Zgłoś uwagi

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
32 wyświetleń
0

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 43 i 91).

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie, Panowie Posłowie! Ja się bardzo cieszę, że sprawy transportu kolejowego przeżywają swoisty renesans. Bardzo cieszę się, że panie, panowie posłowie tak pozytywnie odnoszą się do wszystkich działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, których celem jest...

    (Poseł Mirosław Suchoń: Panie ministrze...)

    ...zwiększenie atrakcyjności kolei, zwiększenie dostępności komunikacyjnej i likwidacja wykluczenia komunikacyjnego.

    Może to będzie poczytane przez niektórych z państwa za wystąpienie polityczne, ale ja przede wszystkim chciałem odnieść się do historii, aby tutaj, w tej Izbie, tutaj, teraz, kiedy przygotowaliśmy dobry projekt ustawy, raz na zawsze blokujący możliwości likwidacji linii kolejowych, przypomnieć, co działo się w ostatnich 20, 30 latach.

    Pan poseł Czarzasty, przemawiając z mównicy sejmowej podczas debaty nad tym projektem, stwierdził oto, że rząd przygotowuje projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego i zamierza wydać kwotę 30 mld na realizację tego projektu - jakże ważnego i potrzebnego z punktu widzenia interesów państwa - zaś powinien skoncentrować się przede wszystkim, skoncentrować nie tylko uwagę, ale i finanse, na odbudowie kolei. Ja chciałem przypomnieć wszystkim sceptykom, też panu Czarzastemu, że nikt inny do tej pory nie dbał tak o polską kolej jak rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Bo oto, szanowni państwo, to jest liczba wstydu rządów lewicy. Tyle zlikwidowaliście linii kolejowych pod kolejnymi rządami.

    (Głos z sali: A Akcja Wyborcza ˝Solidarność˝?)

    Tyle zlikwidowaliście linii kolejowych. 2680 km linii kolejowych zlikwidowanych przez kolejne rządy SLD, w różnych konfiguracjach z PSL-em. Zresztą PSL też ma w tym swoisty udział, bo 1914 km linii kolejowych zostało zlikwidowanych podczas rządów w różnych konfiguracjach koalicyjnych z SLD. Ale też jeszcze raz to powtarzam, przypominam i mówię o tym jako o swoistym memento dla wszystkich tych, którzy zamierzaliby czynić inaczej, a nie odbudowywać sieci kolejowej w Polsce, nie odbudowywać szacunku do transportu kolejowego, nie przenosić transportu samochodowego z dróg samochodowych na drogi kolejowe.

    Koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej również mają swoiste zasługi w niszczeniu polskiej kolei. Mam dwa przykłady. One doskonale obrazują różnicę pomiędzy rządami Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do kolei w tym przypadku. To dwa przykłady największych miast w Polsce pozbawionych dostępu do kolei - Jastrzębia-Zdroju i Lubina.

    (Głos z sali: Ale to SLD zdaje się.)

    Do Lubina pociągi przestały dojeżdżać w 2010 r. Nie ma tutaj dzisiaj na sali ministra, który podejmował w tej sprawie decyzję. Ale w Jastrzębiu-Zdroju połączenia zostały zlikwidowane przez Platformę Obywatelską. Można by powiedzieć, że czego nie zlikwidowała lewica, dokończyła Platforma Obywatelska.

    (Poseł Romuald Ajchler: Ale przedtem był jeszcze PiS.)

    Otóż w 2008 r. wydano decyzję likwidacyjną, jeżeli chodzi o odcinki torów od Jastrzębia-Zdroju do Zebrzydowic.

    Jeszcze jedna rzecz. Odwołuję się tutaj do pamięci parlamentarzystów, posłów kadencji z lat 2011-2015. Państwo pamiętają, w jak trudnych warunkach stoczyliśmy batalię o to, aby nie wdrożono w życie projektu, który został przygotowany przez ówczesnego ministra infrastruktury Sławomira Nowaka. Otóż zlecono sporządzenie raportu dotyczącego optymalizacji sieci kolejowej. Zalecano w nim rzeczoną optymalizację, a, mówiąc wprost, wygaszenie i likwidację ponad 3 tys. km czynnych torów kolejowych, których użytkowanie uznano za nierentowne. I o tym chciałem przypomnieć. Dobrze, że wówczas rządzący poszli po rozum do głowy pod naciskiem przede wszystkim opozycji, bo dzięki temu zabiegowi Polska dysponowałaby siecią 16,5 tys. km linii kolejowych.

    Pan poseł Krajewski. Panie pośle, za czasów rządów PSL-u zlikwidowano połączenie do Zambrowa. Zambrów do pańskie miasto.

