Zgłoś uwagi

Michał Gramatyka, Marta Golbik, Grzegorz Puda - pytanie z 10 stycznia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Michał Gramatyka, Marta Golbik, Grzegorz Puda - PiS
w sprawie faktycznego stanu realizacji Programu dla Śląska

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
38 wyświetleń
0

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Michał Gramatyka:

    Czcigodny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Z końcem grudnia 2017 r. pan premier Mateusz Morawiecki z wielką pompą ogłosił program dla Śląska. Po 2 latach realizacji tego programu i po kilkunastu tygodniach oczekiwania na informację publiczną udało mi się zdobyć podsumowanie 2 kwartałów 2019 r. Lektura tego protokołu, tego podsumowania, skłania mnie do postawienia następujących pytań: Jaka jest prawdziwa kwota środków, które zainwestowali państwo w województwo śląskie w okresie działania programu? W dokumencie uderza w oczy kwota 45 mld zł tzw. środków zaangażowanych. Ale co to znaczy? Bo jeżeli policzymy w kartach poszczególnych projektów środki realnie wydane, to otrzymujemy 8 mld, z czego lwia część to budowa autostrady A1 oraz produkty kredytowe i gwarancje państwowych banków. Jak państwo rozumieją pojęcie środków zaangażowanych? Bo mam wrażenie, że inaczej niż wszyscy. W moim ulubionym np. ze względów semantycznych projekcie inteligentnej kopalni entuzjastycznie raportowane zaangażowanie to 700 mln zł. Realnie wydano niecałe 10. Żaden z 17 podprojektów nie został ukończony, realizację jednego można uznać za zaawansowaną. Wśród ryzyk wykazana została oczywiście kwestia pozyskania finansowania.

    Jeszcze bardziej niepokoi porzucanie projektów o charakterze innowacyjnym. W myśl państwa protokołu nie będzie instalacji zgazowania węgla, nie będzie instalacji produkcji wodoru, nie będzie instalacji utylizacji gazów pokopalnianych. Odeszliście państwo od tych projektów. Jeszcze bardziej niepokoją zapisy typu: dane utajnione. Finalne pytanie: Dlaczego ten protokół (Dzwonek) nie jest dostępny publicznie? Bardzo dziękuję. (Oklaski)

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na te kilka pytań, które państwo skierowali do nas, zdając sobie sprawę oczywiście z wartości tego programu, to warto przytoczyć kilka takich faktów, o których trzeba wiedzieć.

    Po pierwsze, program dla Śląska jest programem otwartym. To znaczy to jest program, który cały czas żyje, do którego można dopisywać nowe elementy, o które oczywiście zabiegamy i o które tak naprawdę państwa prosimy. Jeżeli są dobre, to z pewnością będziemy mogli je dodać do programu dla Śląska. A te, które zostały niegdyś wpisane, a okazuje się, że z jakichś powodów nie mogą być zrealizowane, bo np. zmieniła się polityka którejś z firm, które zostały dopisane, z oczywistych względów w tym programie nie powinny się znajdować, ponieważ byłby to program, który nie funkcjonuje. Chodzi o to, żeby w tym programie funkcjonowały tylko te inwestycje, te rozwiązania, które są do zrealizowania.

    Trzeba również powiedzieć, że program dla Śląska to jeden z tych kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝, który został ogłoszony, jak słusznie pan poseł powiedział, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego dokładnie 21 grudnia 2017 r. Od tej daty tak naprawdę bardzo wiele się wydarzyło. Początkowo inwestycji, przedsięwzięć było 73, w tej chwili ich liczba dosyć mocno wzrosła.

    W chwili ogłoszenia przedstawione 73 inwestycje czy działania były na szacowaną kwotę ok. 44 mld zł. Po ostatniej aktualizacji w październiku 2019 r., to jest najświeższa informacja, program liczy już 116 przedsięwzięć, których wartość szacowana jest na 62 mld zł. 48 mld zł z tej kwoty to środki, które już pracują w gospodarce. I to jest stan na koniec II kwartału, czyli na połowę roku. Liczba realizowanych przedsięwzięć, a także skala zaangażowanych środków, czynią z tego programu największe przedsięwzięcie w historii polityki regionalnej w Polsce.

