Zgłoś uwagi

Poseł Zdzisław Sipiera - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
41 wyświetleń
0

Stenogram

5. i 6. punkt porządku dziennego:


   5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A).
   6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 113 i 113-A).

Poseł Zdzisław Sipiera:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyszło mi dzisiaj przedstawić w imieniu Prawa i Sprawiedliwości budżety trzech działów bardzo istotnych dla funkcjonowania państwa, a są to: administracja publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek oraz obrona narodowa.

    Każde państwo, które chce być szanowane i z którym trzeba się liczyć, musi mieć te elementy zapewnione na wysokim poziomie. Ten budżet, który państwu przedstawiamy, który przedstawia rząd, jest budżetem, który w dużej części to realizuje. Jest to na pewno taki budżet, który te podstawowe funkcje zapewnia.

    I teraz, przechodząc do szczegółów, te środki finansowe, które pochodzą z części przychodowej, oczywiście są w mniejszym stopniu generowane, dlatego że przede wszystkim część wydatkowa jest tutaj najważniejsza, ale również są dochody, które tworzą m.in. przychody od wojewodów, jest gospodarka mieszkaniowa i środki finansowe z tego pochodzące, jest wreszcie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i są również kwestie obrony narodowej, jak również spraw wewnętrznych.

    Ogółem budżet, który występuje w tych działach, to jest budżet sięgający grubo ponad 100 mld zł. Na co zwrócę państwu uwagę? Jest rzeczą oczywistą, że budżet realizuje minister obrony narodowej. To ogromne wydatki finansowe, 40 mld zł, w tym realizacja naszego zobowiązania wobec Paktu Północnoatlantyckiego, czyli 2% PKB, które państwo polskie przeznacza na funkcjonowanie obrony narodowej. Ale również ogromną kwotę przekazują wojewodowie. 16 wojewodów dysponuje, gospodaruje nią i w tym budżecie jest to 69 mld zł, które są przekazywane do wydatkowania na poziomie województw. To są wreszcie środki, które idą na administrację publiczną, na pracowników służby cywilnej, jak również na wszystkich tzw. niemnożnikowych pracowników - to jest kwota 41 mld zł. To są potężne środki, które idą na to właśnie, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie państwa.

    W przypadku środków, które idą na inwestycje, te trzy działy wydatkują kwoty, które wyglądają w następujący sposób. Wydatki w administracji publicznej to jest 350 mln zł plus prawie 1 mld zł środków unijnych. Obrona narodowa to jest 14 mld zł, to są ogromne wydatki inwestycyjne polskiej armii. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona porządku publicznego to jest 467 mln plus prawie 60 mln ze środków unijnych. Tutaj widać budowę komisariatów, nowych strażnic, inwestycje w służby państwowe. Jest gołym okiem widoczne, jak one poprawiają swoje funkcjonowanie, ale również jak przekłada się to na zabezpieczenie publiczne. To jest także widoczne dla wszystkich obywateli w Polsce.

    Proszę państwa, istotną rzeczą są ogromne środki finansowe z rezerwy ogólnej państwa - 22 mld zł, w tym m.in. środki na modernizację Policji i służby granicznej, PSP, SOP-u, w roku bieżącym jest to 401 mln zł, na klęski żywiołowe - 1320 mln, rezerwa, wydatki uzupełniające Sił Zbrojnych Polski - 433 mln, rezerwa ˝Polska cyfrowa˝ - 1103 mln, budowa, modernizacja przejść granicznych - 35 mln. To są, proszę państwa, te wymierne środki finansowe, które budżet proponuje, i absolutnie jestem przekonany, że one mogą być większe. Tutaj jest oczywistą rzeczą, że nie ma na świecie takiego budżetu, który by zapewnił zaspokojenie wszystkich potrzeb, ale to jest stabilny budżet, który daje polskim obywatelom poczucie bezpieczeństwa.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Właśnie nie daje.)

    Proszę państwa, jest to istotne i chciałbym o tym powiedzieć, bo to się odnosi do budżetu, że budżet jest zapisem księgowym, ale również pewnym elementem polityki, którą się przez ten budżet realizuje. Jestem młodym posłem, czyli takim, który rozpoczyna kadencję poselską, i pozwólcie państwo na taką dywagację, uwagę. Jakbym był tutaj pierwszy raz i nie wiedział, o co chodzi, to bym stwierdził, że to są dwa różne punkty widzenia, jeśli chodzi o Polskę: Polska w ruinie i Polska, która kiedyś fantastycznie funkcjonowała. Wydaje mi się, odniosę się do wypowiedzi pani poseł Leszczyny, która mówiła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości oszukuje samorządy...

