Zgłoś uwagi

Poseł Robert Warwas - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
53 wyświetleń
0

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 34).

Poseł Robert Warwas:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 34.

    Projekt ustawy dotyczy przyznania osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej, dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Spełnienie przez członka ochotniczej straży pożarnej wskazanych wymogów potwierdzałby przez wydanie stosownego zaświadczenia wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta właściwy dla siedziby ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem.

    Wysoka Izbo! Dokonanie zmiany dotyczącej wprowadzenia dodatku do emerytury, w tym emerytury rolniczej, jest istotne z punktu widzenia społecznego i oczekiwane przez strażników ochotników. Poza tym przyznanie tego świadczenia, była o tym mowa w uzasadnieniu, byłoby wyrazem docenienia ich trudu przez władze państwowe.

    W obecnym stanie prawnym, stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, członkowie ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymują ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Ponadto w art. 26 ust. 1, w art. 26a, art. 27a i art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej przewiduje się odpowiednio dodatkowe uprawnienia dla członków ochotniczych straży pożarnych. Z powyższego wynika zatem, że w obecnym stanie prawnym członkowie ochotniczych straży pożarnych otrzymują określone świadczenia także w wymiarze finansowym. Natomiast dodatkowe świadczenie do emerytury jest sprzeczne z obecnym systemem emerytalnym, opierającym się na założeniu, iż świadczenie wynika z wniesionego przez ubezpieczonego wkładu w postaci opłacenia składki ubezpieczeniowej.

    Należy zauważyć, że branie udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez ochotniczą straż pożarną nie mieści się w przewidzianym przez system ubezpieczeń społecznych kategoriach ryzyka ubezpieczeniowego, które obejmują przede wszystkim utratę możliwości osiągnięcia dochodów z pracy wskutek starości lub niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia.

    Przyjęcie koncepcji świadczenia pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w postaci dodatku do emerytury wymagałoby również objęcia składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obecnych form rekompensaty finansowej przyznawanej osobom. Dodatkowo sformułowanie ˝dodatek do emerytury˝ oznacza, że członkowie ochotniczej straży pożarnej, którzy nie posiadają prawa do emerytury albo jej nie pobierają, nie będą mogli nabyć prawa do przedmiotowego dodatku, nawet w sytuacji gdy będą w stanie wykazać się 10-letnim okresem bycia członkiem ochotniczej straży pożarnej.

    W uzasadnieniu projektu ustawy nie wskazano, jakie przesłanki były podstawą ustalenia zakresu podmiotowego uprawnionych do dodatku w ramach ogółu członków ochotniczej straży pożarnej. Ponadto w projektowanych przepisach brak jest informacji o ewentualnych zasadach waloryzacji tego dodatku. Wątpliwości może budzić także fakt, że projektowane rozwiązanie nie przewiduje przyznania dodatku do emerytury w przypadku osób, które są uprawnione do świadczenia emerytalnego z systemów zaopatrzeniowych.

    Wysoka Izbo! Bez wątpienia wszystkim druhom i druhnom należą się wyrazy szacunku oraz uznania za bezinteresowną służbę ludziom oraz profesjonalizm podczas akcji gaśniczo-ratowniczych. Tym samym godne uwagi jest dodatkowe uhonorowanie strażaków ochotników, lecz należałoby ten projekt doprecyzować. Jako że działalność ochotniczych straży pożarnych to ważna służba publiczna w naszym kraju, z inicjatywy rządu Sejm w 2019 r. uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Celem nowelizacji było rozszerzenie zadań, na które jednostki ochotniczych straży pożarnych mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie z budżetu państwa.

    Na uwagę zasługuje fakt (Dzwonek), że ochotnicze straże pożarne stanowią ważne ogniwo w systemie zapewnienia społeczeństwu ochrony przeciwpożarowej. Szczególne poświęcenie i zaangażowanie osób włączających się w działalność ochotniczych straży pożarnych powinno zostać docenione, również w aspekcie finansowym. Niemniej jednak sposób realizacji powyższego postulatu wymaga pogłębionej analizy.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mając na uwadze powyższe, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o skierowanie projektu ustawy z druku nr 34 do dalszych prac legislacyjnych we właściwej komisji. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.