    (Głos z sali: Skandal!)

    To gwoli przypomnienia.

    Ale też mógłbym się odnieść do wypowiedzi innych posłów dzisiaj zabierających głos. Cieszę się, że macie tożsame zdanie z projektodawcami. Ale przypomnę, że wiele linii kolejowych w Wielkopolsce zostało również zlikwidowanych za czasów rządu SLD. I cieszę się, że dzisiaj mówicie, że trzeba to robić zupełnie inaczej.

    Zapewne pani marszałek Kidawa-Błońska, jako kandydat na prezydenta - nie ma już pani marszałek, przestała dzisiaj prowadzić obrady - będzie odwiedzała różne miasta w Polsce, różne regiony w ramach kampanii. Może odwiedzi Śląsk, Dolny Śląsk, Warmię i Mazury. A tam zapewne będzie musiała odpowiedzieć na pytania mieszkańców, dlaczego za rządów jej formacji likwidowano tory, pociągi przestały przyjeżdżać do wielu miejscowości, dlaczego planowano generalnie odciąć te regiony od kolei. Podobnie pan poseł Kosiniak-Kamysz, kandydat, również w czasie kampanii wyborczej będzie musiał zderzyć się z tą listą wstydu PSL-u. Będzie odwiedzał zapewne Lidzbark Warmiński, będzie odwiedzał Warmię i Mazury. Też w Lidzbarku zapewne będzie musiał odpowiedzieć, dlaczego, kiedy był premierem, zlikwidował tory prowadzące właśnie do tej miejscowości.

    Szanowni Państwo! W przeciągu ostatnich 4 lat zrobiliśmy wiele, by przywrócić blask polskiej kolei. Pociągi pasażerskie wróciły m.in. do wspomnianego dolnośląskiego Lubina, Knurowa na Śląsku czy lubelskiego Radzynia Podlaskiego. Kiedy zaczynaliśmy pracę w 2015 r., pociągi PKP Intercity zatrzymywały się blisko w 290 miejscowościach, dziś jest ich ponad 400. To wzrost aż o 1/3 w przeciągu 4 lat. Polacy wracają na kolej, chcą z niej korzystać. Mówią o tym statystyki kolejowe. W 2015 r. przewieziono 280 mln pasażerów, wiele wskazuje na to, że w 2019 r. będzie to liczba bliska 330 mln. To znaczy, że mimo prac, mimo modernizacji, utrudnień wynikających z modernizacji szlaków kolejowych liczba pasażerów wzrasta. Ale też mamy świadomość, że mamy bardzo dużo do zrobienia. Z analiz, jakimi dysponuje Ministerstwo Infrastruktury, wynika, że 53% gmin w Polsce posiada dostęp do czynnej sieci kolejowej. Zamieszkuje je 30 mln osób, czyli 78% ludności całego kraju. Aż 8 mln Polaków, czyli ponad 1/5 naszej populacji, zamieszkuje gminy, gdzie nie ma dostępu do sieci kolejowej. Prawie 2 mln Polaków zamieszkuje gminy, gdzie istnieje czynna sieć kolejowa, ale nie ma tam połączeń regionalnych albo żadnych połączeń w ogóle, czyli pociąg przejeżdża za oknem, ale się tam nie zatrzymuje. By poprawić dostęp do transportu kolejowego, przygotowaliśmy tę ustawę, nad którą się dzisiaj pochylamy. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego niedawno przyjął ten projekt ustawy. Jeszcze raz powtarzam: bardzo się cieszę, że znajduje powszechną akceptację tenże projekt w Wysokiej Izbie. Bez względu na kluby parlamentarne, bez względu na wiele rozbieżnych stanowisk

    Tutaj można by powiedzieć, że kolej nas łączy. I pamiętajmy o jednym: nie dopuśćmy już nigdy do tego, aby linie kolejowe w Polsce były na trwałe likwidowane, bo tego nam historia nie zapomni, tego nam Polacy nie zapomną. Dlatego też te obostrzenia, które wpisane są w tę ustawę, może zdaniem niektórych są przewymiarowane, ale one są niezbędne, one są potrzebne. Życie dowiodło i doświadczenie życiowe podpowiada, że takie zabezpieczenia muszą być wprowadzone w projekcie ustawy.

    Zakładamy, że na początkowym etapie przywrócimy kolej do 20 miejscowości, m.in. Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy. Uniemożliwimy likwidację linii kolejowych, uregulujemy kwestię połączeń kolejowych na granicach między województwami i tym samym poprawimy dostępność komunikacyjną tych terenów. Nie wiem, 50, 40 km. Ważne jest to, żeby komunikować regiony. Odnoszę się tutaj do treści chociażby jednej z poprawek.

