Zgłoś uwagi

Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
48 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 89).

Poseł Anna Milczanowska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

    Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest jedyną centralną instytucją odpowiedzialną za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej. Doniosła funkcja, jaką sprawuje wskazana państwowa osoba prawna, wymaga, aby zasady jej funkcjonowania uregulowane były w sposób jednoznaczny, uniemożliwiający pojawienie się wątpliwości interpretacyjnych. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury dotychczas w wielu aspektach funkcjonowała na zasadach zbliżonych do zasad funkcjonowania uczelni publicznych. W kwestiach gospodarowania mieniem i finansowania tej jednostki zapisy obecnie obowiązującej ustawy odsyłają do odpowiedniego stosowania przepisów o uczelniach publicznych. Odesłanie do odpowiedniego stosowania innej ustawy zawsze może budzić wątpliwości interpretacyjne. W stosunku do przedmiotowej problematyki uległy one nasileniu w momencie zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni publicznych. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym została zastąpiona nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa ustawa różni się systematyką przepisów oraz odmiennie reguluje wiele kwestii, często w stopniu znacznie odbiegającym od założeń, jakie przyświecały ustawodawcy wprowadzającemu do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odwołania do Prawa o szkolnictwie wyższym.

    Istotną różnicą jest kwestia finansowania podstawowej działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jej działalność finansowana jest, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, z dotacji podmiotowej. Natomiast na skutek zmiany przepisów nastąpiła zmiana formy finansowania podstawowej działalności uczelni publicznych z dotacji podmiotowej na subwencję. Art. 55a usunie wątpliwości dotyczące formy finansowania podstawowej działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wyraźnie wskazując na dotację podmiotową stanowiącą wydatek budżetowy w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister sprawiedliwości. Ponadto przepis ten ma zagwarantować bezzwrotny charakter dotacji podmiotowej oraz coroczne jej waloryzowanie co najmniej o wskaźnik planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Regulacja ta zapewni autonomię krajowej szkoły w zakresie gospodarowania finansami.

    Zasady finansowania i gospodarowania mieniem projektodawca postanowił uwzględnić wprost w ustawie, czemu ma służyć dodanie nowego rozdziału 5a: ˝Finansowanie i gospodarka finansowa Krajowej Szkoły˝, art. 55a-55m. Posiłkowo zamieszczono odesłanie do stosowania przepisów dotyczących uczelni publicznych jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

    Twórcy projektu postanowili ustalić jednoznacznie wysokość wskaźnika dotyczącego obowiązku zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz zasady dokonywania i wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

    Prezentowane zmiany mają charakter sankcjonujący dotychczas stosowane zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dostosowujący je do pierwotnego zamiaru ustawodawcy. Powyższe sprawia, iż są one w pełni uzasadnione, co implikuje stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość głosować będzie za przyjęciem projektu ustawy w całości.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
202
Liczba głosów: 33
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.