Zgłoś uwagi

Poseł Stanisław Szwed - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
35 wyświetleń
0

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 34).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Pani Marszałek! Szanowne Druhny! Szanowni Druhowie! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie w imieniu naszego ministerstwa, naszego rządu pozdrowić całą brać strażaków ochotników i złożyć im najlepsze życzenia; podziękować za waszą służbę, za wasz trud, za to, co robicie dla naszego kraju, dla systemów ochrony przeciwpożarowej, i za to, co robicie dla wszystkich naszych obywateli. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. Serdecznie państwa pozdrawiam i życzę, aby w tym nadchodzącym roku wszystkie wasze marzenia się spełniały.

    Szanowni Państwo! Mamy projekt obywatelski. Oczywiście do każdego obywatelskiego projektu, projektu, który jest kontynuacją, jest z poprzedniej kadencji, należy podchodzić z szacunkiem, z uwagą. Również ze strony rządu taką pracę nad tym projektem deklarujemy, choć - jak już powiedziałem - ten projekt jest jeszcze z poprzedniej kadencji Sejmu.

    Projekt jest prosty, ale skomplikowany, jeśli chodzi o realizację. Można byłoby sobie zadać na tej sali pytanie... To jest też pytanie do państwa posłów, którzy siedzą na tej sali. Przecież takie projekty były i w VI kadencji Sejmu, i VII kadencji Sejmu - wtedy rządy sprawowała koalicja PO-PSL - i w ostatniej kadencji.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: W VII było też PiS i w VI - PiS.)

    I w V kadencji. A w V kadencji też był projekt. Tak że te projekty tutaj były.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Pani poseł, bardzo proszę...

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Tak że myślę, że to było. Lewica też miała możliwość uchwalenia tego.

    (Głos z sali: Ale nie miała możliwości finansowych.)

    Przypomnę, że od wielu, wielu lat szefem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest pan Waldemar Pawlak. Myślę, że nie trzeba tego nazwiska na tej sali przypominać, bo wiemy, kim jest.

    Jeżeli projekt był taki prosty, to dlaczego nie został uchwalony w latach wcześniejszych? To jest pierwsze pytanie, do nas wszystkich. Jak tworzymy zespół strażacki, to zazwyczaj ponad podziałami w tym zespole są setki posłów. To pytanie do nas wszystkich, którzy od wielu lat zasiadamy w parlamencie: Dlaczego przez te wszystkie kadencje poprzez zespół strażacki nie udało się wypracować takiego rozwiązania? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie.

    Pytanie jest zasadnicze. Jeżeli mówimy... Dzisiaj nie oceniamy działalności ochotniczych straży pożarnych. One są wspaniałe, działają, są potrzebne w systemie ratowniczo-gaśniczym. Pytanie jest trochę inne. Dzisiaj stoję przed państwem - z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tutaj powinien stać przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo to jemu podlega Państwowa Straż Pożarna i w jakiś sposób ochotnicza straż pożarna. Jeżelibyśmy szli w tym kierunku, to wtedy...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Ale to nie nasza wina!)

    Ale proszę nie przeszkadzać. Pani ma taką tendencję, że...

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Szanowni państwo, bardzo proszę, naprawdę, słuchajmy pana ministra.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Tyle lat pani była szefową zespołu strażackiego, mogła pani to przeprowadzić. Tyle lat pani była, dwie kadencje pani była przewodniczącą poselskiego zespołu strażackiego.

    (Poseł Jan Warzecha: O, pani Krystyno!)

    Mogła to pani przeprowadzić, pani poseł. Nie przeprowadziła pani, a dzisiaj pani na mnie krzyczy, nie po raz pierwszy, bo taką pani ma tendencję, jeśli chodzi o rozmowy.

    Jeżeli chcemy faktycznie pomóc strażakom, to zastanówmy się, czy to ma być w systemie emerytalnym, który reprezentuję, dlatego przed państwem stoję, czy w systemie innym. Chodzi o to, co państwo mówicie, o roli ochotniczych straży pożarnych w systemie pożarnictwa.

    W projekcie... Powiem o faktach. Mamy projekt przed sobą. Jeżeli zakładamy to, co państwo podajecie, bo zakładamy, że jest 650 tys. strażaków ochotników, przyjmuję, pani od pani poseł o tym mówiła...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: 750.)

