Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Grzegorz Matusiak, Grzegorz Janik, Czesław Sobierajski i Teresa Glenc, Grzegorz Tobiszowski - pytanie z 15 grudnia 2016 r.

Pytania w sprawach bieżących Posłowie Grzegorz Matusiak, Grzegorz Janik, Czesław Sobierajski i Teresa Glenc, Grzegorz Tobiszowski - PiS w sprawie sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej po przekazaniu KWK "Krupiński" do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA
431 wyświetleń
0
Teresa Glenc
Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Janik
Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Matusiak
Prawo i Sprawiedliwość
Czesław Sobierajski
Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Tobiszowski
Prawo i Sprawiedliwość

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Grzegorz Matusiak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje zainteresowanie dotyczy sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pierwsze pytanie: Czy podjęte działania przez Ministerstwo Energii przyniosły już pozytywny efekt? Jakie zadłużenie ma Jastrzębska Spółka Węglowa na koniec roku i program naprawczy, który został już podpisany i wdrożony, na czym będzie polegał? Dziękuję bardzo.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Jeśli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, panie pośle, to serdecznie dziękuję za zadanie tego pytania, wyłonienie tego pytania - bo jesteśmy prawie po podpisaniu porozumienia o restrukturyzacji z obligatoriuszami - i może podam parę cyfr o procesie, w trakcie którego jesteśmy, aby one nam zobrazowały tę sytuację. Zadłużenie na koniec 2015 r. wynosiło 1,5 mld, z czego 1,3 mld przypadało na instytucje finansowe. Stąd one są w tym przypadku bardzo ważnym partnerem do rozmów w całym procesie restrukturyzacyjnym. I to instytucje finansowe jakby były tymi, które bardzo istotnie wpływały na zaakceptowanie i zatwierdzenie całego procesu restrukturyzacji. Przybliżę tylko, że 23 tys. osób jest zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i roczne wydobycie to 17 mln t. Kluczowe działania, które w tym okresie podjęliśmy, jeśli chodzi o proces, który się rozpoczął w tym roku, co zostało zaakceptowane i podpisane z końcem października, to tak: 29 sierpnia - porozumienie z obligatoriuszami dotyczące warunków spłaty obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163 mln dolarów, łącznie ok. 1,3 mln zł, wyemitowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2016 r.; 11 sierpnia - umowa sprzedaży 100% akcji SEJ - zakupionych przez PGNiG Termika, gdzieśmy pozyskali ponad 370 mln zł; 30 września - umowa sprzedaży prawie 93% akcji Viktorii, koksowni, nabyło te akcje Towarzystwo Finansowe Silesia i Agencja Rozwoju Przemysłu za 350 mln zł; porozumienie ze stroną społeczną, które zostało zawarte w 2016 r., do 2020 r. i które pozwala na to, że środki wielkości 2 mld zł nie muszą być angażowane i stanowią o obniżeniu kosztów funkcjonowania; następnie pozyskanie środków w wielkości pół miliarda z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw na modernizację zakładów przeróbczych. Przekazaliśmy już Ruch Jas-Mos, który sczerpał swoje złoże, do spółki SRK.

    Jeśli chodzi o pewne efekty, które zaczynają nam się już pojawiać, to jest obniżenie jednostkowego kosztu własnej sprzedaży węgla w złotówkach prawie o 26% w stosunku do podobnego okresu z roku 2015. Mówimy tutaj o ponad 300 zł, jeśli chodzi o jednostkowy koszt wydobycia, a było w 2015 r. po 9 miesiącach 400 zł, a więc mamy bardzo znaczące obniżenie kosztów wydobycia węgla. Następnie struktura kosztów rodzajowych - bardzo istotny spadek kosztów operacyjnych, wprowadzone zostały przede wszystkim zmiany w zużyciu materiałów, energii, świadczeniach na rzecz pracowników, usługach obcych, jak również, co jest pewną ciekawostką, zdefiniowano ponad 130 inicjatyw w zakładach w jastrzębskiej spółce, w kopalniach, w spółkach przyległych, które określają możliwości efektywniejszego funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I to, co się już dzisiaj dzieje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, to inwestycje w kopalnię Budryk, Knurów-Szczygłowice, szczególnie jeśli chodzi o zakład przeróbki mechanicznej węgla oraz infrastrukturę dołową, w celu uzyskania węgla koksowego, do tej pory bowiem Jastrzębska Spółka Węglowa to było 68% węgla koksowego, 32% węgla energetycznego, natomiast my docelowo do 2020 r. chcemy, aby jastrzębska spółka to było 85% węgla koksowego, a 15% węgla energetycznego. Mamy pokłady tego węgla, ważne jest, żeby inwestycje sprawiły - i one są już uruchomione - byśmy mogli dojść do tego węgla, którego cena jest zdecydowanie większa na rynkach zagranicznych, a tam funkcjonuje Jastrzębska Spółka Węglowa, od węgla energetycznego. To sprawia, że szybciej... i że w ogóle, patrząc w przyszłość, jastrzębska spółka będzie miała stabilną pozycję na rynku.

