Zgłoś uwagi

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
60 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druki nr 89 i 136).

Poseł Sprawozdawca Krzysztof Lipiec:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawienie Wysokiemu Sejmowi poselskiego projektu ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury było wręcz koniecznością, przede wszystkim ze względu na bardzo ważne sprawy, które dotyczą funkcjonowania tej szkoły w kontekście gospodarowania mieniem i finansami. Otóż tak to się często zdarzało, że szkoła ta na gruncie różnych interpretacji prawnych bardzo często miała z tym kłopoty. Obowiązywała generalnie zasada, że ta gospodarka powinna odbywać się w myśl Prawa o szkolnictwie wyższym. Tak jak państwo pamiętacie, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym została uchylona w 2018 r. z chwilą, kiedy została przyjęta ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art. 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury stał się bezprzedmiotowy i jest propozycja jego uchylenia mocą tej nowelizacji z tego względu, że on w żaden sposób nie koresponduje z nowym Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce. Dlatego też postanowiliśmy przedłożyć Sejmowi projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury tak, aby w jednolity sposób określić zasady gospodarowania mieniem i finansami w przypadku tejże szkoły, i tak też się stało.

    Nie będę dokładnie uzasadniał tego projektu, powiedziałem tylko generalnie o zasadach, które przyświecały twórcom projektu przedmiotowej ustawy.

    Ten projekt został omówiony na tym posiedzeniu podczas pierwszego czytania. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, rozpatrując przedmiotowy projekt ustawy, wprowadziła kilka zmian. Dokładnie odnosi się ta kwestia do sześciu poprawek, które zostały wprowadzone przede wszystkim na skutek przedstawienia opinii Biura Analiz Sejmowych i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak aby można było stworzyć przejrzyste zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w kontekście gospodarowania mieniem i finansami, aby już nie było żadnych wątpliwości. Mam takie przekonanie, że ta ustawa będzie czyniła tę ustawę w tym zakresie ustawą komplementarną. Czas pewnie pokaże, ale myślę, że to, co dzisiaj proponujemy Wysokiemu Sejmowi, jest ustawą czyniącą zadość w tym przedmiocie funkcjonowania. Rzecz dotyczy przede wszystkim tego, aby doprecyzować te przepisy, które zostały przedstawione w ustawie nowelizującej, aby je dopasować przede wszystkim do obowiązującego prawa podatkowego, aby tę szkołę osadzić bardzo konkretnie, w kontekście przepisów podatkowych i innych ustaw, które będą konieczne, aby szkoła mogła prawidłowo wykonywać swoje zadania w zakresie gospodarowania mieniem i finansami. Jest również wprowadzona ważna poprawka, która tak naprawdę w tym katalogu, który został zaprojektowany w przedmiotowej ustawie, określa przychody tej szkoły tak, aby nie narazić szkoły na zarzut w przypadku ewentualnie udzielenia tzw. pomocy publicznej.

    Jestem przekonany, że ustawa zostanie dobrze przyjęta, z tego względu, że w toku prac komisyjnych została przyjęta bez żadnego głosu sprzeciwu. Mam takie przekonanie, że w toku tej debaty podczas drugiego czytanina wszystko przejdzie, że tak powiem, do porządku dziennego, bo ta ustawa została dokładnie zbadana.

    Pragnę gorąco podziękować przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości i ministra, który sprawuje nadzór nad tą szkołą, któremu to ministrowi będzie składane zarówno miesięczne, jak i roczne sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarowania mieniem.

    Do Wysokiego Sejmu w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zwracam się z wnioskiem o to, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony w druku nr 136 projekt ustawy. Jak już wspomniałem, ta ustawa została przez komisję przyjęta bez żadnego głosu sprzeciwu i o to też Wysoki Sejm uprzejmie proszę. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.8
Pozycja w rankingu:
302
Liczba głosów: 9
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.