Zgłoś uwagi

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
42 wyświetleń
0

Stenogram

5. i 6. punkt porządku dziennego:


   5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A).
   6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 113 i 113-A).

Poseł Kazimierz Smoliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska klubu Prawa i Sprawiedliwości, wystąpienia w imieniu klubu w zakresie dwóch działów budżetu, tj. transportu i budownictwa. Każdy budżet państwa na kolejny rok ma swoją specyfikę zależnie od nowych uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz gospodarczych. Budżet 2020 r. jest planem szczególnym nie tylko dlatego, że rozpoczyna nową dekadę, a nawet dwudziestolecie, ale przede wszystkim dlatego, że jego konstrukcja daje początek nowemu rozłożeniu akcentów w kontynuowaniu rozwoju polskiej gospodarki. Preferencje ilościowe są stopniowo zastępowane preferencjami jakościowymi. Dotyczy to zwłaszcza budownictwa i transportu oraz wzajemnych relacji, jakie zachodzą między tymi działami. Od wyników budownictwa w dużej mierze zależeć będzie sytuacja finansowa przedsiębiorstw przewozowych i na odwrót: inwestycje kolejowe i drogowe są największą nadzieją budownictwa.

    W najbliższych latach Polska według wszelkich wyrażanych opinii pozostanie w czołówce najszybciej rozwijających się krajów Unii, ale grozi nam pewne spowolnienie. Jest ono spowodowane m.in. brakiem inwestycji publicznych, szczególnie w samorządach, oraz zmniejszeniem popytu w budownictwie przemysłowym. Mamy także uwarunkowania międzynarodowe: małe tempo wzrostu gospodarczego w Niemczech, skutki brexitu, konflikt USA - Chiny czy obecny problem na Dalekim Wschodzie.

    Polska w ostatnich latach, począwszy od 2016 r., postawiła na rozwój, który można określić jako inwestycyjny, stworzenie nowych, solidnych fundamentów infrastruktury we wszystkich gałęziach, na stykach decyduje o ich współdziałaniu.

    Jeżeli weźmiemy pod uwagę strategiczne uwarunkowania rozwoju polskiego transportu, pozostają sprawy ochrony środowiska, o której tu tak dużo było mowy. W dużym stopniu wiąże się to z utrzymaniem właściwej pozycji transportu drogowego i kolejowego na rynku przewozowym. Od dawna istniejąca kwestia ˝tiry na tory˝ jest ciągle aktualna, ale w tej chwili największym wyzwaniem polskiego transportu jest konteneryzacja ładunków, by można było przewozić je torami i zmniejszyć przewóz infrastrukturą drogową, a to też jest wpływ na ekologię.

    Przechodząc do szczegółów, proszę państwa, dotyczących części 39: Transport, chciałbym podkreślić, że na rok 2020 w zakresie transportu wydatki we wszystkich źródłach finansowania to łącznie ponad 45 319 mln, sam 2019 r. to jest 8545 mln i to jest, proszę państwa, o 23% więcej niż w poprzednim roku, w którym traktowano priorytetowo rozwój transportu.

    Na infrastrukturę drogową planujemy ponad 20 732 mln, tj. o 32% więcej, proszę państwa, to prawie 1/3 więcej wydatków, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, z czego Krajowy Fundusz Drogowy to ponad 15 632 mln i tu mamy 39-procentowy wzrost, największy wzrost wydatków w historii, proszę państwa, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Drogowy, a wydatki z budżetu państwa to 5100 mln, tj. ponad 14-procentowy wzrost.

    Jeżeli chodzi o transport kolejowy z kolei, proszę państwa, to jest ogółem 18 mld 964, w zaokrągleniu to jest 16,8% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku, kilkakrotnie więcej niż zakładany wzrost czy tempo rozwoju PKB.

    Infrastruktura kolejowa to jest prawie 17 mld, też ponad 16-procentowy wzrost. Inwestycje na liniach kolejowych: Krajowy Program Kolejowy to jest ponad 12 350 mln, to jest 20-procentowy wzrost, proszę państwa. Tak że w przypadku każdego jednego elementu, na który patrzymy, jest wzrost 5-7-procentowy. Utrzymanie i remonty PLK - 4230 mln, proszę państwa, ponad 7,5-procentowy wzrost. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulg to jest 1965 mln, to jest też ponad 18-procentowy, prawie 19-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich, międzynarodowych - 701 223 tys., prawie 13-procentowy wzrost. Projekty Unii polegające na zakupie taboru kolejowego, to, proszę państwa, 664 mln, 34-procentowy wzrost w stosunku do 2019 r.

