Zgłoś uwagi

Barbara Dziuk - pytanie z 20 grudnia 2019 r.

2. posiedzenie Sejmu IX kadencji
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Barbara Dziuk, Anna Gembicka, Grzegorz Wojciechowski, Józefa Szczurek-Żelazko - PiS
w sprawie rządowych programów profilaktycznych skierowanych do kobiet i mężczyzn po 50. roku życia

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
14 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pytanie w sprawach bieżących dotyczące programów profilaktycznych skierowanych do grup kobiet i mężczyzn w wieku od 50 lat.

    Jakie działania podjęło ministerstwo odnośnie do kwestii poprawy zdrowotności seniorów? Wszyscy doskonale wiemy, że profilaktyka zdrowotna ma na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Bardzo istotnym elementem w profilaktyce są prawidłowe wzorce stylu życia, profilaktyka pierwotna, czyli diagnozowanie, oraz już profilaktyka wtórna, ten następny etap. Z tego, co się orientuję w związku z moją ponad 20-letnią pracą w tym zakresie jako wolontariusz w dziedzinie profilaktyki, jest bardzo szeroka oferta skierowana do tej grupy społecznej w celu właśnie wykrycia chorób i w celu zapobiegania rozwojowi tych chorób. Bardzo bym prosiła panią minister o udzielenie informacji w tym temacie. Dziękuję pięknie.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Zachodzące zmiany cywilizacyjne, zmiany demograficzne, zmiany stylu życia powodują wiele problemów zdrowotnych, które wymagają szczególnej troski rządu, ministra zdrowia. Z roku na rok zwiększają się nakłady na świadczenia profilaktyczne. Te nakłady znajdują się w różnych źródłach, m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach swojego planu finansowego uwzględnia środki na profilaktykę, na promocję zdrowia, na różnego rodzaju badania, które mają na celu wczesne wykrycie zmian, które mogą w przyszłości skutkować dużymi problemami zdrowotnymi. Ale również na ten cel przeznaczamy środki z budżetu państwa, będące w dyspozycji ministra zdrowia. Gros środków jest też przeznaczanych ze środków z Unii Europejskiej, będących w dyspozycji m.in. ministra zdrowia.

    Profilaktyka jest priorytetem. Coraz większą uwagę w Ministerstwie Zdrowia zwracamy na kreowanie programów profilaktycznych, wprowadzanie elementów profilaktyki do różnych obszarów funkcjonowania ochrony zdrowia, m.in. w ramach działań profilaktycznych przeprowadzamy badania na temat stanu zdrowia seniorów. Te badania... Będziemy mieli pełen obraz sytuacji już w roku 2020 w ramach badania PolSenior 2, w którym analizujemy stan zdrowia Polaków po 60. roku życia. Ale równolegle realizowane są zadania, tak jak wspomniałam, w ramach różnych programów. Największym programem, który jest realizowany już teraz - kolejna edycja od 2016 do 2021 r. - jest Narodowy Program Zdrowia, który ma wyznaczone konkretne cele, pięć celów, które mają doprowadzić do poprawy stanu zdrowia Polaków. Jest m.in. to cel piąty, który wskazuje na konieczność podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia i aktywnego starzenia się. W ramach tego celu w tym roku przeznaczyliśmy ponad 8 mln zł. W ramach tego działania prowadzimy, realizujemy zadania kierowane do populacji powyżej 50. roku życia, m.in. związane ze szkoleniami z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia, z profilaktyką występujących dolegliwości dietozależnych. Łącznie w tym roku z tych edukacyjnych działań skorzystało już ponad 840 osób w wieku akurat 50+. Są też szkolenia z zakresu aktywności fizycznej seniorów, które są realizowane w ramach projektów finansowanych przez Narodowy Program Zdrowia.

    Kolejnym programem realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który odgrywa istotną rolę w profilaktyce, jest Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. Na ten program przeznaczamy w tej perspektywie 225 mln zł. Celem tego programu jest osiągnięcie wskaźników umieralności na choroby nowotworowe porównywalnych z wskaźnikami z krajów z innego obszaru Unii Europejskiej czy też światowymi. W ramach tego programu realizujemy szereg badań przesiewowych, są to m.in. badania kolonoskopowe, finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia czy też budżetu państwa. Wykonano ponad 100 tys. badań tego typu w populacji, do której kierowane były te badania. Realizujemy również badania przesiewowe, jeżeli chodzi o profilaktykę raka piersi, raka szyjki macicy u kobiet. Przeprowadzane były też badania w kierunku wykrycia raka płuc przy użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej.

    Ponadto prowadzimy szkolenia personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, nie tylko onkologów, ale głównie onkologów. W ramach tego przeszkolono 173 lekarzy onkologów oraz ok. 500 pracowników medycznych.

    Kolejnym programem jest program dotyczący profilaktyki leczenia chorób sercowo-naczyniowych POLKARD. Na ten cel w latach 2017-2020 wydajemy ponad 21 mln zł.

