Zgłoś uwagi

Poseł Małgorzata Tracz - Zapytanie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Małgorzata Tracz:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tydzień temu premier Morawiecki ogłosił rzekomy gigantyczny sukces. Ten rzekomy sukces miał polegać na tym, że Polska uzyskała zwolnienie z osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej w 2050 r.

    W okrągłych słowach wmawiano nam, że wynegocjowane zapisy zwiększą szansę Polski na uzyskanie realnych, konkretnych pieniędzy z funduszu sprawiedliwej transformacji oraz Europejskiego Banku Centralnego i że wynegocjowane zwolnienie będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny. Chciano nas przekonać, że rząd prowadzi ambitną, a jednocześnie racjonalną politykę klimatyczną i energetyczną, politykę rzekomo najlepszą, dostosowaną do potrzeb Polski i polskiego społeczeństwa.

    (Poseł Wojciech Szarama: To prawda.)

    Panie Ministrze! Naprawdę myślicie, że ktoś się na to nabierze? Na tę demagogię? Bo to jest czysta demagogia, a nie żadna strategia.

    (Poseł Wojciech Szarama: To jest prawda.)

    Ta decyzja była dobitnym przykładem na to, że ten rząd prowadzi krótkowzroczną politykę braku ambicji, politykę kosztem przyszłości i bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków, politykę kosztem polskiej gospodarki. Ta decyzja pozostawia Polskę, jedyny kraj, który zanegował politykę klimatyczną Europy, bez europejskiego wsparcia politycznego czy finansowego, bez szans na godny udział w funduszu sprawiedliwej transformacji i 100-miliardowym budżecie, który Unia Europejska przeznaczy na to zadanie. Dziś w polityce klimatycznej i energetycznej rządu brak ambicji i celu.

    I stąd także moje pytania. Po pierwsze: Czy rząd planuje wyznaczyć jakąkolwiek datę osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej? Jeśli tak, to jaką? Kolejne: Na jakim etapie jest opracowywanie nowej wersji zintegrowanego krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r.? (Dzwonek) Czy zmiany będą uwzględniały zalecenia Komisji Europejskiej i zostaną przysłane do niej na czas? I kolejne: Czy planowana jest aktualizacja polityki energetycznej Polski w celu dostosowania jej do ˝Krajowego planu na rzecz energii i klimatu˝ do 2030 r.? (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego prowadzi racjonalną politykę klimatyczno-energetyczną, politykę na miarę dążeń, nie tylko Unii Europejskiej, ale wszystkich, którzy uczestniczą w konwencji klimatycznej. To polski minister był prezydentem konferencji klimatycznej, to szczyt w Katowicach zakończył się wielkim sukcesem wspólnoty międzynarodowej i multilateralizmu. Udało nam się osiągnąć sukces dzięki naszemu zaangażowaniu. Więc ambicji nam nie brakuje, ale nie brakuje nam też racjonalnych argumentów, żeby prowadzić to w sposób zrównoważony, tak aby - o czym mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych - nie powodować dodatkowo wykluczenia społecznego, żeby nikt nie pozostał z tyłu i żeby też wykorzystać synergię wszystkich trzech konwencji, z Rio, konwencji klimatycznej o ochronie bioróżnorodności i przeciwdziałaniu pustynnieniu... Działamy też na arenie międzynarodowej.

    To rząd pani premier Beaty Szydło osiągnął sukces także w Paryżu, gdzie podpisano porozumienie paryskie, którego Polska jest członkiem. Polska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie wieku zgodnie z zapisami Porozumienia paryskiego. Ale Polska jest też aktywnym członkiem Unii Europejskiej i bierze aktywny udział we wszystkich forach, które się polityką klimatyczną, energetyczną, a także synergią z innymi wyzwaniami, megatrendami jak osiągnięcia w zakresie tego, co jest... Także w nowym zielonym ładzie, czyli to, co dotyczy gospodarki obiegu zamkniętego, to także jest element i te synergię także będziemy chcieli budować.