    (Głos z sali: ...jeżeli chodzi o ratowników.)

    Panie Pośle! Spokojnie, zaraz o tym powiem, panie pośle. Nie jestem pierwszy raz w tym Sejmie, tak że znam doskonale te wszystkie lata, w których uczestniczyliśmy, rozmawialiśmy o strażakach.

    Jeżeli mówimy o 250 tys. osób, które bezpośrednio uczestniczą w akcjach ratowniczych, i mam w projekcie obywatelskim liczby strażaków ochotników, którzy są przedstawiani, jeśli chodzi o wyliczenia, to wychodzi mi z tego, że tak: 6 tys. strażaków z nabytymi prawami emerytalnymi, których by to dotyczyło, 16 tys. strażaków ochotników, którzy nabywają prawa emerytalne, to razem 22 tys. osób. Chcemy dać dodatek do 22 tys.? Na 250 tys. strażaków, którzy biorą udział? Chyba nie tak. (Gwar na sali, dzwonek)

    (Poseł Tadeusz Tomaszewski: Kryteria, tam jest wiek emerytalny.)

    Podaję dane, które są w projekcie. Szkoda, że państwo nie zapoznali się z projektem, bo mówimy o projekcie. To jest pierwsza rzecz. Z tego projektu wychodzi kwota 52 mln zł. Jeżelibyśmy dołożyli to, o czym mówię, tj. 240 tys. i spełnione kryteria, to już nie wiemy, jaka to będzie ostateczna suma. Ale dla mnie pytanie zasadnicze: Jeżeli przez tyle kadencji nie udaje się tego załatwić w systemie emerytalnym, to poszukajmy może innej drogi, jak wesprzeć strażaków ochotników...

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    Panie Pośle! Niech pan nie przeszkadza. Po co pan przeszkadza? Niech pan słucha choć trochę.

    (Głos z sali: Podpowiadamy.)

    (Poseł Marek Dyduch: Pan ma odpowiadać na pytania, a nie zadawać pytania.)

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Szanowny panie pośle, miał pan czas na zadanie pytania, mógł pan wziąć udział w debacie. Będzie czas na rozmowy w komisjach, na prace w komisjach.

    Proszę nie przeszkadzać. Dziękuję.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Konkludując to wystąpienie: Jeżeli chcemy pomóc strażakom, to trzeba się zastanowić w pracach komisji, czy idziemy w system emerytalny, w to, co jest zaproponowane, czy w inny system.

    Jeżeli mówimy o innych problemach dotyczących choćby naboru do ochotniczych straży pożarnych młodych ludzi, to też jest pytanie, czy to ma być system emerytalny, czy to ma być inny system. Jeżeli taka dyskusja będzie, również poprzez zespół strażaków, to oczywiście jesteśmy na to otwarci.

    Dzisiaj przy zapisach, które są w tym projekcie obywatelskim, przy tej, że tak powiem, niedookreślonej liczbie możliwych uczestników, trudno by było projekt przyjąć w tej wersji. Ale rozumiem, że jest decyzja wszystkich klubów o kontynuacji prac w parlamencie, w komisjach sejmowych i w komisjach sejmowych nad tymi sprawami również państwo się pochylicie.

    Można było zadawać więcej pytań, które wynikają z samego projektu, bo przecież mamy też kwestie, które dotyczą... O tym państwo też mówiliście, ale moglibyśmy... Koledzy z mojego klubu o tym mówili, o całym systemie wsparcia ochotniczych straży pożarnych, o środkach, które przekazywaliśmy na sprzęt, na modernizację: ponad 130 mln w ubiegłym roku na sprzęty, nowy projekt dotyczący wsparcia w kwocie 5 tys. zł dla ochotniczych straży pożarnych. To są wszystkie te działania, które podejmowaliśmy, i możemy o tych sprawach też rozmawiać.

    Proszę, myślę, chodzi o nas wszystkich, żebyśmy się zastanawiali, czy iść w takie rozwiązanie jak system emerytalny, który jest trudny do policzenia, do sprawdzania, do kontroli itd. To, myślę, jest temat na dyskusję w komisji.

    Oczywiście stanowiska rządu wobec tego projektu jeszcze nie ma. Przygotujemy takie stanowisko, ale również deklarujemy swój udział w pracach komisji, do których zostanie skierowany projekt. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.8
Pozycja w rankingu:
200
Liczba głosów: 13
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.