Zgłoś uwagi

Poseł Agnieszka Górska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
50 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druki nr 119 i 120).

Poseł Agnieszka Górska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druki nr 119 i 120) w następującym brzmieniu:

    W art. 2 w pkt 2 lit. a), w art. 9ta ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach ˝odpadami komunalnymi˝ dodaje się wyrazy ˝oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9o ust. 1˝, a wyrazy ˝deklaracja została˝ zastępuje się wyrazami ˝deklaracja lub sprawozdanie zostało˝. Skreśla się literę b) i c). Natomiast w pkt 3 w art. 9ta ust. 2 skreśla się wyrazy ˝art. 9o ust. 1 oraz art. 9o ust. 2˝.

    Wskazane w poprawce artykuły odnoszą się do sprawozdań od podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe, które nie są objęte obowiązkiem przekazywania za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 wyżej wymienione sprawozdania przekazywane są w formie papierowej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.