    (Poseł Maria Małgorzata Janyska: Oszukuje.)

    Proszę państwa, w ostatnim roku było 27 mld dodatkowych środków dla samorządów - rozumiem, że to jest oszukiwanie samorządów. Można się mylić, ale nie o 27 mld zł.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Pan zapyta samorządowców)

    Jeżeli jest pięć razy więcej środków na drogi, to jest, jak rozumiem oszukiwanie samorządów. Jeżeli jest więcej, nie o 50%, tylko o 80% środków, które państwo dopłaca i...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Więcej niż kiedy?)

    ...urzędy wojewódzkie podpisywały, wojewodowie, umowy z samorządami, to jest to oszukiwanie samorządów, oczywiście według państwa opozycji. Połączenia autobusowe same się utworzyły i powtórnie połączyły miejscowości.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Przecież ich nie ma.)

    Oczywiście to są sprawy, które trzeba zauważyć. (Gwar na sali) Pan poseł Czarzasty mówił o tym, że nic nie widać, nic się nie dzieje, dopiero kiedy opozycja dojdzie do władzy, będzie dużo inwestycji. Jest to coś, co, proszę państwa, widać gołym okiem i co możemy zobaczyć w każdym miejscu. W tej chwili państwo też chyba korzystacie z usług polskich przewoźników, m.in. PKP, są remontowane dworce, są nowe połączenia kolejowe.

    (Poseł Maria Małgorzata Janyska: Wcześniej nie było?)

    To też jest fakt. Oczywiście można mówić, że to inaczej wygląda, ale, proszę państwa, to są fakty, które można sprawdzić, namacalne, to są konkretne kwoty, to są konkretne miejsca, można państwa zawieźć tam i zobaczycie. Można również popytać samorządowców, którzy są przez państwa określani jako oszukiwani, czy tak im się źle dzieje.

    (Poseł Maria Małgorzata Janyska: Pytałam i mam odpowiedzi. Potem je pokażę.)

    Odniosę się również do tego, co tutaj padło. Był okres, kiedy pełniłem funkcję wojewody mazowieckiego, i jak słyszę od pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, że samorządy inaczej na to wszystko patrzą, są oszukiwane i tutaj wszystko się działo inaczej, niż było do tej pory, to powiem tak: proszę państwa, w przypadku... Może jeszcze inaczej, bo to było bardziej dosadne sformułowanie, że Prawo i Sprawiedliwość chce zaorać samorządy.

    (Głos z sali: Dokładnie tak.)

    Proszę państwa, na terenie Mazowsza są 42 powiaty. W poprzedniej kadencji cztery były współrządzone lub rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Teraz jest 21. Jeżeli to jest polityka zaorania samorządów, to wydaje mi się, że jest to chyba określenie bardzo wąskie, dla niektórych jest to może zaoranie.

    Proszę państwa, często jesteście orędownikami takiego stwierdzenia: to wyborcy o tym decydują. Właśnie, demokracja na tym polega, że to wyborcy na podstawie tego, co się prezentuje w budżetach samorządów, w budżetach państwa polskiego, w innych funduszach celowych, decydują, kiedy idą do wyborów, głosami, które kierują na dane formacje, dane partie polityczne. Jestem przekonany, że ten budżet, który prezentujemy państwu w tych działach, daje to poczucie stabilizacji i przewidywalności wydatków. Słuchałem też pana posła Rosatiego, ministra finansów, człowieka doświadczonego, który stwierdził, że budżet się mija o 75 mld zł. Proszę państwa, chcę przypomnieć, mam nadzieję, że spędzę 4 lata w parlamencie, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawia ten budżet w pierwszym roku nowej kadencji i to nie jest ostatni rok naszej kadencji, tylko pierwszy, panie pośle. Wydaje mi się, że jeżeli straszy się ludzi tym, że coś jest strasznego, to trzeba mieć też przeświadczenie, że to ma pokrycie w realiach.

    Odpowiedzialność za państwo polega na tym, że jeżeli premier występuje i o czymś mówi, Rada Ministrów prezentuje budżet, a koalicja prawicy ten budżet będzie na swoich barkach przenosiła do realizacji, to po to właśnie, żeby zarządzać i żeby były efekty tego zarządzania, a nie tylko i wyłącznie po to, żeby przyjmować budżet.

    Wydaje się, proszę państwa, że istotny element, który w tym budżecie występuje, to są również bardzo liczne rezerwy, o których już częściowo mówiłem, ale one dają też pewną stabilizację dotyczącą nieprzypisania bezpośredniego do danego elementu, tylko do tego, żeby być kreatywnym. Tutaj jest cała przestrzeń do współpracy.

