Zgłoś uwagi

Posłowie Paulina Hennig-Kloska, Krystyna Skowrońska, Rajmund Miller i Waldemar Sługocki - Pytanie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

2. posiedzenie Sejmu IX kadencji
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Paulina Hennig-Kloska, Krystyna Skowrońska, Rajmund Miller i Waldemar Sługocki - KO
w sprawie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności szpitali

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
23 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paulina Hennig-Kloska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! 20 listopada zapadł ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności szpitali. Trybunał orzekł, że art. 59 ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali, jest niekonstytucyjny. Trybunał zauważył, że finansowanie służby zdrowia jest zadaniem rządu i Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie samorządów. Podkreślił, że środki przekazywane przez NFZ są zbyt małe, by pokryć koszty funkcjonowania szpitali. Dobrze wiemy, że sytuację w szpitalnictwie miała poprawić wprowadzona przez PiS sieć szpitali i formy płatności w postaci ryczałtów. Tak się jednak nie stało. Kolejki się wydłużają, zadłużenie szpitali rośnie, wszystko to uderza przede wszystkim w pacjentów.

    Pani Minister! W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego chciałam zadać pani pytanie. Macie 18 miesięcy na wdrożenie zmian. Co zamierzacie zrobić z tym wyrokiem? Jego postanowienia powinny być wdrożone jak najszybciej. Chciałabym też wiedzieć, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia i NFZ zamierzają wesprzeć jednostki samorządowe, którym przyszło się zmierzyć z koniecznością uzupełnienia środków w kasie NFZ, a nie mają tak naprawdę żadnych dodatkowych środków na pokrywanie tego typu strat.

    Chciałam też zapytać, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na odszkodowania dla samorządów, które w związku z wyrokiem wejdą na drogę sądową w celu odzyskania pieniędzy, które musiały zamiast NFZ-u przeznaczyć na uzupełnienie środków w podległej jednostce służby zdrowia. Dziękuję. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wyrok trybunału jest oczywiście znany Ministerstwu Zdrowia. Kilka dni temu pojawiło się uzasadnienie tego wyroku, które jest przedmiotem szczegółowej analizy przeprowadzanej przez Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia. Jak państwo doskonale wiecie, w swoim wyroku trybunał wyznaczył czas na dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów na 18 miesięcy. Intensywnie nad tym pracujemy. Uzasadnienie dotarło do nas dopiero kilka dni temu. Abyśmy mogli przygotować w sposób odpowiedni przepisy, musimy posiłkować się dobrą znajomością uzasadnienia wyroku i jego dokładną analizą. Ta analiza właśnie jest przeprowadzana. Po jej dokonaniu przez służby prawne minister zdrowia podejmie stosowne decyzje, na które, zgodnie z wyrokiem, jak powiedziałam, ma czas 18 miesięcy.

    Natomiast odnosząc się do wątku zadłużenia szpitali, chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o obowiązek pokrywania zobowiązań, po raz pierwszy w tym roku ma to miejsce. Troska o procesy sądowe jest więc, myślę, troszkę na wyrost. Mamy świadomość, że należy to zmienić.

    W wypowiedzi pani poseł przewijała się też kwestia nakładania coraz to nowych obowiązków na samorządy czy na podmioty lecznicze, co nie znajduje odzwierciedlenia w przychodach. Tu chciałabym państwu przypomnieć, że jeżeli chodzi o samorządy, wzrastają, o czym państwo doskonale wiecie, przychody samorządów. W 2015 r. z tytułu udziałów w podatkach...

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Teraz im zabieracie.)

    Pani poseł...

    ...z tytułu udziału w podatkach było ponad 200 mld zł, w tej chwili jest 251, więc te środki są w samorządach. Oczywiście zadaniem samorządów jest wspieranie podmiotów leczniczych, natomiast finansowanie stricte świadczeń jest rzeczywiście sprawą budżetów Narodowego Funduszu Zdrowia. Chciałabym państwu też przypomnieć, że z roku na rok wzrastają nakłady na ochronę zdrowia.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Niewystarczająco.)

    Proszę państwa, w 2014 r. wydaliśmy w Polsce na ochronę zdrowia 74 mld zł, w tym roku ponad 106 mld zł. Jest to ewidentny wzrost, o ponad 30%, w przeciągu kilku lat. (Gwar na sali)

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Ale koszty szybciej rosną.)