    Warto również dodać, że program dla Śląska oprócz tego, że cechuje się otwartością, o której powiedziałem na początku, jest programem, który funkcjonuje dlatego, że rząd m.in. negocjuje wysokość oraz warunki wsparcia dla tego programu, np. wsparcia dla regionów poprzemysłowych w ramach unijnego ˝Just Transition˝. Ze względu na skalę wyzwań związanych z tą transformacją profilu gospodarczego Śląsk, program dla Śląska będzie najprawdopodobniej największym beneficjentem tego wsparcia.

    Odpowiadam na temat tego zaangażowania środków, bo myślę, że państwa to interesuje. Wg stanu na koniec I półrocza dotychczas zaangażowane środki w ramach programu dla Śląska to 48 mld zł, o których mówiłem, w tym - i to warto podkreślić - 14,8 mld zł już zakontraktowanych, umowy o dofinansowanie są podpisane.

    Zaangażowanie środków wg celów programu dla Śląska prezentuje się następująco. Warto podkreślić, że mamy możliwość wymienienia kilku celów, dokładnie sześciu. Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie to jest 11 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu - 0,7 mld zł. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego - 1,3 mld zł. Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej - prawie 16 mld zł. Cel piąty, wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce - 16,3 mld zł. I cel szósty, poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego - prawie 3 mld zł, bo 2,9 mld zł.

    Ponieważ mamy mało czasu, to może, żeby ubiec kolejne pytanie... Otóż kwota, o której pan poseł wspominał, obejmuje wszystkie umowy, które zostały już zrealizowane w ramach tego programu, ale również te, które są zakontraktowane. Inaczej mówiąc, wliczamy w to również wszystkie inwestycje i działania, które np. w ramach programu ˝Infrastruktura i środowisko˝ czy w ramach innych programów zostały zakontraktowane, lub umowy zostały podpisane, a nie są jeszcze rozliczone, co wydaje się dosyć naturalne. To znaczy, że jeżeli wliczamy w to środki, które zostały przeznaczone, i alokacja już występuje, to wpisaliśmy to w ramach kwot, o których mowa, i stąd jest różnica, o której pan poseł powiedział.

    Dotychczasowe wybrane efekty realizacji naszego programu to jest dofinansowanie 45 projektów w obszarach m.in. energetyki, motoryzacji, medycyny i przemysłu stalowego. Powstanie ok. 3750 nowych miejsc pracy, odpowiadając, dzięki dziesięciu inwestycjom w województwie śląskim. 47 tys. osób poniżej 29. roku życia otrzymało wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych. 31 tys. osób powyżej 25. życia zostało przeszkolonych w zakresie korzystania z Internetu. 33 km - odcinek autostrady A1 od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe został oddany do użytkowania w sierpniu 2009 r. Później w grudniu 2019 r. kolejny odcinek długości 20 km, obwodnica Częstochowy. Dzięki wsparciu z POPC blisko 120 tys. gospodarstw domowych na Śląsku i 530 jednostek publicznych uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu. W ramach PO WER 2014-2020 udzielono wsparcia uczelniom wyższym w zakresie tworzenia realizacji nowych kierunków studiów odpowiadających na potrzeby społeczno-gospodarcze regionu.

    Chciałbym też podpowiedzieć, że ponieważ jest to tylko część tych przedsięwzięć (Dzwonek), tych inwestycji, to dosyć długa lista jest ogólnie dostępna z tych wszystkich 116, o które pan poseł pytał. Jeżeli trzeba, to oczywiście taką listę mogę nawet tutaj panu posłowi wręczyć. Warto zapoznać się również z informacją wydaną w postaci publikatora, o czym pan mówił. To znaczy nie jest prawdą, że te informacje nie są dostępne. Mamy to w... (Oklaski)

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dziękuję, panie ministrze, będzie miał pan czas po pytaniu dodatkowym.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Dziękuję, panie marszałku.