    Starając się odpowiadać krócej na pani konkretne pytania, pragnę powiedzieć, odnieść się może jednak do tego, co pani powiedziała na początku, a co u mnie widniało jako ostatnie pytanie, czyli do tego, co wydarzyło się w trakcie spotkania Rady Europejskiej. Rada Europejska wyznaczyła cele osiągnięcia neutralności klimatycznej już na rok 2050. Równocześnie zdecydowała, że Polska zostanie zwolniona z osiągnięcia już w 2050 r. neutralności klimatycznej. Mówimy tu o pewnym rabacie klimatycznym. Takiego rabatu od ustaleń Rady od 20 lat nie było. Polska będzie mogła rozwijać się w swoim tempie. Bo też nasza sytuacja jest daleko inna niż krajów Europy Zachodniej, jeśli chodzi o nasz miks energetyczny, jeśli chodzi o kapitał, którym dysponujemy. Nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji jak we Francji, do masowych protestów społecznych. Chcemy, żeby nasza droga do neutralności klimatycznej była drogą zrównoważoną, uwzględniającą wszystkich.

    Pragnę także zwrócić uwagę, że postanowienia Rady odzwierciedlają w niezbędnej legislacji wszystko to, co jest w legislacji europejskiej. Warto też podkreślić, że koszty ewentualnego osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę są znacznie wyższe niż średnia unijna i mogą oznaczać konieczność dodatkowych inwestycji rzędu 1-3% PKB. Nie oznacza to, że Polska nie będzie podejmować działań zmierzających do transformacji niskoemisyjnej. Polska, tak jak powiedziałem, jako strona porozumienia paryskiego jest zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie, zgodnie z porozumieniami paryskimi. Nie blokowaliśmy jednocześnie ambicji innych państw członkowskich, które uważają, że mogą osiągnąć neutralność klimatyczną, mają też inny miks, mają elektrownie jądrowe, których my przez 30 lat nie zbudowaliśmy, a moglibyśmy sięgnąć jeszcze dalej. To, że nie blokowaliśmy, pozwala też na to, że jesteśmy dalej w procesie negocjacji, jesteśmy cały czas aktywnym, ambitnym członkiem Unii Europejskiej i w tej chwili nie ma zagrożenia, że zostaniemy pozbawieni finansowania Unii na cele klimatyczne.

    Proces dochodzenia do neutralności klimatycznej będzie wspomagany przez mechanizm sprawiedliwej transformacji uruchamiający inwestycje w wysokości 100 mld euro na lata 2021-2027. Od wielu tygodni Polska pozostaje w dialogu z Komisją Europejską w sprawie kryteriów wsparcia oraz potrzeby objęcia przyszłym mechanizmem regionów i sektorów najbardziej narażonych na niekorzystne skutki transformacji. Rada potwierdzi takie podejście i będzie w dalszym ciągu negocjować jak najkorzystniejsze dla Polski warunki przyznawania środków.

    Chciałbym też zaapelować, abyśmy rzetelnie informowali o neutralności klimatycznej. Walka ze zmianami klimatu jest w naszej opinii, pani poseł, bardzo istotnym problemem, wyzwaniem. Obserwujemy przecież ekstremalne zjawiska pogodowe, obserwujemy susze, obserwujemy nawalne deszcze. Tu też jest konieczne wprowadzenie adaptacji do zmian klimatu. Opracowaliśmy takie plany dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców, będziemy to dalej realizować. Nie możemy jednak zapominać, że w naszym przekazie ta niezbędna transformacja energetyczna może prowadzić do większych kosztów dla obywateli. Dlatego też rzetelnie należy przekazywać informacje o kosztach i korzyściach z osiągnięcia neutralności klimatycznej. Chcielibyśmy uniknąć, tak jak powiedziałem wcześniej, tych sytuacji, które miały miejsce we Francji.

    Mam jeszcze 33 sekundy, więc postaram się odpowiedzieć na pierwsze pytanie, odnośnie do planu. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu został rozpatrzony przez komitet europejski i zostanie on przedłożony Komisji Europejskiej zgodnie z planem.