    Jeżeli mówimy...

    Pozwolicie państwo mi odpowiedzieć?

    Z roku na rok wzrastają przychody. Również w tym roku trzykrotnie był zmieniany plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 1 kwietnia 2019 r. zwiększono wycenę zarówno świadczeń w zakresie interny, chirurgii, jak i świadczeń wysokospecjalistycznych. Do szpitali trafiło dodatkowo ponad 680 mln zł. Kolejne zwiększenie planów finansowych miało miejsce 1 lipca - zwiększono finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych od 10 do nawet 30% w zależności od rodzaju ich działalności. Zwiększono środki na nielimitowe finansowanie zaćmy, badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Od 1 października nastąpiło kolejne zwiększenie środków. Z roku na rok zwiększa się dynamika nakładów na ochronę zdrowia, przynajmniej od 3 do 5 mld zł. To są środki przekazywane konkretnie do podmiotów leczniczych.

    Jeżeli chodzi o koszty osobowe, bo państwo o to też pytacie, oczywiście z tytułu różnych ustaw zwiększają się koszty pracy, chociażby z powodu wzrostu płacy minimalnej czy też regulacji resortowych, np. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym, jak również z powodu rozporządzeń ministra zdrowia, za sprawą których zwiększamy wynagrodzenie w poszczególnych grupach. Na te zadania zostały przekazane środki. W niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o rozporządzenia, były to środki dedykowane, przekazane w pełni na wzrost wynagrodzeń. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku pielęgniarek, gdzie przekazujemy w 100% środki na podwyżki wynagrodzeń. I, co ciekawe, niektórzy pracodawcy tych środków nie wykorzystują. Również były przekazane dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń lekarzy, ratowników medycznych. W 100% pokrywamy te koszty. Oprócz tego wzrasta wycena świadczeń, czyli rosną środki na pokrycie kosztów, które wynikają z kosztów innego rodzaju.

    Chciałabym również podkreślić, że zadłużenie nominalnie rzeczywiście wzrasta, natomiast jeżeli porównamy to do wzrostu przychodów, to de facto jest to mniejsze proporcjonalnie zadłużenie niż było w poprzednich latach. Mało tego, okazuje się, że wpływ na wyniki finansowe podmiotów leczniczych ma też jakość zarządzania. Szanowni państwo, 8% podmiotów leczniczych w Polsce generuje 80% zobowiązań, 73% podmiotów leczniczych się bilansuje. Czyli może też z drugiej strony należy zwrócić na to uwagę - 73% podmiotów leczniczych się bilansuje, to są dane twarde, wynikające ze sprawozdań finansowych.

    Proszę państwa, istotną kwestią związaną z problemem zadłużania szpitali jest więc również poprawa jakości zarządzania. W Ministerstwie Zdrowia podejmujemy konkretne działania w celu ujednolicenia chociażby rachunku kosztów, metod porównywalności pewnych rodzajów kosztów. Są pewne mechanizmy, które pozwolą zoptymalizować koszty: koncentracja świadczeń, koncentracja zamówień publicznych. To są elementy sprawnego zarządzania stosowane w gospodarce rynkowej. Myślę, że one też winny mieć zastosowanie w ochronie zdrowia. Nie tylko myślę, ale tak powinno być.

    Szanowni Państwo! Oczywiście analizujemy sytuację, z troską pochylamy się nad tym, zwiększamy z roku na rok nakłady na ochronę zdrowia. Ustawa 6-procentowa (Dzwonek), gwarantująca 6% produktu krajowego brutto w 2024 r., jest dowodem na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje służbę zdrowia priorytetowo. Bo w 2014 r. wydawaliśmy 4,6% na ochronę zdrowia produktu krajowego brutto. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krystyna Skowrońska:

    Rozczaruję pana marszałka, nie będzie pan miał tej przyjemności, bo coraz mniej pieniędzy jest przeznaczanych na ochronę zdrowia.

    Pani minister była zobowiązana do rzetelności, a pani zmanipulowała. Algorytm dotyczący 6%... W 2018 r. okradliście służbę zdrowia na 15 mld, w 2019 r. na kolejny 1 mld. 15 mld zł. To są manipulacje.

