Zgłoś uwagi

Poseł Adam Śnieżek - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
50 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 117, 117-A i 149).

Poseł Sprawozdawca Adam Śnieżek:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, druk nr 149, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 117 i 117-A.

    Na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy wraz z autopoprawką rządu.

    W omawianej nowelizacji proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji emerytur i rent. Projekt przewiduje podwyższenie najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej do kwoty 1200 zł, a najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do kwoty 900 zł. Zgodnie z proponowaną regulacją wszystkie emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostaną podwyższone w marcu br. według ustawowego wskaźnika waloryzacji, nie mniej jednak niż o 70 zł. Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Autopoprawka rządu dotyczy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości do 500 zł miesięcznie i podwyższa sumę świadczeń pobieranych przez te osoby uprawniającą do świadczenia uzupełniającego do kwoty 1700 zł. Poprawka powoduje, że osoby takie nie utracą świadczenia uzupełniającego, jeśli ich świadczenie podstawowe będzie podwyższone zgodnie z projektem ustawy.

    Rząd szacuje, że skutki finansowe z tytułu dodatkowych kosztów wynikających z podniesienia najniższej emerytury i renty do 1200 zł oraz gwarancji podniesienia wysokości świadczeń o nie mniej niż 70 zł ponad koszty waloryzacji ustawowej według prognozowanego wskaźnika w wysokości 103,24% wyniosą 1,3 mld zł netto w skali 10 miesięcy. Koszt waloryzacji ustawowej według prognozowanego wskaźnika szacowany jest na ok. 7,16 mld zł.

    Przyjęcie zasady waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 70 zł spowoduje, że świadczenia wypłacane w kwotach poniżej 2160,49 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu, niż gdyby waloryzowano jest według dotychczasowych zasad. Dotyczyć to będzie około 6200 tys. świadczeniobiorców, w tym ok. 55% emerytów i rencistów pobierających świadczenie z ZUS, 100% emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS, ok. 15% świadczeniobiorców ze służb mundurowych oraz 100% osób pobierających renty socjalne, a także zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

    Zdaniem rządu podniesienie wysokości najniższej emerytury i renty oraz zagwarantowanie minimalnej wysokości waloryzacji świadczenia o 70 zł stanowi realną pomoc dla świadczeniobiorców o najniższych dochodach.

    Dyskusja na posiedzeniu komisji w ramach pierwszego czytania toczyła się wokół poziomu życia emerytów i rencistów oraz wpływu projektowanej regulacji na ich sytuację. Nie zgłoszono wniosku o wysłuchanie publiczne ani wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, więc komisja przeszła do rozpatrywania projektu ustawy. W trakcie tych prac zostały zgłoszone dwie poprawki. Pierwsza przewidywała podniesienie najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do wysokości 1600 zł oraz najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do wysokości 1200 zł. Druga poprawka ustalała gwarantowaną minimalną podwyżkę świadczenia według wskaźnika waloryzacji na poziomie 100 zł, w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy na poziomie 75 zł oraz emerytury częściowej na poziomie 50 zł. Obie poprawki zostały odrzucone przez komisję większością głosów i są zgłoszone jako wnioski mniejszości.

    Komisja przyjęła projekt ustawy bez głosów przeciwnych przy jednym głosie wstrzymującym się.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druków nr 117 i 117-A. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
240
Liczba głosów: 12
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.