    Szanowni Państwo! Jeszcze raz: to tylko jedna lista, to tylko jedna wielkość. Niech wybrzmi to jako memento. To są linie kolejowe, które kryją się za tą liczbą. To są linie kolejowe, które w przeciągu tych 30 lat, można powiedzieć, że od 1993 r., zlikwidowano. To jest właśnie wykluczenie komunikacyjne. I oby już nigdy w historii Rzeczypospolitej do takiego procesu nie doszło.

    Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy. Polska od 4 lat jeździ po dobrych torach.

    (Poseł Mirosław Suchoń: Pytania, panie ministrze.)

    I mamy nadzieję, że dalej pojedziemy w dobrym kierunku, dobrymi torami, tak jak dotychczas ten pociąg prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości.

    I teraz pytania.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Tak jak mieszkania buduje. Szybko, skutecznie.)

    Tak, tak, tak.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie pośle...

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Otóż pan poseł Łącki pytał o środki, pytał o połączenia kolejowe. Jak dobrze pamiętam, to był Szczecin, tak?

    (Poseł Artur Łącki: I Świnoujście.)

    I Świnoujście. Środki RPO, nowe propozycje. Przewidujemy oczywiście realizację tych przedsięwzięć. Dla Zachodniopomorskiego przygotowujemy zresztą kilka ważnych i ciekawych projektów, które uruchomią potencjał regionu. Jest tam kilka problemów kolejowych niezmiernie kosztownych, ale koniecznych do realizacji, kilka projektów koniecznych do realizacji.

    Pan poseł Szczepański pytał o konkretne przedsięwzięcia. Jest decyzja rządu. Konkursy będą w tym roku, panie pośle. Konkursy będą ogłoszone w tym roku, jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne.

    Pan poseł Tomaszewski pytał o dworzec w Koninie. Panie pośle, kiedy mówimy o dworcu w Koninie, musimy mieć świadomość, że pierwotny projekt, wartość kosztorysowa była niższa w stosunku do proponowanych wartości, w związku z czym musimy ponownie przeanalizować i dostosować kosztorys inwestorski do potrzeb. I na pewno projekt w Koninie będzie zrealizowany w terminie. Jestem tego pewien. (Dzwonek)

    Pan poseł Marek Polak, nieobecny. Rewitalizacja istniejących i budowa nowych linii kolejowych. Przypomnę, że to przede wszystkim ustawa ˝Kolej+˝, to Centralny Port Komunikacyjny i jego uruchomienie, uruchomienie nowych linii kolejowych w nowodrożu, nowa perspektywa unijna, możliwość zrealizowania projektów zawartych w ˝Krajowym programie kolejowym˝.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Dziękuję bardzo, panie ministrze.

    (Głos z sali: Niech mówi pan minister.)

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Pan poseł, pani posłanka... Przepraszam, nie zanotowałem pytania pana posła Suchonia.

    (Poseł Mirosław Suchoń: Ja rozumiem dlaczego.)

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Nie, nie, przepraszam bardzo.

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Wyjaśnię już po, jeżeli pan poseł pozwoli. (Gwar na sali)

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie ministrze, na pozostałe pytania zawsze można odpowiedzieć na piśmie.

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Pani marszałek, jeżeli pani pozwoli... Pani marszałek, ja już kończę.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Dobrze.

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Otóż pani poseł Kotula... Pani poseł, ja oczywiście bardzo sobie szanuję to, że osoby, które niekoniecznie znają procesy inwestycyjne na kolei, żądają i oczekują tego, żeby transport kolejowy funkcjonował normalnie.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Ale konkretnie już, panie ministrze.

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Tak, będzie funkcjonował normalnie, kiedy zakończymy modernizację linii kolejowej Szczecin - Poznań i Poznań - Warszawa. (Poruszenie na sali) Ona jest w realizacji. Ta inwestycja jest w realizacji. Nie chciałbym deprecjonować problemu. To jest tak, jak często jest z remontem mieszkania, jak często jest z remontem łazienki.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie ministrze, bardzo proszę.

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    Trudno wziąć prysznic, kiedy jest remont, łazienka jest w remoncie, ale kiedy będzie wyremontowana, zapewniam, że pociągi będą jeździły...

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie ministrze, ale wróćmy do kolei. Przekroczył już pan czas. Bardzo proszę bardzo konkretnie.

    Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

    ...sprawniej i we właściwych terminach. (Oklaski)

    Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Co do szczegółowych poprawek na pewno pochylimy się nad nimi w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

    (Poseł Krzysztof Truskolaski: Województwo podlaskie, panie ministrze.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.