    Manipulacją jest również to, że dajecie pieniądze na ochronę zdrowia. 2 mld na telewizję publiczną - będzie, wcześniej 1 mld zł - będzie, a na ochronę zdrowia nie ma. I chcemy powiedzieć pani, że manipuluje pani również informacjami. Przez 8 lat rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u straty, dług wzrósł o 1 mld zł, u państwa przez 4 lata - o 4 mld zł. I nie skupiła się pani na obowiązku wypełnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

    O co nam chodzi? O samorządy, które muszą płacić więcej. (Dzwonek) Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zmieniła się. A zatem jeżeli jest bogaciej, to jest bogaciej wszędzie. A ceny prądu państwo nie zmienili, podwyższacie ją. Mówimy o klapie.

    (Głos z sali: Czas.)

    Na Kurskiego, na telewizję publiczną są pieniądze, na szpitale nie ma pieniędzy. Jesteście państwo w zwłoce, a procedury wycenione są skandalicznie...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Pani poseł, kończymy.

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    ...na co narzekają wszystkie samorządy. Dziękuję. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! No cóż, pani poseł nie przekonam, bo już wielokrotnie próbowałam pani przedstawiać fakty, fakty które wynikają z planów Narodowego Funduszu Zdrowia, z odpowiednich pozycji w budżecie państwa. Każdy to może sprawdzić, natomiast każdy też ma prawo po swojemu interpretować.

    Szanowni Państwo! Natomiast jeżeli chodzi o ustawę 6-procentową, to jest to jedyna tego typu ustawa podjęta właśnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, która wskazuje konkretną drogę dojścia do poziomu, który gwarantuje poprawę jakości udzielania świadczeń. 6% zbliża nas do sposobu finansowania w Unii Europejskiej. Oczywiście to nie jest jeszcze ideał, do którego dążymy, i w kolejnych latach na pewno będziemy podejmować działania, aby poprawić tę sytuację. Natomiast fakty są takie, że w 2019 r. wydajemy 4,86% produktu krajowego brutto. W 2020 r. wydamy 5,03% produktu krajowego brutto. W 2021 r. - 5,3% produktu krajowego brutto.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Z lat poprzednich. Pani minister, niech pani mówi o danych z lat poprzednich, a nie z danego roku.)

    Jeżeli chodzi o wzrost nakładów nominalnych w 2017 r., to wydaliśmy wtedy więcej o 5400 mln niż w 2016 r. W 2018 r. wydaliśmy więcej niż w 2017 r. o 4700 mln. I obecny, 2019 r. - wydaliśmy ponad 10 mld więcej. Takie są fakty uwidocznione zarówno w planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również w budżecie państwa, ponieważ tam też znajdują się środki na ochronę zdrowia.

    Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałabym wspomnieć. Rząd wspiera również w inny sposób podmioty lecznicze, chociażby gwarantując środki na inwestycje po to, aby szpitale nie musiały własnych środków z dochodów na świadczenie usług przeznaczać na inwestycje. W tej perspektywie, w ostatniej perspektywie finansowej wydaliśmy na ten cel 15 mld zł. To jest ta kwota, która zasiliła infrastrukturę szpitali poprzez właśnie różnego rodzaju kanały, m.in. w Ministerstwie Zdrowia. Finansowaliśmy doposażenia szpitali pediatrycznych wysokospecjalistycznych, onkologicznych, kardiologicznych, jak również szpitalnych oddziałów ratunkowych.

    Ostatni program dotyczył zakupu ponad 400 ambulansów ze środków budżetu państwa. Świadczeniodawcy nie musieli wydawać środków bezpośrednio z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczeń zdrowotnych, natomiast uzyskali dodatkowe środki przeznaczone na ten cel. To jest konkretna kwota, która wpływa na poprawę jakości świadczeń i warunków pracy personelu. Tak więc działania są sukcesywnie podejmowane. Natomiast mamy pełną świadomość tego, że wieloletnie zaniedbania w służbie zdrowia, m.in. zaniedbania rządu Platformy Obywatelskiej i PSL (Dzwonek), doprowadziły do tego, że jesteśmy w trudnym momencie i będziemy musieli długo naprawiać polską służbę zdrowia, do czego jesteśmy gotowi. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.