    Pozostałe projekty realizowane z udziałem środków wraz z wydatkami Centrum Unijnych Projektów Transportowych to 5191 mln, prawie 20%, 18,5% wzrostu. Zadania z zakresu bezpieczeństwa drogowego, zadania z zakresu lotnictwa, proszę państwa - w przypadku każdego z tych zadań mamy ogromne wzrosty. Teraz patrząc na to, o czym państwo wcześniej mówiliście, 4 lata temu, już niedługo będzie prawie 5 lat, że natychmiast po przejęciu rządu przez Prawo i Sprawiedliwość i zapowiadanych transferach społecznych nastąpi krach finansów publicznych...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nieprawda. Nie mówiliśmy...)

    Gdzie jest ten krach finansów publicznych? Mówiliście państwo to pod koniec 2015 i 2016 r., wielokrotnie państwo to mówiliście. I co?

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nastąpi, nie natychmiast, ale nastąpi.)

    I nie nastąpiło żadne zatrzymanie inwestycji drogowych ani kolejowych.

    (Głos z sali: No ale jak to nie? Jak to nie?)

    Mamy w tym roku, proszę państwa, przepraszam, w mijającym roku rekordową ilość wybudowanych dróg.

    (Głos z sali: Jaką rekordową?)

    (Głos z sali: Coś wam się pomyliło.)

    Proszę państwa, 80 projektów o długości 460 km. To są fakty i tych faktów państwo nie zakrzyczycie.

    (Głos z sali: To jest wasz rekord.)

    Oddaliśmy ogółem 960 km dróg i obojętnie, cokolwiek byście państwo mówili, to są fakty.

    (Głos z sali: Nadużycie.)

    (Poseł Michał Szczerba: Między grudniem a styczniem. Rekord.)

    Mamy w tej chwili już ponad 4121 km dróg, z czego prawie 1690 km autostrad i ponad 2425 km dróg ekspresowych.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale kto je budował? No myśmy je budowali.)

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Tak jak ten deficyt, panie pośle.)

    W zakresie dróg ekspresowych zbudowaliśmy przez 4 lata prawie tyle, co państwo przez 8 lat. Autostrady, oczywiście, rozbudowaliście, tylko żadnej autostrady nie dokończyliście.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nie było mostów, autostrad.)

    Proszę państwa, autostrada A1 to jest wstyd. Rozpoczęliście autostradę A1... To jeszcze nie wy, budowa autostrady A1 rozpoczęła się w 2005 r., a w 2015 r. nie była dokończona. My w tej kadencji dokończymy budowę autostrady A1...

    (Poseł Mirosław Suchoń: O ile wam nie zejdą z budowy. Bo jesteście tak nieudolni, że pewnie nie dokończycie.)

    Ona jest w interesie państwa polskiego, nie naszych zachodnich przyjaciół, tylko w naszym interesie i państwo tego nie zakrzyczycie.

    W tej chwili mamy 30 zadań, łącznie jest budowane 382,4 km, jest podpisanych dziewięć umów na kolejne 160 km dróg.

    (Poseł Mirosław Suchoń: Ale generalna dyrekcja mówi tylko o 117 km w roku 2020. To jest porażka, to jest katastrofa, to jest zapaść.)

    Jeżeli spojrzymy na budowane drogi, proszę państwa, mamy 373 km, jeżeli chodzi o drogi ekspresowe. Nigdy więcej państwo nie zbudowaliście w żadnym roku. W 2012 r., w którym było Euro, zbudowaliście 333 km, myśmy w tym roku zbudowali więcej. A czym się skończył wówczas ten wasz rekord?

    (Poseł Mirosław Suchoń: 600 km.)

    Upadkiem setek polskich firm budowalnych. Pamiętamy te posiedzenia komisji i dramatyczne słowa przedsiębiorców, którzy przychodzili...

    (Poseł Mirosław Suchoń: Ale w 2016 i 2017 r. nic nie budowaliście i dlatego firmy upadały.)

    Państwo posłowie, którzy jesteście posłami dopiero drugą kadencję, nie pamiętacie tego, ale ja i wielu posłów, którzy tutaj są, pamiętamy to, jak przedsiębiorcy przychodzili, płakali i krzyczeli na was, co robicie, jeżeli chodzi o drogi.

    Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to kolejne, proszę państwa, rekordy. W tym roku zbudowaliśmy ponad 185 tys. mieszkań... Przepraszam, 185 tys. mieszkań w 2018 r., 200 tys. w 2019 r., a w tym roku, 2020 r., planujemy już 215 tys. mieszkań. Więcej budowano tylko w latach 70., z wielkiej płyty. My w tej chwili przebiliśmy tę granicę 200 tys., czego nie można było zrobić przez wiele lat, i to w różnym zakresie. Jest to i budownictwo deweloperskie, i indywidualne budownictwo i budownictwo społeczne

    (Poseł Mirosław Suchoń: 867 mieszkań.)

