Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
418 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1193).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.

    Omawiany dziś projekt nowelizacji wpisuje się w prowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości politykę prorodzinną. Jego założenia skupiają się na uściśleniu prawa w zakresie ściągalności z dłużników zaległości alimentacyjnych, które dziś często są spowodowane nie faktyczną niemożnością zapłaty przez osobę obciążoną takim obowiązkiem, ale jedynie jej krętactwem i stosowaniem tzw. legalnego omijania prawa.

    Dotychczasowe obowiązywanie obecnych uregulowań w zakresie ściągalności należności alimentacyjnych pokazuje, że uregulowania te są sformułowane w sposób pozwalający na nazbyt obszerną ich interpretację. Dzięki temu mimo zasądzonej przez sąd konkretnej kwoty, jaką osoba obciążona alimentami powinna przekazać na swojego podopiecznego, już wpłacenie nawet 10 zł jest przesłanką dla uniknięcia przez tę osobę przewidywanej w przepisach kary.

    Projektodawcy nowelizacji, zauważając funkcjonujące niedociągnięcia oraz łączące się z nimi obciążenia zarówno dla osób wychowujących samotnie dzieci, jak i dla budżetu państwa, proponują doszczegółowienie przepisów. Projektowane zmiany przewidują wprowadzenie kar dla osób, których zaległości alimentacyjne osiągną poziom co najmniej trzech świadczeń w przypadku świadczeń okresowych bądź też których opóźnienie w zapłacie wyniesie co najmniej 3 miesiące w przypadku świadczeń nieokresowych. Kara w przypadku takich przestępstw, bo niepłacenie alimentów jest przestępstwem przeciwko własnym dzieciom, to grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Warto zaznaczyć, że w przypadku wprowadzenia proponowanych zmian przesłanka, jaką jest niemożność zaspokojenia przez samotnie wychowującego rodzica podstawowych potrzeb życiowych dziecka, będzie przesłanką do zwiększenia zasądzonej kary, a nie do rozpoczęcia ścigania dłużnika, jak dotychczas.

    W pełni popieram wszystkie zaproponowane zmiany, wierząc, że przyczynią się one do poprawienia ściągalności zaległości alimentacyjnych oraz skłonią rodziców obowiązanych do płacenia alimentów do wypełnienia swojego obowiązku i poniesienia odpowiedzialności za swoje dzieci.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.