Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 30 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
223 wyświetleń
0

Stenogram

30. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1057 i 1079).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    Celem omawianego projektu ustawy jest umożliwienie dalszego funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin na zasadach, które obowiązywały dotychczas. Jak wskazują projektodawcy, uchwalenie tego projektu jest konieczne, ponieważ obecnie obowiązujące regulacje w tej materii wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. Bez podjęcia odpowiednich kroków od dnia 1 stycznia 2017 r. rolnicy, członkowie ich rodzin oraz ich domownicy nie będą objęci systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie mógł otrzymywać składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników.

    Ponadto regulacje procedowanej ustawy przewidują przesunięcie kompetencji powoływania rad oddziałów wojewódzkich funduszu z ministra właściwego do spraw zdrowia na wojewodów oraz wprowadzenie rozwiązania, w przypadku którego niewskazanie - po dwukrotnej publikacji ogłoszenia przez uprawnione organizacje pacjentów - kandydatów mających wchodzić w skład rady będzie skutkowało wskazaniem kandydata przez wojewodę.

    Zgadzam się z argumentacją wnioskodawców, że zmiany te poprawią działanie rad oddziałów wojewódzkich funduszu poprzez usprawnienie trybu naboru ich członków oraz umożliwienie bardziej efektywnego przeprowadzania zmian w ich składzie osobowym.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera procedowany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.