Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
252 wyświetleń
0

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1218 i 1290).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

    Projektowane zmiany przewidują szereg doprecyzowań z zakresu dostępu do dokumentacji medycznej, niektórych praw pacjentów, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Konieczność ich wprowadzenia wynika z niejednoznaczności obecnie obowiązujących przepisów oraz wypływających stąd wątpliwości pacjentów.

    Jedną z istotniejszych regulacji poruszanych w omawianej nowelizacji jest rozszerzenie prawa do leczenia bólu oraz oceny skutków tego leczenia dla wszystkich chorych, nie, jak dotychczas, jedynie dla pacjentów w stanie terminalnym. Jest to ważna kwestia, ponieważ do tej pory nie była prawnie uregulowana, a łagodzenie bólu wynikało jedynie z woli lekarza. Proponowany zapis da pacjentowi, u którego zaniechano tej formy pomocy, możliwość skierowania skargi do rzecznika praw pacjenta i dochodzenia swoich praw. O potrzebie wprowadzenia uregulowań w tym zakresie nie trzeba nikogo przekonywać, służą one pacjentom.

    Inną kwestią, również istotną, poruszoną w omawianym dziś projekcie są zmiany mające za zadanie zwiększenie ochrony dokumentacji medycznej. Dzięki nim nawet w przypadku likwidacji placówki leczniczej, która udzielała nam świadczenia, będziemy mieli zagwarantowane zabezpieczenie naszej dokumentacji. Jest to rozwiązanie bardzo dobre dla pacjentów, mające szczególne znaczenie zwłaszcza w sytuacji konieczności dalszego leczenia, nawet po latach.

    Co więcej, proponuje się także rozszerzenie katalogu osób i instytucji, którym może zostać udostępniona dokumentacja medyczna. Precyzuje się sposób jej udostępniania w zależności od tego, czy jest ona w postaci elektronicznej, czy papierowej. Omawiany projekt ustawy dookreśla także przypadki, w których dokumentacja może zostać wydana w formie oryginału. Nie mam wątpliwości, że zmiany te, rozwiewając wiele dotychczasowych zawiłości, przyczynią się do zwiększenia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej.

    Kolejne wprowadzane rozwiązanie dotyczy informacji o stanie zdrowia, którą będzie można uzyskać nie tylko od lekarza, ale również od innego pracownika medycznego. Jak wskazują wnioskodawcy, jest to szczególnie istotne w przypadku procedur wykonywanych przez zespół medyczny, w którego szeregach nie zawsze jest lekarz.

    Jestem przekonana, że zawarte w omawianej nowelizacji doprecyzowania, również te dotyczące uprawnień, zadań i możliwości rzecznika praw pacjenta oraz te usprawniające postępowanie przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, będą pozytywnie oddziaływać na przestrzeganie praw pacjentów oraz ich dochodzenie.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.1
Pozycja w rankingu:
97
Liczba głosów: 324
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.