Zgłoś uwagi

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
44 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druki nr 119 i 120).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! System bazy danych o odpadach został wprowadzony ustawą z 2012 r. Później, jak to szczegółowo przedstawiła pani poseł wnioskodawca Anna Paluch...

    (Poseł Anna Paluch: Sprawozdawca.)

    ... jednocześnie sprawozdawca komisji, wprowadzenie bazy danych zostało odroczone do roku 2015. Potem, w roku 2015, zostało odroczone na następny okres, a to w związku z tym, o czym wspomniała pani poseł Gabriela Lenartowicz. Chodziło o odwołanie ogłoszonego już przetargu na wykonanie bazy danych o odpadach ze względu na to, że wówczas przepisy, które państwo, koalicja PO-PSL, w tamtym czasie wprowadzili, były niekompletne. Brak było rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie i przetarg był obarczony istotnymi wadami prawnymi. Dlatego też Ministerstwo Środowiska zaproponowało inny sposób, tzw. metodę in house. Instytut Ochrony Środowiska realizował to zadanie i w moim przekonaniu wywiązał się z tego bardzo dobrze.

    Na wstępie mojego wystąpienie chciałbym też zdementować informacje wyrażane w pytaniach poszczególnych państwa parlamentarzystów, odnoszące się do osoby pana Sławomira Mazurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, a obecnie Ministerstwie Klimatu. Chodzi o insynuacje, że rzekomo jego odejście z ministerstwa jest związane z problemami dotyczącymi bazy danych o odpadach. Nic bardziej mylnego. Chciałbym z tego miejsca, tutaj, w Sejmie, w imieniu ministra klimatu podziękować panu Sławomirowi Mazurkowi za znakomitą, profesjonalną pracę wykonaną nad przygotowaniem całego projektu ustawy, wdrożeniem bazy danych o odpadach. (Oklaski) Proszę państwa, we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska przeprowadzono kilkaset szkoleń w tym zakresie. Ponad 9 tys. osób uczestniczyło w tych szkoleniach, osób, które reprezentowały przedsiębiorców, interesariuszy, którzy w tej chwili funkcjonują już tej bazie danych o odpadach. Trzeba powiedzieć, że odejście pana ministra nie jest związane z tym faktem. Nie chciałbym mówić o szczegółach. Są to też osobiste decyzje pana ministra. Biorąc pod uwagę system polityczny, który funkcjonuje w naszym kraju, pan minister Mazurek złożył dymisję wraz z wszystkimi ministrami, sekretarzami i podsekretarzami stanu w związku z zakończeniem poprzedniej kadencji Sejmu. Na nową kadencję Sejmu minister klimatu pan Michał Kurtyka, kompletując czy w tej chwili dobierając współpracowników, formułuje skład swojego ministerstwa. Pan minister Mazurek wybrał inną drogę. Życzę mu powodzenia w nowej roli. Jestem przekonany, że będzie się znakomicie realizował. Tak jak wcześniej powiedziałem, należy tylko podziękować za wkład pracy, za wytężoną pracę i za przygotowanie bardzo dobrej ustawy.

