Zgłoś uwagi

Poseł Dariusz Klimczak - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46).

Poseł Dariusz Klimczak:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przestawiam opinię na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

    Szanowni Państwo! W poprzedniej kadencji Sejmu mogliśmy obserwować wiele podobnych zmian, które miały zapewnić sprawniejsze działanie określonych instytucji, a w praktyce kończyło się to na zmianach kadrowych, odebraniu kompetencji samorządowi terytorialnemu, a co za tym idzie, podporządkowaniu rządowi i centralizacji kolejnych sfer funkcjonowania naszego państwa. Tak było przy ośrodkach doradztwa rolniczego, wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zarządach melioracji i urządzeń wodnych i wielu, wielu innych. Wszystkie wspomniane zmiany, które przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, miały ten sam scenariusz. Wszystko zaczynało się i kończyło jedynie na zmianach personalnych, a prezentowane w uzasadnieniach plany usprawnienia instytucji nie miały miejsca. Mało tego, wszystkie wasze zmiany miały od samego początku złe skutki, szczególnie w aspekcie sprawności danej instytucji.

    Proponowana nowelizacja ustawy zawiera uzasadnienie, w którym projektodawca przedstawia kolejne argumenty mające poprzeć wprowadzane zmiany. Niestety za ogólnymi stwierdzeniami nie idą rzeczowe argumenty, nie ma odwołania do analiz czy kontroli, które w sposób merytoryczny dowodziłyby przedstawianych tez. Bo jakim argumentem jest stwierdzenie, że: powyższe rozwiązanie stanowi także wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie, lub: przyczyni się do poprawy ochrony praw przedsiębiorców. Jedynym odwołaniem do powyższych stwierdzeń w części uzasadnienia, która mówi o postulatach i opiniach związków zawodowych czy związków pracodawców, jest powtarzający się wniosek o wsparcie finansowe inspekcji sanitarnych, w tym przede wszystkim właściwego wynagradzania pracowników. Unifikację procedur i działań przeciwepidemiologicznych oraz mechanizmów prowadzenia polityki bezpieczeństwa sanitarnego na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym można w naszym przekonaniu osiągnąć bez konieczności zmiany trybu powoływania powiatowego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego czy ich zastępców, czemu projektodawca w niniejszym projekcie zmian poświęca najwięcej uwagi. Proszę zatem powiedzieć, jaki związek ma zmiana podległości służbowej i tryb powoływania powiatowych i wojewódzkich inspektorów sanitarnych na przytoczony w uzasadnieniu: obserwowany w ostatnich latach znaczny spadek poziomu wyszczepialności.

    Bez względu na to, czy projektodawca zawarł w uzasadnieniu swoje racje bez odpowiedniej argumentacji w oparciu o konkretne analizy czy wnioski z kontroli, nasze wątpliwości budzi całkowite i natychmiastowe pominięcie samorządu powiatowego przy trybie powoływania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli projektodawca decyduje się zawrzeć zapis o tym, że wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje główny inspektor sanitarny za zgodą wojewody, to dlaczego nie można zawrzeć zapisu, że powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje wojewódzki inspektor sanitarny za zgodą starosty powiatowego, tym bardziej że pozostawiony został zapis art. 12a ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i uznaje się za celowe, aby władze samorządowe dalej dysponowały informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i województwa.

    Proponowane zmiany podają w wątpliwość właściwe i skuteczne działania ze strony powiatu w zakresie koordynacji funkcjonowania służb w ramach zarządzania kryzysowego. Zmiany proponowane przez projektodawcę godzą w zasadę decentralizacji władzy publicznej wyrażoną w art. 15 konstytucji Rzeczypospolitej.

    Dlatego w imieniu klubu proponujemy poprawkę do powyższego projektu ustawy, a mianowicie art. 11 ust. 3 według niej otrzymałby brzmienie: Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny za zgodą starosty właściwego ze względu na siedzibę odpowiedniego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.