Zgłoś uwagi

Poseł Joanna Jaśkowiak - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
57 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45, 45-A i 122).

Poseł Joanna Jaśkowiak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie procedowanego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

    Pragnę podkreślić, że członkowie mojego klubu co do zasady popierają wszelkie projekty ustaw dotyczące udoskonalenia systemu sądownictwa oraz egzekwowania prawa w Polsce, w szczególności jeżeli są one związane z koniecznością implementacji prawa unijnego.

    Sprawy własności intelektualnej należą do najbardziej złożonych czy skomplikowanych spraw, którymi zajmują się sądy. Rozwój nowych technologii, szybkość, z jaką to się dzieje, spowoduje, że spraw tych będzie przybywać, a ich stopień skomplikowania zapewne będzie jeszcze wzrastać. Zmiany przedstawione w procedowanym projekcie są oczekiwane zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez przedstawicieli organizacji, które zajmują się szeroko rozumianymi prawami własności intelektualnej. Dotyczą przede wszystkim stworzenia w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby zajmować się szeroko rozumianymi sprawami z zakresu własności intelektualnej, oraz ustalania zasad postępowania w sprawach z tego zakresu. Szczegółowo te zmiany były omówione przez posła sprawozdawcę.

    Co do zasadności proponowanych zmian, procedowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego w tymże zakresie nie ma wątpliwości, odpowiadają one zapotrzebowaniu społecznemu. Natomiast zdecydowany sprzeciw budzi sposób procedowania proponowanych zmian, co wpływa nie tylko na jakość, ale również prawidłowość stanowionego prawa. Sposób zgłaszania poprawek, możliwość czy brak możliwości zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem prac, brak możliwości ogłoszenia czy chęci ogłoszenia przerwy, jak również - co może najważniejsze - zgłaszanie przy okazji projektu dotyczącego zmiany Kodeksu postępowania cywilnego szerokich zmian dotyczących Kodeksu spółek handlowych, absolutnie niezwiązanych z proponowanymi zmianami Kodeksu postępowania cywilnego powodują, że pomija się również przewidziany w regulaminie Sejmu tryb procedowania zmian kodeksowych. Ten sposób procedowania powoduje, że nie jest możliwe rzetelne omówienie przedstawionych zmian, prowadzi do uchwalania przepisów, które są wzajemnie sprzeczne, wewnętrznie sprzeczne, są niedopracowane, i pociąga za sobą konieczność kolejnych szybkich nowelizacji. Nie daje w ten sposób gwarancji prawidłowego stanowienia dobrego, służącego obywatelom prawa.

    Podsumowując moją wypowiedź, chciałabym powiedzieć, że rekomenduję członkom Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wstrzymanie się od głosowania nad tym projektem. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.