Zgłoś uwagi

Janusz Cieszyński - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiem konkretnie na pytania, które padły podczas tej sesji: pytania i odpowiedzi.

    Pan poseł Miller podnosił wątpliwości dotyczące braku konkursów i wskazywał, że powiatowych inspektorów sanitarnych będzie powoływał główny inspektor sanitarny. Szanowny panie pośle, po pierwsze, ustawa w obecnym stanie nie zawiera jakichkolwiek regulacji, które by wskazywały, że jest obowiązek organizacji konkursu. A po drugie, powiatowego inspektora sanitarnego, tak jak mówił przed chwilą pan poseł Szopiński, powołuje starosta po uzyskaniu akceptacji wojewody.

    Jeżeli chodzi o pojawiające się w państwa wypowiedziach...

    (Poseł Rajmund Miller: Ale jest inaczej w państwa ustawie.)

    Szanowni państwo, to jeszcze przepraszam. Powiatowego powołuje starosta po uzyskaniu zgody wojewódzkiego, a w naszym projekcie ustawy propozycja jest taka, żeby powoływał go wojewódzki inspektor sanitarny.

    (Poseł Rajmund Miller: Panie ministrze, zupełnie coś innego zapisaliście. Proszę przeczytać.)

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Bardzo proszę o spokój na sali.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

    Jeżeli chodzi o brak instrumentów dla samorządów - szanowni państwo, ta ustawa w żaden sposób nie ogranicza organów samorządu przy występowaniu do inspekcji sanitarnej, w żaden sposób nie ogranicza możliwości wskazywania, że niezbędne są jakieś interwencje. Ponadto inspektor sanitarny będzie zobowiązany - tak jak na mocy dotychczasowych przepisów - do tego, aby udzielać odpowiedniej informacji na temat sytuacji na terenie danego powiatu.

    Pan poseł Rutka podniósł kwestię tego, że zdaniem klubu Lewicy niewłaściwe jest jednak pozbawienie możliwości zajmowania wysokich stanowisk państwowych osób, które współpracowały z komunistyczną bezpieką i które były tej bezpieki agentami. Szanowni państwo, we wszystkich ustawach rządu Prawa i Sprawiedliwości takie klauzule się pojawiają. I mam nadzieję, że pojawiać się będą.

    Jeżeli chodzi o wątpliwości pana posła Klimczaka dotyczące tego, że nie ma uzasadnienia - szanowny panie pośle, takim uzasadnieniem może być chociażby uchwała Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej czy stanowisko Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Co najmniej jedna z tych organizacji bardzo często formułuje krytyczne uwagi wobec projektów rządowych, więc trudno posądzać ją o to, że w nadmierny sposób nam sprzyja.

    Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Latosa - ponieważ to też było podnoszone, to pan poseł Miller wskazywał - czy nie było może tak, że były nominacje partyjne w tym stanie obecnym. Oczywiście nie mnie to oceniać. To z pewnością jest bardzo dobry ekspert w tej dziedzinie. Natomiast w 2012 r. radny Platformy Obywatelskiej z Lublina został powołany na zastępcę dyrektora właśnie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jak się okazuje, wydaje się, że to wypełnia to, o czym mówił pan poseł Miller. Tak że trudno wskazywać na to, żeby te przepisy w jakikolwiek sposób pozbawiały nas takich wątpliwości. Natomiast wydaje się, że są jasno pokazane wymogi. My w żaden sposób - poza kwestiami związanymi właśnie ze służbą w bezpiece - nie zmieniamy tego, jeżeli chodzi o wymagania. Dlatego wydaje się, że tutaj takiego problemu być nie powinno.

    Pani poseł Czernow pytała o wzrost wynagrodzeń. Szanowna pani poseł, po raz pierwszy od bardzo wielu lat pracownicy inspekcji sanitarnej otrzymali podwyżki wynagrodzeń, dodatkowe środki na wynagrodzenia, właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To było w tym roku, pani poseł. Przez wiele, wiele, wiele lat żadnych podwyżek nie było.