    Jeśli chodzi o plan inwestycji, to od 2016 r. do 2025 r. 1600 mln będzie zaangażowanych środków w inwestycje. Jeśli chodzi o spłatę zobowiązań, które to decyzje zostały podjęte z obligatoriuszami, to na 2016-2018 mamy 50 mln zł rocznie, następnie wzrasta nam ta wielkość, to jest to porozumienie, które przesunęło nam spłaty i zobowiązania na okres po 2019 r., to jest 178 mln zł rocznie do 2024 r. i następnie 2025 r. - 30 mln zł. Tak że cały proces, jeśli chodzi o zadłużenie, został przesunięty na lata 2019-2014 i do tego okresu, do 2019 r., istotne jest, abyśmy zainwestowali i przygotowali jastrzębską spółkę do tego, że będzie osiągać zyski i z tych zysków będzie mogła dalej inwestować, ale i spłacać zadłużenie.

    Jeśli idzie o wydajność, istotne jest, że wzrosła nam wydajność z 477 t na osobę do 553 t na osobę. Jest to zjawisko polepszające się, ale nasze ambicje są takie, abyśmy zwiększyli wydajność, podobnie jak to mamy już w Polskiej Grupie Górniczej, do ok. 700 t na osobę. Na dzisiaj zwiększyliśmy wydobycie, wzrost produkcji o 6,7%... (Dzwonek)

    Ja tylko dodam jeszcze dwa zdania, pani marszałek.

    ...o 7% do porównywalnego okresu z 2015 r. Czyli mamy prawie 13 mln t wydobycia do niespełna 12 w minionym roku. A więc zauważamy pozytywne reakcje, jeśli chodzi o wprowadzony program naprawczy, a efektem, i to na koniec chcę podać, jest również ocena giełdy, która ocenia te działania. 1 grudnia 2015 r. mieliśmy notowania 12,71 zł, a 28 listopada tego roku notowania na giełdzie wynosiły 87,50 zł. A więc widzimy, że efektywność w jastrzębskiej spółce wzrasta. Jeśli chodzi o naprawę jastrzębskiej spółki, jesteśmy, myślę, na dobrej drodze, a umówmy się, że przed nami jeszcze wiele ważnych decyzji i konsekwencji działania...

    Wicemarszałek Barbara Dolniak:

    Panie ministrze, mamy ściśle określone terminy i musimy się...

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski:

    Dziękuję, pani marszałek.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Grzegorz Matusiak:

    Bardzo krótkie pytanie. Chciałbym dopytać, z jakich środków będą prowadzone inwestycje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski:

    Środki, które angażujemy, to są środki, które w tym roku pozyskaliśmy, jak już wymieniałem, ze sprzedaży aktywów, czyli koksowni Victoria, następnie systemu ciepłowniczego SEJ, jak również z funduszu restrukturyzacyjnego. Natomiast już dzisiaj wzrost sprzedaży i wolumenu, który wprowadzamy na rynek, także poprzez wzrost cen, sprawia, że pojawia się sytuacja, że jastrzębska spółka pozyskuje coraz więcej środków, obok tych pozyskanych ze sprzedaży, które pozwalają zainwestować. Planujemy w przyszłym roku emisję akcji tzw. IPO, aby pozyskać w okolicach od 300 do 500 mln na wzmocnienie tego procesu restrukturyzacyjnego. Sprzedaż węgla, który obecnie jest w lepszej cenie, jak również zwiększenie wolumenu i emisja akcji, o której wspomniałem - te elementy w przyszłym roku będą wzmacniały ten proces, który w tym roku został rozpoczęty. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.