Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 01 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
270 wyświetleń
0

Stenogram

34. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1032 i 1075).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

    Głównym celem procedowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w zakresie stworzenia nowego, lepszego mechanizmu finansowania uczelni wyższych dotacją projakościową. Zgodnie z procedowaną ustawą dotacje miałyby otrzymywać uczelnie, w których studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie rozpoczynałyby osoby osiągające najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym lub będące finalistami lub laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Nowa forma dotacji pozwoliłaby na uzyskanie gratyfikacji finansowej tym uczelniom, które oferują najlepszą jakość kształcenia oraz najciekawsze perspektywy zawodowe dla maturzystów. Takie rozwiązanie w moim przekonaniu pozwala na sprawiedliwy system podziału środków pomiędzy najlepsze uczelnie wyższe w kraju.

    Drugim celem procedowanej ustawy jest usprawnienie prac związanych z procedowaniem wniosków o umorzenie w części lub w całości kredytów i pożyczek studenckich. Ten zapis w ustawie powoduje likwidację Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich i przekazuje jej uprawnienia właściwemu ministrowi. Komisja na przestrzeni lat traciła swoją rangę i zasadność swojego istnienia. Ta zmiana sprawia również, że znacznie skraca się procedura związana z umarzaniem kredytów.

    Podczas prac nad ustawą w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podnoszono wiele kwestii, które budzą także moje wątpliwości. Niewątpliwie jedną z nich jest brak kompleksowych konsultacji projektu ustawy z uczelniami wyższymi i wsłuchania się w ich głos. To przecież ich ustawa dotyczy najbardziej, a przez szybkość procedowania nie miały one okazji do wnikliwej analizy procedowanych treści.

    Drugą kwestią dyskusyjną jest przyznawanie dotacji projakościowych wyłącznie państwowym uczelniom wyższym. Rozumiejąc ideę i potrzebę wspierania sektora państwowego, zastanawiam się nad zdrową konkurencją pomiędzy uczelniami państwowymi i prywatnymi. Kiedy oba typy uczelni istnieją równolegle w systemie szkolnictwa wyższego, jeden z nich, prywatny, nie powinien być dyskryminowany. To może podważać konstytucyjną zasadę równości i jest w moim przekonaniu dyskryminacją - przecież istniejących - bardzo dobrych uczelni prywatnych.

    Procedowany projekt ustawy zakładający usprawnienie systemu umarzania pożyczek studenckich jest niewątpliwie zasadny. Przychylnie patrzymy również na uproszczony system dofinansowywania projakościowego uczelni wyższych - chociaż z pewnymi wątpliwościami, o których powiedziałam wcześniej. Licząc, że projekt zostanie jeszcze dopracowany na dalszym etapie prac legislacyjnych, Koło Poselskie Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.