    Pan poseł Hardie-Douglas wskazuje, że tutaj zabiera się samorządom te kompetencje. Szanowny panie pośle, warto przypomnieć sytuację z pana rodzinnego miasta, ze Szczecinka, gdzie stanowisko powiatowego inspektora sanitarnego nie było obsadzone przez ponad rok właśnie ze względu na to, że starosta nie był w stanie zaproponować kandydata, który spełniłby oczekiwania wojewódzkiego inspektora sanitarnego. I do tego, szanowni państwo, czyli do braku nadzoru przez ponad rok, doprowadziły obecne przepisy.

    Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Maliszewskiego dotyczące nadmiernej represyjności - szanowni państwo, ta zmiana pozwala w końcu na to, aby stosować jednolite i takie same w całej Polsce kryteria i interpretacje przepisów. Mówiłem o tym w swoim uzasadnieniu ustawy. Szanowni państwo, nie tylko kwestia tego, jak prawo jest napisane, ale też kwestia tego, w jaki sposób jest stosowane, jest kluczowa z punktu widzenia pewności prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców.

    Pani poseł Kwiecień pytała o oszczędności. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe - nawiązuję też do pytania pana posła Klimczaka - to myślę, że wkrótce będzie nowy projekt ustawy budżetowej. Tam te wszystkie kwestie będą poruszone. Natomiast warto powiedzieć, że tutaj ta ustawa daje też nowe możliwości lepszego wykorzystania już posiadanych przez nas zasobów. Ta ustawa daje możliwość głównemu inspektorowi sanitarnemu zlecenia innym powiatowym inspektorom sanitarnym podjęcia działań na terenie właściwości innego powiatowego inspektora sanitarnego. Czyli jeżeli mamy jakieś zmasowanie działań w którymś z powiatów, możemy przesunąć te siły i środki tak, aby zapewnić jak najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

    Pan poseł Klimczak pytał też, czy nie będzie zamykania. Szanowni państwo, Wysoka Izbo, rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera wszystkie inicjatywy, które prowadzą do tego, że wzmacniamy instytucje na tym najniższym szczeblu, np. odtwarzanie posterunków Policji, wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Także tutaj, mogę zapewnić, nie będzie jakichkolwiek likwidacji, wynikających z tej ustawy, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

    Jeżeli chodzi o rolę starosty w związku z zarządzaniem kryzysowym, szanowni państwo, ona się w żaden sposób nie zmieni i jest absolutnie oczywiste dla każdego, że powiatowy inspektor sanitarny, tak jak do tej pory, będzie zawsze współpracował ze starostą we wszystkich kwestiach wynikających z zarządzania kryzysowego.

    Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Miszalskiego, jaka jest intencja, dlaczego przygotowaliśmy ten projekt, to, szanowny panie pośle, wszystko jest wskazane w pisemnym uzasadnieniu. Wydaje się, że poruszyłem też te kwestie podczas mojego wystąpienia. Głównym celem jest ujednolicenie funkcjonowania inspekcji, ujednolicenie funkcjonowania organizacji, która dzisiaj zatrudnia ok. 16 tys. osób, ujednolicenie funkcjonowania organizacji, która odpowiada za szereg niezwykle istotnych z punktu widzenia nie tylko przedsiębiorcy, ale i obywatela kwestii.

    Jeżeli chodzi o pytanie pani poseł Zawiszy, w jaki sposób ta ustawa wpływa na kwestie związane z suplementami diety, to, szanowna pani poseł, kwestie związane z suplementami diety nie stanowią przedmiotu tego projektu, wobec powyższego to w żaden sposób nie wpływa, natomiast myślę, że w najbliższym czasie można się spodziewać projektów, które wyjdą naprzeciw także i tym oczekiwaniom pani poseł. Serdecznie państwu dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.