    Zanim przejdę do poszczególnych odpowiedzi na pytania państwa parlamentarzystów, państwa posłów, chcę powiedzieć, proszę państwa, że pojawiające się głosy, że cokolwiek nie działa, są absolutnie nie na miejscu. Baza danych o odpadach działa znakomicie, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest to system intuicyjny, doskonale zorganizowany, o czym świadczy chociażby to, że w ostatnich 7 dniach wygenerowano w systemie ponad 155 tys. kart przekazania odpadów. Powiem państwu bardzo dokładnie. Dane z dnia dzisiejszego, z godz. 16. Zarejestrowanych podmiotów było 180 866. Bardzo dużo osób, przedsiębiorców chwali funkcjonowanie bazy danych o odpadach. Natomiast kwestie problematyczne biorą się stąd, że pomimo długiego okresu wdrożenia, wejścia w życie bazy danych o odpadach i obowiązku rejestracji w bazie danych o odpadach, który upłynął, proszę państwa, w dniu 24 lipca 2018 r., do dnia dzisiejszego spora liczba przedsiębiorców nie dokonała rejestracji w bazie danych o odpadach. W grudniu ubiegłego roku nastąpiła kumulacja wniosków składanych do poszczególnych urzędów marszałkowskich. Była swego rodzaju presja środowiska, które de facto samo zawiniło tym, że w okresie półtorarocznego okresu rejestracji, który był przeznaczony zgodnie z terminami wyznaczonymi w ustawie, tego nie dokonało. Ale jako Ministerstwo Klimatu jak najbardziej popieramy wniosek posłów wnioskodawców, którzy zauważyli ten problem. Nie stoimy na stanowisku, że będziemy się w tej chwili upierać, że jeśli ktokolwiek miał termin, miał czas do rejestracji, a tego nie dokonał, sam sobie jest winny. Skoro taka sytuacja nastąpiła, uważamy, że projekt nowelizacji ustawy zaproponowany przez grupę posłów wnioskodawców wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy przedsiębiorców, która jeszcze tego nie dokonała. Stąd też należy poprzeć ten wniosek.

    Odpowiem po kolei na państwa pytania. Pan poseł Wiesław Buż z Lewicy. Panie pośle, pan pomylił i źle zaadresował, dlatego że baza danych o odpadach w ogóle nie dotyczy kwestii, o które pan pytał.

    Te kwestie są uregulowane w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i kompletnie nie dotyczą i nie mają związku z kwestiami, o których dzisiaj mówimy i których dotyczy poselski projekt ustawy. Żeby uszanować pana zainteresowanie tą kwestią, zapraszam pana posła w piątek na obrady tutaj, na sali plenarnej, kiedy w informacji bieżącej będziemy mówić na ten temat i tam będzie udzielona wyczerpująca informacja ministra klimatu, przedstawiona w tym zakresie.

    Pan poseł Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej. Panie pośle, czy można było uniknąć chaosu? Chcę powiedzieć, że żadnego chaosu nie ma - tak jak wcześniej powiedziałem - o czym świadczy doskonale funkcjonująca baza. W ciągu 7 dni, proszę państwa, ponad 157 tys. kart przekazania odpadów, 180 tys. osób zarejestrowanych. Baza działa naprawdę bez najmniejszych zarzutów. Pod względem technicznym jest to baza intuicyjna. Ma też duże możliwości realizacji zleceń, tak że w 1 sekundzie, w 1 minucie kilka tysięcy osób niezależnie może się rejestrować, dokonywać przekazania karty informującej o przekazaniu odpadów do kontrahenta czy o odbiorze takich odpadów. Tak że to są zwykłe kwestie populistyczne, które pan poseł w swoim pytaniu insynuował.

    Pan poseł Marek Dyduch z Lewicy. Jaka jest wielkość szarej strefy? Trudno, panie pośle, to zmierzyć i oszacować. Właściwie czy możemy zastosować jakąkolwiek wiarygodną metodykę, która byłaby w stanie oszacować, jaka jest wielkość szarej strefy? Chcę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości już od długiego czasu skutecznie walczy z szarą strefą, a w najbliższym czasie, w styczniu będziemy proponować nowe rozwiązania zmierzające do wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego opakowań, które zdecydowanie uszczelnią cały system i doprowadzą też do obniżenia cen za odpady. Pan poseł Marek Dyduch chyba się pomylił, bo powiedział, że nie zarejestrowało się 180 tys. Wręcz przeciwnie, ponad 180 tys. przedsiębiorców dokonujących obrotu odpadami zarejestrowało się w bazie danych odpadowych.