    Mam nadzieję, że samorządy nauczą się korzystać z tych wszystkich instrumentów, które w zakresie budownictwa społecznego przewidzieliśmy. To największe wsparcie, jakie było w historii dla budownictwa społecznego, to które przeznaczamy w tej chwili. I tak, fundusz dopłat, proszę państwa, zwiększa się z 281 mln do 396 mln...

    (Poseł Izabela Leszczyna: I co, to te 900 mieszkań? To to?)

    Proszę państwa, to 860 mieszkań więcej niż wyście zbudowali.

    (Głos z sali: 867 mieszkań.)

    (Poseł Michał Szczerba: Państwo nie jest od budowania mieszkań.)

    Zapowiadaliście, że jak wycofamy się z programu MdM ˝Mieszkanie dla młodych˝, to nastąpi zapaść w budownictwie deweloperskim i co? Nie ma zapaści, są kolejne rekordy.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale ludzie dostawali od nas kredyt dofinansowany przez państwo.)

    To jest najlepszy dowód na to, że ten program, który został skrytykowany zresztą przez Najwyższą Izbę Kontroli pod przewodnictwem niewątpliwie niesprzyjającego nam przewodniczącego, jakim był pan Kwiatkowski - bardzo skrytykowany został ten program - w ogóle nie był proinwestycyjny...

    (Poseł Michał Szczerba: Banaś jest lepszy, nie?)

    ...dlatego że niezależnie od tego, czy ten program był, czy nie, deweloperzy budowali tyle samo mieszkań. Była tylko kwestia tego, że dzięki dopłacie albo były większe mieszkania kupowane, albo też był mniejszy wkład własny. To są fakty. Państwo tego nie zakrzyczycie...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale my pomagaliśmy ludziom, a nie deweloperom.)

    ...i tym faktom nie jesteście państwo w stanie zaprzeczyć.

    Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, jeszcze może tylko przypomnę, jeżeli chodzi, bo tutaj była o tym mowa, o infrastrukturę kolejową, fakty: Krajowy Program Kolejowy, 2016 r., pierwszy rok - prawie 5 mld, 2017 r. - ponad 5,5 mld, 2018 r. - 7,2 mld, 2019 r. - 10,2 mld, projekt na 2020 r. - ponad 12 mld. Proszę państwa, trzykrotnie więcej, niż kiedy rozpoczynaliśmy budować nasz budżet w 2016 r., jeszcze zresztą jako pierwszy. Następnie mamy wydatki budżetu na utrzymanie infrastruktury kolejowej: 2015 r. - 1300 mln, 2016 r. - 2700 mln, 2017 r. - ponad 3 mld, 2018 r. - prawie 2700 mln, 2019 r. - 3600 mln, 2019 r. - prawie 3700 mln, prawie trzy razy więcej niż w 2015 r. I pan przewodniczący Czarzasty mówi, że my zaniedbujemy utrzymanie kolei? A skąd te miliardy na to przeznaczone? Trzy razy więcej.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Z Unii Europejskiej. Z Unii Europejskiej.)

    (Poseł Izabela Leszczyna: To był początek perspektyw...)

    To są fakty i tych faktów państwo nie zakrzyczycie. Myślę, że społeczeństwo to docenia. Jest nowy program w zakresie dopłat do przewozów autobusowych, wreszcie może uda się przywrócić likwidowane za waszych czasów połączenia...

    (Poseł Mirosław Suchoń: To jest katastrofa. To nie działa.)

    ...autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. To jest nowy program, samorządy składają wnioski, są setki umów podpisanych i będzie on rósł. Myślę, że...

    (Poseł Mirosław Suchoń: Ale wojewoda mówi, że nie działa. Wojewodowie tak mówią.)

    Działa, proszę państwa. Proszę zapytać samorządowców. Ja na Pomorzu rozmawiam z samorządowcami, są bardzo zadowoleni z tego, że ten program funkcjonuje. Proszę rozmawiać z tymi, którzy podpisują umowy, a nie z tymi, którzy z różnych względów nie podpisują.

    (Poseł Mirosław Suchoń: 12% na Mazowszu.)

    Biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem, projekt budżetu w zakresie transportu i budownictwa na 2020 r. jest jednym z najlepszych, jaki był w ostatnich latach, dlatego zasługuje on na pełne poparcie. I o to Wysoką Izbę proszę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
195
Liczba głosów: 21
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.