Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
243 wyświetleń
0

8. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1186).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1186.

    Celem omawianego projektu ustawy jest poprawa skuteczności działań pozbawiających przestępców korzyści majątkowych, które uzyskali w wyniku popełnienia przestępstwa. Mimo słuszności intencji projektodawców rozwiązania zawarte w nowelizacji mogą jednak budzić wiele zastrzeżeń. Odzyskiwanie mienia pochodzącego z czynów zabronionych stanowi istotny element walki z przestępczością. Dotychczasowy wachlarz możliwości, jakie sprawcy przestępstw gospodarczych mają do wykorzystania, by tego uniknąć, jest bardzo szeroki. Nie ulega więc wątpliwości, że czynności służące poprawie efektywności działań mających na celu ukrócenie ich finansowej bezkarności są konieczne.

    W ramach omawianego projektu proponuje się wprowadzenie szeregu zmian wypełniających pierwotne założenia projektodawców. Wśród nich jest m.in. rozszerzenie katalogu przestępstw, w przypadku których może zostać orzeczony przepadek mienia, do przestępstw, z których sprawca uzyskał pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowe i których popełnienie zagrożone jest karą maksymalną nie niższą niż 5 lat. Za słuszne uważam obciążenie przestępcy koniecznością udowodnienia legalności źródła pochodzenia mienia zagrożonego przepadkiem, które uzyskał w ciągu 5 lat przed popełnieniem przez niego udowodnionego przestępstwa. Zgadzam się z argumentacją, że w przypadku przestępstw popełnianych przez zorganizowane grupy czy przestępców czyniących sobie z przestępstwa stałe źródłu dochodu domniemywać należy, iż przestępstwo, za które są sądzeni, nie jest jedynym, które popełnili. Co istotne, nowe regulacje przewidują również możliwość przepadku majątku, który sprawca przekazał osobom trzecim nieodpłatnie bądź też za kwotę niższą niż rynkowa w celu uniknięcia konfiskaty, oraz dopuszczają możliwość przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, ale co do którego są przesłanki do uznania go za narzędzie tego przestępstwa.

    Proponowanym zmianom zarzuca się, że naruszają one prawo własności i wolność działalności gospodarczej. Uważam jednak, że brak obostrzeń w tym obszarze będzie się przyczyniać do dalszej eskalacji problemu. Osoby naruszające prawo w celu uzyskania korzyści majątkowych po odbyciu swoich wyroków często powracają do swoich luksusowych domów kupionych za pieniądze pochodzące z przestępstw. Mając odpowiedniej wysokości fundusze pochodzące z wcześniej popełnianych czynów niezgodnych z prawem, kontynuują nielegalną działalność, co jest dowodem na nieskuteczność funkcjonującego systemu.

    Biorąc pod uwagę, że w wielu krajach europejskich obostrzenia te zostały już zastosowane, nie widzę powodu, dla którego w Polsce również nie miałyby zacząć obowiązywać. Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem tego projektu. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.1
Pozycja w rankingu:
97
Liczba głosów: 324
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.