    (Głos z sali: Do końca roku?)

    Do końca roku. Dziękuję bardzo.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Bartłomiej Sienkiewicz:

    Mamy do czynienia z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu, które na razie zajmuje się również śmieciami i dzikiem. To jest najlepsze podsumowanie tego, jak państwo się tym klimatem zajmujecie. Nierozdzielone funkcje ministerstwa środowiska i Ministerstwa Klimatu powodują, że z jednej strony przedstawiciel rządu mówi o trosce o klimat, z drugiej strony płynnie przechodzi do śmieci, a jeszcze mamy dzisiaj w Sejmie rozmowę o wybijaniu dzików.

    A moje pytanie jest takie: Czy decyzja, która została podjęta przez polski rząd na ostatnim posiedzeniu Rady, nie jest niczym innym jak kopią słynnego 27:1, czyli tak naprawdę kompletnym wypisaniem się z przyszłości Europy w zakresie intensywnych działań na rzecz przekształcenia gospodarki, społeczeństwa, zupełnie innych warunków życia? Chcę podkreślić, że ta decyzja jest niczym innym jak tak naprawdę wypisaniem się Polski z najważniejszego być może procesu, jaki się będzie (Dzwonek) odbywał w Europie, a pańskie wyjaśnienie, panie ministrze, tylko mnie w tym utwierdza. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Myślę, że kwestia śmieci jest ważna, szczególnie że staramy się kamieni kupę uprzątnąć, tak aby Polska się dynamicznie rozwijała, i bym tego nie trywializował. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię planowania, przygotowywania tego wszystkiego, co dotyczy neutralności klimatycznej, tego, co dotyczy rozwoju także w zakresie neutralności klimatycznej, my staramy się to robić i robimy to, dla nas to jest bardzo istotne. Rozwijamy to, co dotyczy energetyki prosumenckiej. Program ˝Mój prąd˝ to jest program, który pozwala Polkom i Polakom na to, by instalować panele fotowoltaiczne. To wszystko, co dotyczy tego, z czym też wiąże się neutralność klimatyczna, w zakresie odnawialnych źródeł energii, to jest jeden z elementów właśnie neutralności klimatycznej.

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    Dziękuję bardzo za tę opinię z sali.

    Jednocześnie program ˝Czyste powietrze˝ daje szansę na głęboką termomodernizację, wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Myślę, że żaden rząd w historii nie wykonał i nie przygotował takich programów, które pozwalają nie tylko wybranym grupom społecznym czy instytucjom publicznym, ale także obywatelom na to, aby mogli do tej neutralności klimatycznej dążyć, aby mogli także wykorzystywać to, co daje nowoczesna technologia, w zakresie ogrzewania, w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Ale oczywiście neutralność klimatyczna to nie tylko prosument - to także to wszystko, co czeka nas w obszarze rolnictwa, w obszarze transportu.

    Stąd dla Ministerstwa Klimatu bardzo ważnym elementem jest promowanie i rozwijanie niskoemisyjnego transportu, elektromobilności. Na tym też się będziemy skupiać w naszych pracach. Jednocześnie to wszystko, co wiąże się z tymi zadaniami, chcemy pokazywać także jako narodowy wkład do tego, aby tę neutralność klimatyczną rozwijać, dobrze się do tego przygotować, tak aby faktycznie wykorzystać to do rozwoju kraju. Oczywiście dynamiczne dążenie, takie nieplanowane może być zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego, ale dobrze przygotowane, w oparciu o jak najlepszą wiedzę, jest pewną szansą. Myślę, że w Ministerstwie Klimatu tę szansę będziemy chcieli pokazywać i wykorzystywać to wszystko po to, abyśmy mogli się rozwijać i te wieloletnie zapóźnienia w obszarze zmniejszania presji na środowisko zmniejszać. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. (Oklaski)

    (Poseł Bartłomiej Sienkiewicz: W oparciu o rosyjski węgiel.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.