsko-mazurskie - 25, zachodniopomorskie - 37, lubuskie - 58. To oczywiście przekłada się na liczbę wozokilometrów. Blisko 11 mln wkm będzie dofinansowanych w województwie podkarpackim, blisko 8 mln w województwie pomorskim i 6300 tys. z lekką górką w województwie śląskim. Oczywiście przekażę taką informację, tę tabelkę na piśmie do przeanalizowania, żeby państwo mogli bardziej szczegółowo to sobie obejrzeć.

    Warto podkreślić, że fundusz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej jest projektem długookresowym - tak też trzeba go traktować - mającym na celu systematyczne uruchamianie regularnych linii autobusowych oraz sprzyjającym tworzeniu wspólnej i funkcjonalnej sieci komunikacyjnej odpowiadającej na bieżące zapotrzebowanie społeczne we współpracy i z główną rolą samorządu terytorialnego (Dzwonek) w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Teresa Wargocka:

    Panie Ministrze! Myślę, że ten program odbudowy lokalnych połączeń autobusowych jest programem jednym spośród wielu, ale właśnie ten program wymaga bardzo dobrej współpracy samorządów z administracją rządową, bo w zasadzie możemy powiedzieć, że rząd opracował program, ustalił reguły, zasady, przeznaczył środki finansowe, a realizacja tego programu w zakresie wykonania i przyniesienia konkretnych korzyści społecznych leży po stronie samorządów.

    Panie Ministrze! Myślę, że jeżeli chodzi o ten drugi nabór, który już trwa, w zasadzie jest rozstrzygnięty, wskaźniki zaangażowania samorządów, nawet po stronie zaangażowania środków finansowych, nadal nie są zbyt wysokie. Czy po 2019 r. wydamy 800 mln na ten program, tak jak mamy zapewnione w funduszu? (Dzwonek) Czy pan minister odniósłby się do ewentualnych postulatów samorządów, które - jeżeli państwo rozmawiacie, a na pewno rozmawiacie - zgłaszają pewne zastrzeżenia? Może dwa zdania o opinii drugiej strony. I czy ewentualnie jakieś zmiany są planowane w przyszłości? Dziękuję.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

    Oczywiście tym samorządowcom, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie związane z funduszem autobusowym, należą się ogromne podziękowania, bo oni weszli w ten program z taką myślą, że chcą służyć swojej społeczności lokalnej. Drugie ogromne podziękowania należą się z pewnością wojewodom i pracownikom podległym wojewodom za to, że ten program wdrożyli w ekstraordynaryjnym tempie, w bardzo krótkim czasie. Bo w zeszłym roku były przeprowadzone dwa nabory i teraz jest rozstrzygnięty trzeci, więc w sumie mamy trzy nabory.

    Oczywiście trwa dyskusja na temat warunków programu i samorządowcy nie byliby sobą, gdyby nie mówili, że dopłata jest ich zdaniem za niska, choć te przykłady, które mamy już dzisiaj na stole, z różnych województw z całej Polski, z różnych gmin o różnym charakterze: miejsko-wiejskich, wiejskich, czy powiatów, wskazują, że jednak można funkcjonować w ramach tego funduszu i tych zasad, które w tej chwili obowiązują. Oczywiście nie wyklucza to tego, że w ramach ewaluacji programu - bo musimy oczywiście się temu przyglądać w sposób również krytyczny, nie możemy traktować swojego dziecka jako tego najmądrzejszego na świecie - będziemy dokonywali analiz i szukali rozwiązań, które jeszcze w większym stopniu będą przeciwdziałały wykluczeniu komunikacyjnemu, przy czym to nie zawsze musi znajdować się w orbicie konkretnych oczekiwań samorządowców, czyli np. nie 1 zł, a 5 zł, a może poczekajmy jeszcze na jakieś dodatkowe rozwiązania... To może tak być, ale nie musi.

    Z tego miejsca zachęcałbym jednak samorządowców, żeby dokonywali analizy swoich potrzeb i potraktowali tworzenie linii komunikacyjnych jako inwestycję w rozwój swojej małej ojczyzny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.