    Poziom środków unijnych, o których mówił pan poseł Rosati - miejmy świadomość - teraz będzie spadał. My jesteśmy w apogeum, jeśli chodzi o środki unijne, o absorbancję.

    (Poseł Jarosław Urbaniak: Bo wy nie umiecie zdobywać...)

    Panie pośle, nie my, tylko... To jest kwestia też...

    (Poseł Jarosław Urbaniak: Polityki zagranicznej.)

    No dobrze. To są środki zapisane w wieloletnim planie finansowym. On się kończy w 2021 r., następny będzie projektowany. Ale w ogóle - musimy o tym też mówić wyraźnie i głośno - Polska w najbliższych latach nie będzie miała więcej tych środków, dlatego że jesteśmy państwem rozwijającym się, jesteśmy jednym z nielicznych państw na świecie, które 28. rok ma co roku większe PKB. I w ostatnich latach również, pomimo że idziemy coraz wyżej, to PBK się zwiększa.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale w ruinie byliśmy 4 lata.)

    Dlatego też m.in. ten element ma duże znaczenie przez to, że nie jest tak, że w najbliższych latach będziemy mieli coraz większe środki finansowe. Cała batalia o środki dodatkowe dla Mazowsza była też związana m.in. z tym, żeby NUTS zafunkcjonowały i żeby były przyjęte w Eurostacie, żeby można było faktycznie 4 mld uchronić, a nie oddać do innych regionów europejskich. To się - całe szczęście - udało i tych pieniędzy nie oddamy.

    To jest bardzo ważne, proszę państwa, dlatego że tutaj jest również ogromna inicjatywa wewnętrzna samorządu. Przypomnę państwu: nie tylko rząd bezpośrednio wydaje, rząd to rozlicza razem z marszałkami, ale to właśnie samorządy polskie absorbują dużą - a można powiedzieć: największą - część budżetów właśnie tego elementu, który jest ze środków unijnych.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: 40%.)

    Dokładnie wiem, bo akurat nad tym troszeczkę pracowałem. Widać właśnie było, jak to przyspiesza i samorządy faktycznie przyspieszają w tym zakresie. Te środki będą wydatkowane na pewno o wiele lepiej w najbliższym czasie. Zapewniam państwa, że dobry gospodarz na pewno pochyli się nad pieniędzmi rządowymi, on się tymi pieniędzmi nie brzydzi. Jest on gospodarzem lokalnym, a dobry starosta, dobry marszałek, dobry wójt, prezydent, burmistrz takie środki oczywiście przyjmie. Podkreślam: niemałe, bo to, co w samych środkach nowego funduszu drogowego dla samorządu zaistniało, to są środki naprawdę niebywałe, nigdy takich nie było. I samorządy...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Niewydane w ubiegłym roku.)

    Zapewniam panią poseł, mogę powiedzieć, bo wiem, co mówię, bo podpisywałem umowy i wiem...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Ale niewydane w skali kraju.)

    Pani poseł, ja wiem, że pani mówi bardzo często tak ekspresyjnie, ale proszę uwierzyć, że takie są fakty i liczby. Do tego też się można odnosić. Można tworzyć pewną opinię, ale są to twarde dowody.

    Dlatego, proszę państwa, rekomenduję tę część budżetu - bardzo istotną, jak powiedziałem - dotyczą bezpieczeństwa, porządku publicznego, ładu publicznego, również pomocy ludziom - bo przypomnę: fundusze są zabezpieczone w państwie polskim i w rezerwie klęskowej - ale także coraz sprawniejszego działania służb... To są również elementy dotyczące szybkości działania pogotowia, służb ratunkowych, dojazdu do akcji, szybkości tego dojazdu, współpracy z samorządami w wydawaniu środków, które nigdy do tej pory nie były tak wysokie, jak np. środki na OSP. To jest wymierny element, który tworzy bezpieczeństwo państwa polskiego. W tym wydaniu - jeszcze poprzez specyficzne wydatki armii polskiej na uzbrojenie, ale także na funkcjonowanie służb państwowych, jak również na bardzo istotne funkcjonowanie służb takich jak CBA, jak ABW, jak Agencja Wywiadu, jak korpus służby cywilnej, jak żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, jak funkcjonowanie urzędu patentowego, RIO, izb odwoławczych itd., itd. - tworzy to właśnie ten element całości państwa polskiego w ramach tych trzech działów.

    Rekomendujemy państwu, Wysokiej Izbie, żeby środki, które w tym budżecie są na te trzy działy przeznaczone, były zaakceptowane i żeby ten budżet w wymiarze przedstawionym przez rząd był przyjęty. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.