    W 2018 r. rozpoczęliśmy realizację zadania pn. ˝Ogólnopolski program badań przesiewowych˝ w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej. Na ten program m.in., tak jak powiedziałam, przeznaczyliśmy w ramach tych środków programu POLKARD ponad 21 mln zł. To nie tylko ten program, ale również wsparcie wielu podmiotów leczniczych, które realizują zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, m.in. doposażenie ich w niezbędny sprzęt do wczesnej diagnostyki.

    Kolejny program to jest program profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Na ten cel przeznaczamy ponad 2700 tys. zł. Celem programu jest wzmocnienie świadomości w zakresie profilaktyki i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych. Oprócz tych działań, takich typowo profilaktycznych, jak badania, konsultacje, program ten obejmuje też edukację, przede wszystkim lekarzy, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek rodzinnych w kierunku wczesnego wykrywania (Dzwonek) objawów tychże chorób.

    Następny program to jest program profilaktyki nowotworów szyi, głowy - ponad 6 mln zł. Na program profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów wydaliśmy ponad 5,8 mln zł. Jeśli chodzi o profilaktykę depresji, jest to problem współczesny, który pojawia się z dużym nasileniem, i również staramy się go w badaniach profilaktycznych uwzględniać.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dziękujemy, pani minister.

    Będzie jeszcze pani odpowiadała na pytania dodatkowe, to pani to uzupełni. Dobrze?

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Dziękuję bardzo.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Tak jak Ministerstwo Zdrowia podkreśla, profilaktyka jest przede wszystkim tańsza, za tym przemawia ekonomia. Jest dużo lepszym kierunkiem w celu uświadamiania społeczeństwa w dobrych nawykach. Mam pytanie dotyczące szczególnie seniorów pracujących, seniorów aktywnych: Czy Ministerstwo Zdrowia ma dla tej grupy osób przygotowany program profilaktyczny? Pytam ponieważ wiemy doskonale - i to potwierdzają badania - że 50% stanu zdrowotności naszego organizmu wynika z właściwych nawyków, właściwego odżywiania, właściwej kontroli przez lekarzy, ze współpracy z ekspertami. Mam pytanie do pani minister: Jak te kwestie związane z aktywnymi seniorami wyglądają ze strony Ministerstwa Zdrowia? Dziękuję. (Dzwonek)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Oczywiście jeżeli chodzi o profilaktykę, promocję zdrowia, propagowanie postaw prozdrowotnych, istotną rolę w tym zakresie odgrywają pracodawcy. Nasze społeczeństwo jest aktywne i aktywność tę wykazuje do okresu znacznie dłuższego, niż do tej pory to bywało. Obecnie jeżeli mówimy o życiu w zdrowiu, przeżywalności w zdrowiu kobiet, czyli bez ograniczonej sprawności, jest to wiek ponad 61 lat. Jeżeli mówimy o mężczyznach i ich przeżywalności w zdrowiu, czyli bez ograniczeń zdrowotnych, to są to 64 lata. Te osoby są bardzo aktywne w tym zakresie i również w obszarze aktywności zawodowej. Dlatego bardzo ważne jest motywowanie, stymulowanie pracodawców, aby zechcieli włączyć się w ten nurt profilaktyki, promocji zdrowia, propagowania aktywnego starzenia się poprzez realizację różnych programów.

    Między innymi Instytut Medycyny Pracy w Łodzi podejmuje działania edukacyjne pracodawców, kadry zakładów pracy, pracowników służb, przede wszystkim medycyny pracy w kierunku animacji przez nich programów promocji, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się. Takie programy są wspierane przez instytut, ale również jest możliwość pozyskania środków z różnych źródeł, m.in. Instytut Medycyny Pracy i Ministerstwo Zdrowia zorganizowały wspólnie z pracodawcami konkurs ˝PracoDawca Zdrowia˝, w ramach którego ocenialiśmy działania pracodawców nakierowane na troskę o zdrowie pracowników. Wielu pracodawców włącza się aktywnie, organizując m.in. różnego rodzaju zajęcia z zakresu aktywizacji, promocji zdrowego stylu odżywiania, organizowania lunchboxów w zakładach pracy, gdzie promuje się zdrowe żywienie. To wszystko to bardzo istotne elementy w kwestii promowania zdrowego stylu życia i te elementy były oceniane m.in. w drugiej edycji programu, konkursu ˝PracoDawca Zdrowia˝. Bardzo istotne jest to, że promocyjne działania na rzecz profilaktyki włączamy również w zakres kompetencji lekarza rodzinnego. W tej chwili opracowywany jest program pilotażowy ˝POZ+˝. W ramach tego programu duży nacisk kładziemy na realizację przez lekarzy rodzinnych m.in. zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zwiększamy kompetencje lekarzy - będą oni mogli rozszerzyć wachlarz swoich działań z zakresu diagnostyki, które mają na celu wykrycie problemów zdrowotnych w właściwym momencie, w początkowym okresie choroby. Dodatkowo finansowane będą również działania promocyjne z zakresu profilaktyki. To wszystko komponuje się w całość działań (Dzwonek) Ministerstwa Zdrowia obecnego rządu mających na celu troskę o zdrowie Polaków, stworzenie możliwości wczesnego wykrycia chorób, a także kształtowania postaw prozdrowotnych. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.5
Pozycja w rankingu:
281
Liczba głosów: 22
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.