Zgłoś uwagi

Marcin Romanowski - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45 i 45-A).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedłożony przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw stanowi odpowiedź na liczne formułowane od lat postulaty podmiotów praw własności intelektualnej, przedsiębiorców, również przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz na doktryny dotyczące wprowadzenia do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądów wyspecjalizowanych w zakresie własności intelektualnej.

    Rosnąca z roku na rok ilość spraw z zakresu własności intelektualnej, ich znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, a także skomplikowanie pod względem prawnym wymaga, aby ich rozpoznanie zostało powierzone wyspecjalizowanym jednostkom. Projekt ma na celu stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego, tj. w wybranych czterech sądach okręgowych i dwóch sądach apelacyjnych, odrębnych jednostek organizacyjnych, wydziałów zajmujących się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. W ramach istniejącej struktury sądownictwa projekt umożliwi tym samym specjalizację sędziów w zakresie własności intelektualnej.

    Istotą przedkładanego projektu jest także wprowadzenie ujednoliconych zasad postępowania w sprawach z zakresu własności intelektualnej, które znalazły wyraz w projektowanych instytucjach: po pierwsze, zabezpieczenia środka dowodowego, po drugie, wyjawienia lub wydania środka dowodowego oraz po trzecie, wezwania do udzielania informacji. Przepisy procesowe wraz z przepisami normującymi kognicję sądów orzekających w sprawach własności intelektualnej stanowią rdzeń projektowanej nowelizacji.

    Projekt wprowadza w sprawach własności intelektualnej przymus reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika, z wyjątkiem spraw, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, oraz spraw, w których sąd zwolnił strony ze wskazanego obowiązku. Przyczyni się to do szybkości postępowania zarówno w zakresie lepszej koncentracji materiału dowodowego, jak i w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań, co w sprawach własności intelektualnej ma znaczenie z uwagi na możliwą wielość podstaw ochrony danego dobra.

    W ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej projekt przewiduje dwa szczególne rodzaje powództwa, tj. powództwo wzajemne oraz powództwo o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. W zakresie rozwiązań dotyczących powództwa wzajemnego projekt wzoruje się na przepisach Unii Europejskiej odnoszących się do innego znaku towarowego.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pozostaję w przekonaniu, że wobec dużego obecnie rozproszenia spraw z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej oraz ich specyfiki proponowane w projekcie rozwiązania przyczynią się do ich koncentracji w sprofilowanych sądach oraz stworzą odpowiednie warunki do kształtowania się wyspecjalizowanej kadry w tym zakresie.

    Proszę Wysoką Izbę o poparcie przedstawionego projektu. Rząd ma nadzieję na szybkie i efektywne procedowanie nad nim w Izbie. Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.