    (Poseł Barbara Dziuk: Brawo!)

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marta Golbik:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Niestety muszę zmartwić zarówno pana marszałka, jak i Ślązaków. Na Śląsku mówi się na ten program: PiS dla Śląska. Nie da się ukryć, że to był program, który...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    I Zagłębiaków, pani poseł...

    Poseł Marta Golbik:

    I Zagłębiaków. Bardzo przepraszam, oczywiście. Nie da się ukryć, że to program, który powstał przed wyborami. Na przykład na parę dni przed wyborami katowicka specjalna strefa ekonomiczna w ramach tego programu uruchomiła specjalny serwis poświęcony programowi dla Śląska. Kosztował on 120 tys. zł.

    Uwaga, odwiedza go średnio 270 użytkowników miesięcznie. Postawiony na darmowym WordPressie. Nie odpowiedział pan na żadne konkretne pytania.

    Nie powiedział pan, gdzie są zaangażowane te środki, a o to chodziło. Bo bardzo ogólne mówienie o tym, co zostanie zrealizowane, albo ogólne nazywanie programów nie jest odpowiedzią na pytania. Ale może przy okazji odniesie się pan minister (Dzwonek) również do kwestii tego świetnego portalu. Dziękuję bardzo.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na zaczepkę pana marszałka, chciałbym powiedzieć, że jestem z tego samego województwa.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Grzeczną zaczepkę. Grzeczną i miłą, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Mieszkam trochę dalej. Ale, panie marszałku, z Warszawy do Bielska-Białej pociąg Pendolino jedzie niecałe 3 godziny 20 minut, więc pan marszałek może jeździ innymi drogami.

    (Poseł Mirosław Suchoń: Brawo Platforma!)

    A jeżeli chodzi o...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Nie, jeżdżę po prostu samochodem, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    A samochodem, panie marszałku, jeździmy tą samą drogą, chyba że pan jeździ przez Kielce.

    (Poseł Elżbieta Duda: Można przez Gdańsk.)

    Najkrótsza droga, czas jej przejazdu wynosi od ok. 3,5 do maksymalnie 4 godzin. Za chwilę będę jechał do Katowic i mogę pochwalić się tym czasem. Natomiast, szanowni państwo, odpowiadając na pytanie...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Nie chcę wchodzić w polemikę. To ja pojadę z panem, dobra? Bo ostatnio jechałem 6 godzin, szczególnie ze względu na Częstochowę.

    (Poseł Michał Gramatyka: Jak się ma koguta, to jest szybciej.)

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Zapraszam, panie marszałku.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dobra, dzięki bardzo.

    Proszę.

    Dodam panu czas oczywiście, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda:

    Szanowni Państwo! Odpowiadając na pytanie dotyczące portalu: doskonale zdajemy sobie sprawę, że taki portal funkcjonuje. Jego głównym celem miało być przede wszystkim informowanie o aktualnym postępie prac w każdym z tych przedsięwzięć.

    (Poseł Michał Gramatyka: 6 grudnia - ostatnia informacja.)

    (Poseł Marta Golbik: Barbórka.)

    Doskonale wiemy również, że w tym portalu jednym z założeń było powstanie mapy, która będzie pokazywała aktualny przebieg tych prac. Natomiast tak się składa, że my jesteśmy jego właścicielem sensu stricto od 6 grudnia. W tej chwili czekamy na rozliczenie, które ma nam przygotować Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, tego, w jaki sposób te środki zostały wydatkowane. A jeżeli chodzi o te szczegółowe pytania, to państwo wybaczą, ale jak gdyby my nie byliśmy do tego czasu właścicielami. W związku z tym, jeżeli mogę, bardzo proszę o zwracanie się z takimi pytaniami do strefy. Myślę, że tam będzie można takie informacje uzyskać. Te informacje są ogólnie jawnie. Nie będzie żadnego problemu, mam nadzieję, z takimi informacjami. Jeżeli byłyby takie problemy, to proszę się do nas zwrócić. My z pewnością będziemy mogli pomóc w uzyskaniu tych informacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.