Zgłoś uwagi

Poseł Waldemar Andzel - Zapytanie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przejazdy kolejowo-drogowe na terenie naszego kraju podzielone są na cztery kategorie. Pierwsza z nich to kategoria A, czyli miejsca z rogatkami lub bez nich. Przejazdy kategorii B dysponują półrogatkami oraz działającą samodzielnie sygnalizacją świetlną. Przejazdy kategorii C wyposażone są w sygnalizację świetlną samoczynną lub włączaną przez pracowników kolei. Najgorzej zabezpieczone są przejazdy zakwalifikowane do kategorii D, bez rogatek i sygnalizacji świetlnej.

    Statystyki pokazują, że 99% wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niewłaściwych decyzji kierowców. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii to ignorowanie znaku ˝stop˝, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek.

    W związku z pojawiającymi się informacjami o tragediach, a szczególnie na niestrzeżonych przejazdach kolejowych, których w kraju jest sporo, i rosnącą liczbą ofiar zwracam się do ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Jakie są przewidziane działania mające na celu zabezpieczenie bądź likwidację przejazdów niestrzeżonych? Czy jest znana dokładna liczba takich przejazdów, które nie są w żaden sposób zabezpieczone? Jakie są przewidziane działania w stosunku do kierowców, którzy lekceważą znaki i zamykające się rogatki? Dziękuję.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję panom posłom za to pytanie. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale też bezpieczeństwo przewozów kolejowych to nadrzędne cele działalności Ministerstwa Infrastruktury i możemy, bazując na tym pytaniu, powiedzieć o naszych działaniach, które podejmujemy w tym zakresie.

    Szanowni Państwo! Do głównych działań mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, które są realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, należy, po pierwsze, monitoring przejazdów. Na koniec 2018 r. mieliśmy 1343 przejazdy kolejowo-drogowe, które były wyposażone w monitoring.

    Po drugie, budowa skrzyżowań wielopoziomowych, czyli wiaduktów. Są one budowane przede wszystkich na tych liniach, na których docelowa prędkość pociągu wynosi albo będzie wynosić co najmniej 200 km/h. Chodzi tu przede wszystkim o Centralną Magistralę Kolejową, czyli linię kolejową nr 4, oraz linię kolejową E65 pomiędzy Warszawą a Gdynią. W poprzedniej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości wybudowaliśmy łącznie 395 skrzyżowań dwupoziomowych, a do końca obecnej kadencji, czyli do końca 2023 r., planujemy budowę kolejnych 417 wiaduktów. Chcemy w ten sposób unikać takiej bezpośredniej kolizji między jadącymi pociągami a samochodami.

    Po trzecie, modernizujemy istniejące przejazdy kolejowo-drogowe w kategorii D. Polega to na zmianie kategorii przejazdu na wyższą kategorię, a tym samym wyposażenie przejazdów w nowoczesne urządzenia zabezpieczające. Działania te wchodzą w zakres inwestycji kolejowych ujętych w krajowym planie kolejowym. W poprzedniej kadencji naszego rządu zmodernizowaliśmy łącznie 1737 przejazdów kolejowo-drogowych, a do końca obecnej kadencji planujemy modernizację kolejnych 1257 przejazdów kolejowych.

    I po czwarte, jeśli chodzi o drogi niepubliczne, likwidujemy przejazdy kategorii D lub prowadzimy przebudowę na przejazdy kategorii F. Przejazdy niepubliczne zabezpieczane są drągami odblaskowymi zamkniętymi na kłódkę, do której klucze posiada wyłącznie użytkownik, który zawarł z zarządcą infrastruktury kolejowej stosowną umowę. I to odpowiedź na pytanie nr 1.

    Szanowni Państwo! Pytanie nr 2 dotyczyło liczby przejazdów, które nie są w żaden sposób zabezpieczone. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. spośród wszystkich przejazdów, a jest ich 12 801, 6580 to są przejazdy kolejowo-drogowe kategorii D, czyli takie, na których zarządca drogi jest zobowiązany do umieszczenia znaku A-10, czyli ˝przejazd kolejowy bez zapór˝, albo znaku B-20, czyli znaku ˝stop˝, oznaczającego konieczność bezwzględnego zatrzymania się przed wjazdem na przejazd w przypadku, gdy nie są zachowywane warunki widoczności.

    Szanowni Państwo! Liczba przejazdów kategorii D zmniejsza się z roku na rok. Na koniec 2017 r. takich przejazdów było 6017, a na koniec 2016 r. było ich 7047, czyli w ciągu 2 lat zmniejszyliśmy, poprzez różnego rodzaju inwestycje, liczbę przejazdów kategorii D o blisko 500. Tak że bezapelacyjnie zwiększyliśmy bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe.

    Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie trzecie, jakie są przewidziane działania w stosunku do kierowców, aby nie lekceważyli prawa, to od 2005 r. PKP PLK prowadzą kampanię społeczną ˝Bezpieczny przejazd˝. Podstawowym zadaniem kampanii jest edukowanie uczestników ruchu drogowego poprzez podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz kształtowanie zachowań i utrwalanie pożądanych postaw społecznych. W ramach kampanii PKP PLK organizują również seminaria dla instruktorów nauki jazdy. Tutaj znaczącą rolę odgrywa również UTK, czyli Urząd Transportu Kolejowego, który prowadzi kampanię społeczną ˝Kolejowe ABC˝ skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich wychowawców i nauczycieli.

    Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do pilotażowej instalacji urządzeń rejestrujących wykroczenia drogowe na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B i C wskazanych przez PKP PLK w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym wykonywanego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Planowany termin realizacji tych instalacji to IV kwartał 2021 r.

    Ponadto chcę poinformować, że w październiku br. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Dotyczyło ono inteligentnego monitoringu przejazdów kategorii D z funkcją rejestracji wykroczeń polegających na ignorowaniu znaku B-20, czyli znaku ˝stop˝. Dziękuję bardzo.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wspomniał pan, że jednym ze sposobów przeciwdziałania wypadkom na przejazdach kolejowych jest fizyczna likwidacja przejazdów, szczególnie tych mało uczęszczanych. Dotyczy to przejazdów kategorii D. Jednak wiąże się to również, panie ministrze, z utrudnieniami dla mieszkańców okolic, tych, którzy tam właśnie zamieszkują. Ja mam taki konkretny przykład z gminy Lubliniec, gdzie praktycznie kilka rodzin, jeżeli nastąpi likwidacja przejazdu kategorii D, zostanie odciętych od świata. Argumentacja jest taka, że droga, która przebiega przez tory, nie jest w ciągu drogi publicznej. I mam pytanie dotyczące tego, czy w świetle obowiązujących przepisów jest możliwość, żeby zmienić kategorię drogi z D na kategorię F. Jednak w związku z procedurami, czasochłonnymi procedurami i kosztami ponoszonymi przez samorządy można to zrobić z pewnym przesunięciem czasowym (Dzwonek), że mamy kategorię D...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję bardzo, panie pośle.

    Poseł Andrzej Gawron:

    ...ale po deklaracji, że samorząd chce to zrobić...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Odpowiada ponownie pan Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

    Poseł Andrzej Gawron:

    ...żeby jednak doprowadzić...

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Staramy się indywidualnie, oczywiście w ramach prawa i w granicach prawa, podchodzić do każdego przypadku likwidacji przejazdu kolejowego kategorii D. Bardzo proszę pana posła, aby tym przypadkiem zainteresował mnie osobiście. Przeanalizujemy, jak tę sytuację możemy rozwiązać. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.