Zgłoś uwagi

Posłanka Marcelina Zawisza - Zapytanie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
9 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marcelina Zawisza:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Prawo i Sprawiedliwość odmienia rodzinę przez wszystkie przypadki. Tego, ile razy podkreślali państwo, że mają na uwadze dobro rodziny, matki, a ostatnio nawet, jak usłyszeliśmy w exposé premiera, kobiety, nie jestem w stanie zliczyć. Tymczasem na konferencji prasowej w dniu 21 listopada 2019 r. szef NFZ wystąpił z propozycją zmian w zasadach kontraktowania usług oddziałów położniczych. Premiowane miałyby być oddziały większe, odbierające ponad 400 porodów rocznie. Wymieniono też kryterium rozmieszczenia. Wszystko wskazuje na to, że nowe warunki doprowadzą do zmian w finansowaniu ponad 70 porodówek, w tym ponad 50 placówek nie będzie spełniało żadnych warunków wymaganych do uzyskania projektowanej przez NFZ premii.

    W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania. Które oddziały położnicze mające podpisane kontrakty z NFZ nie spełnią na dzień dzisiejszy wymienionego warunku odbierania 400 porodów rocznie? Proszę o konkretną listę. Jakie są projektowane warunki dotyczące minimalnej odległości między oddziałami położniczymi, umożliwiające uzyskanie projektowanej przez NFZ premii? Kiedy i które oddziały położnicze mające podpisany kontrakt z NFZ na dzień dzisiejszy nie spełniają wymogu, o którym mowa w pytaniu drugim, czyli kryterium odległości? Jak rząd, likwidując porodówki, chce zapewnić bezpieczeństwo kobietom w ciąży, rodzącym, noworodkom, szczególnie wcześniakom i dzieciom wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej?

    Niedofinansowanie szpitali i brak lekarzy i lekarek powodują zamykanie porodówek w całej Polsce. Porodówki są zamykane bądź zawieszane jest ich działanie, tak jak w Prudniku, Głubczycach czy Kluczborku. Kobiety w całej Polsce nie wiedzą, czy gdy dojadą do porodówki, nie zastaną zamkniętych drzwi. Jeżeli te warunki zostaną przyjęte, ponad 50 porodówek zostanie zamkniętych. Ile środków ministerstwo planuje przeznaczyć na kampanię informacyjną mającą na celu poinformowanie obywateli i obywatelek, które porodówki zostaną zamknięte? Czy znowu mają się dowiedzieć tego wszystkiego z mediów? (Dzwonek)

    Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Opieka nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą jest w obszarze wyjątkowej troski ministra zdrowia, a dowodem na to są m.in. regulacje, które zostały wprowadzone. Były one odpowiedzią na oczekiwania środowisk, głównie kobiet. Wprowadziliśmy m.in. standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który wyraźnie definiuje, jakie świadczenia są należne kobiecie ciężarnej, jak również w trakcie porodu. Ponieważ z tego tytułu było wiele nieporozumień, minister zdrowia podjął decyzję o opracowaniu tego standardu. Ten standard został wdrożony i jest realizowany zarówno przez położne środowiskowo-rodzinne, lekarzy ginekologów, położników, jaki i w ramach opieki szpitalnej w oddziałach ginekologicznych czy też ginekologiczno-położniczych w szpitalach.

    W ramach tego standardu szczególną uwagę przykładamy do edukacji kobiety, do wykształtowania zdrowej postawy w trakcie ciąży po to, aby maksymalnie ochronić dobrostan kobiety i zadbać o prawidłowy rozwój dziecka. Zwracamy też szczególną uwagę na ocenę stanu psychicznego. Coraz częściej mówi się o problemie depresji u kobiet ciężarnych, po porodzie. W związku z tym wprowadziliśmy jako obligatoryjne świadczenie diagnozowanie wstępnych objawów depresji i udzielanie wsparcia w tym zakresie.

    Pytanie dotyczy sposobu finansowania świadczeń. Jak państwo wiecie, kontraktowanie świadczeń odbywa się w sposób dwojaki. Po pierwsze, na podstawie ryczałtów, które są przeznaczane dla szpitali objętych siecią szpitali. Drugi kanał to finansowanie tych szpitali, które nie są objęte siecią szpitali, oraz procedury konkursowe. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że wprowadzenie sieci szpitali po raz pierwszy zagwarantowało szpitalom stabilizację, ponieważ w procedurze kontraktowania 3-letniego w trybie konkursowym żaden szpital nigdy nie miał pewności, czy świadczenia wszystkich oddziałów zostaną zakontraktowane. Taka sytuacja miała miejsce. Mogłabym podać przykłady z mojego terenu, gdzie nie zostały zakontraktowane z dnia na dzień świadczenia oddziałów czy np. zespołów ratownictwa, bo wszedł zupełnie inny, często komercyjny, podmiot. Dlatego wprowadziliśmy sieć szpitali, żeby zagwarantować szpitalom stabilizację w postaci kontraktu w perspektywie co najmniej 10-letniej.