    Pan poseł Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym, tak jak już powiedziałem, to zdementować. Zdecydowanie to dementuję, z całą mocą i z pełną odpowiedzialnością. Pan minister Sławomir Mazurek i jego odejście z ministerstwa - nie ma to najmniejszego związku z kwestią obecnej nowelizacji przez projekt poselski tejże ustawy czy też z ewentualnymi insynuacjami na temat złego funkcjonowania bazy danych o odpadach. Bałaganu również nie dostrzegam i zalecam sprawdzenie, zalogowanie się w bazie danych o odpadach. Ewentualne rozbieżności - mogę jeszcze o tym powiedzieć - które zgłaszają interesariusze lub mogą zgłaszać przedsiębiorcy, mogą wynikać z tego, że państwo przedsiębiorcy korzystają z nieaktualnych czy niewłaściwych przeglądarek albo też niezaktualizowanych programów komputerowych. Ale baza danych o odpadach na pierwszej stronie, kiedy na nią wejdziemy - proszę to sprawdzić - ma szczegółową informację na temat, z jakich programów należy korzystać, jakimi przeglądarkami należy się posługiwać. Z doświadczenia wiemy, że niestety wiele osób tych instrukcji przed próbą rejestracji nie czyta. Ale myślę, że już po tym czasie, teraz właśnie, w styczniu ta wiedza powszechnie się zwiększyła i nie będzie problemu, jeżeli chodzi o korzystanie z bazy danych o odpadach.

    Pan Rafał Adamczyk z Lewicy pyta też o kwestie dotyczące nieruchomości niezamieszkanych. To wszystko, czyli cała sfera funkcjonowania odpadów w systemie komunalnym, jest uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie dotyczy to bazy danych o odpadach.

    Tak więc o tych kwestiach będziemy mówić szczegółowo w piątek w ramach informacji bieżącej. Zapraszam pana posła na posiedzenie Sejmu.

    Pani poseł Gabriela Lenartowicz zapytała o ceny i o rachunki za odbiór odpadów. Mówiła o tym, że w Polsce są one wyższe niż w Niemczech oraz o wprowadzeniu mechanizmów dotyczących ich obniżenia. Pani poseł, mechanizmy dotyczące obniżenia cen zostały wprowadzone w ustawie z lipca ub.r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tutaj jest też kwestia polityki komunalnej realizowanej przez poszczególne samorządy. Na pewno będziemy zmierzać do tego, aby te ceny obniżać, takie są też impulsy dotyczące rynku. Na temat cen odpadów będziemy mówić w piątek w ramach informacji bieżącej.

    Pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani poseł, jeżeli chodzi o urzędy marszałkowskie, to trzeba powiedzieć, że dynamika poszczególnych urzędów była różna. W niektórych dochodziło do opóźnień i spiętrzenie nastąpiło właśnie w grudniu, kiedy przypadał ostateczny termin przewidziany na koniec grudnia. Proszę państwa, nie szukając jakichkolwiek winnych po stronie samorządów terytorialnych czy po stronie przedsiębiorców, muszę powiedzieć, że z pełną akceptacją podchodzimy do projektu poselskiego. Akceptuję również w imieniu ministra klimatu poprawkę, którą złożyła pani poseł. Jest to poprawka porządkująca, de facto legislacyjna, która w pełni musi być przeprowadzona w trybie przewidzianym dla przyjmowania poprawek, przy akceptacji poprawki przez komisję, ponieważ doszło do pewnej nieścisłości, można powiedzieć, omyłki pisarskiej. Musi być ona zweryfikowana, bo dotyczy może nie odpadów, tylko nieczystości płynnych, których nie rejestrujemy w bazie danych o odpadach.

    Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o pozostałe poprawki, to nie akceptuję poprawek zgłoszonych przez posłów Lewicy i posłów PSL. Poprawka zgłoszona przez pana posła Andrzeja Grzyba zmierza do tego, panie pośle, aby odwlekać, podobnie jak w roku 2012 do roku 2015, a następnie do roku 2017, i w nieskończoność, wejście w życie bazy danych o odpadach. Uniemożliwia też nam zaakceptowanie państwa projektu poselskiego złożonego w grudniu ub.r., ponieważ jednozdaniowy, bardzo kadłubowy wniosek bez załączników, bez całego sytemu, nie pozwalałby na wprowadzenie ustawy, która byłaby po prostu niepoprawna. (Dzwonek) Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Tak jak powiedziałem, w imieniu ministra klimatu akceptuję wniosek złożony przez posłów wnioskodawców. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.