    Jeżeli chodzi o sytuację świadczeniodawców, to w kraju mamy 381 świadczeniodawców, którzy realizują zadania z zakresu opieki położniczej, czyli z zakresu porodów. Na bieżąco analizujemy działalność tych świadczeniodawców. Rzeczywiście część tych szpitali wykonuje bardzo dużo tego typu świadczeń, ale są szpitale, które realizują np. 64 porody rocznie, 74 porody rocznie czy 150 porodów rocznie. Szanowni państwo, ilość wykonanych świadczeń jest gwarancją jakości i to jest oczywista rzecz, a pochodną tego jest opłacalność ekonomiczna, ale najważniejsza jest jakość. Dlatego też rozważa się to, czy ewentualnie nie premiować dodatkowo tych świadczeniodawców, którzy wykonują dużą ilość procedur, bo w tym momencie jest zagwarantowana jakość.

    Mamy sygnały z kraju, że nie każdy szpital jest w stanie zapewnić wszystkie rodzaje środków, które powodują, że niwelujemy ból porodowy. I dlatego rozważana - powtarzam to słowo: rozważana - jest możliwość dodatkowego premiowania tych podmiotów, w których mamy ponad 400 porodów rocznie. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma w tym zakresie żadnego zarządzenia prezesa, a, jak państwo wiecie, na podstawie zarządzenia prezesa następuje zmiana sposobu finansowania. Nie ma na razie tu zmiany. Realizowane są świadczenia na dotychczasowych zasadach, natomiast, tak jak powiedziałam, pan prezes rozważa możliwość wsparcia finansowego podmiotów, w których mamy dużą liczbę porodów, czyli powyżej 400 rocznie. Dziękuję.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marcelina Zawisza:

    Pani Minister! Odniosła się pani tutaj do standardów, jakie są w Polsce odnośnie do porodów. Chciałam zapytać, czy ministerstwo jest świadome tego, że, jak pokazuje badanie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wśród kobiet, które rodziły drogami naturalnymi, 43,4% miało wywoływany poród, 60% podaną kroplówkę z oksytocyną i tylko 38,5% kobiet miało zapewniony złoty standard, czyli kontakt z dzieckiem minimum 2 godziny po porodzie. Mam pytanie, czy ministerstwo w ogóle ma świadomość tego, jak wygląda w Polsce sytuacja na porodówkach. Moje pytanie brzmi: W jaki sposób likwidacja porodówek i zmiana kontraktowania, taka żeby zamknąć te porodówki, które obecnie funkcjonują - przypominam, jest bardzo duże prawdopodobieństwo utraty kontraktu przez 55 porodówek - jak to ma poprawić standardy porodów w Polsce? Dziękuję. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Standard opieki okołoporodowej został wprowadzony dopiero kilkanaście miesięcy temu, w związku z czym analizujemy na bieżąco efekty, skuteczność działania tego standardu. Zgodnie z ustawą instytucją, która ma oceniać wdrażanie standardów w poszczególnych podmiotach leczniczych, jest Narodowy Fundusz Zdrowia oceniający również jakość udzielanych świadczeń. Natomiast co do stosowania tych zasad, o jakich pani poseł mówiła, to również właśnie m.in. w procesie edukacji, który jest mocno wpisany w ten standard, zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie bliskości między matką a dzieckiem na każdym etapie porodu. Zwracamy też szczególną uwagę na zachowanie intymności, kształtowanie właściwych relacji między dzieckiem i matką. Tak jak powiedziałam, monitorujemy sytuację, podejmujemy działania korygujące. Jeżeli trafiają do Ministerstwa Zdrowia informacje wskazujące wprost na niestosowanie standardów, to są podejmowane konkretne działania. Odbywa się to w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które są również żywo tym zainteresowane. Cenimy sobie bardzo tę współpracę i spotykamy się regularnie po to, aby lepiej wdrożyć, implementować w obszarze ochrony zdrowia właśnie ten standard.

    Jeżeli chodzi o pozostałe działania, jakie podejmujemy w kierunku poprawy sytuacji kobiety ciężarnej, to chciałabym przypomnieć ostatni projekt, który został wprowadzony do porządku prawnego, ˝Dieta mamy˝. Zwracamy więc szczególną uwagę na proces żywienia kobiety ciężarnej. W szpitalach jest to ważny element rozwoju dziecka, zachowania dobrostanu matki. W związku z tym minister zdrowia podjął decyzję o dodatkowym finansowaniu m.in. tego szczególnego obszaru, jakim jest żywienie kobiety ciężarnej. Ostatnio, jak państwo wiecie, na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Oczywiście my jesteśmy za maksymalną ochroną fizjologii ciąży, porodu i połogu, ale zdarzają się sytuacje, kiedy nieuchronna jest potrzeba podania leków, które warunkują zdrowie matki, zdrowie dziecka, a te leki często są bardzo drogie. To leki hormonalne czy leki, które kobieta przyjmowała wcześniej i w ciąży również musi przyjmować, np. leki na cukrzycę, na nadciśnienie itd. One stanowią ważną pozycję w wydatkach, w budżetach domowych rodzin, dlatego minister zdrowia, premier Mateusz Morawiecki podjęli decyzję o wspieraniu chociażby nawet tego obszaru. Te (Dzwonek) działania wskazują na to, że rzeczywiście rodzina dla naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości jest najważniejsza. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.