Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 30 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
205 wyświetleń
0

28. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (druki nr 1049 i 1069).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.

    Celem procedowanej ustawy jest implementacja do porządku prawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r., w którym za niezgodne z konstytucją uznane zostało uregulowanie aktem niższego rzędu niż ustawa dyspozycji dotyczących szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Według obecnie obowiązujących rozwiązań przedmiotowe kwestie uregulowane są w formie aktów wykonawczych, tj. zarządzeń komendantów Policji i Straży Granicznej oraz rozporządzeń w przypadku pozostałych służb.

    Omawiany projekt ustawy jest propozycją wnioskodawców właściwego umiejscowienia w porządku prawnym szczegółowych warunków i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną służby. Zawarte w nim regulacje przewidują wyznaczenie przełożonych odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny służby oraz określenie sposobu ich zapewnienia podległym funkcjonariuszom, nałożenie na funkcjonariuszy obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny, określenie normy prawnej nadającej policjantom i funkcjonariuszom prawo tożsame z tym, jakie ma pracownik, do powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych, kiedy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, a także określenie przypadków, kiedy ta norma nie ma zastosowania. Ponadto regulacje zawarte w nowelizacji określają zakres, w jakim stosuje się w służbie zasady bezpieczeństwa i higieny służby określone w ustawie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

    Niezgodność z konstytucją obecnie istniejących rozwiązań powoduje konieczność wprowadzenia zmian. Zgadzam się z opinią, że aktualny stan prawny przyznający policjantom i funkcjonariuszom prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków służby aktem prawa o pozycji niższej niż ustawa nie stanowi wystarczającej ochrony ich interesów. Zaproponowany projekt przywraca należyty porządek prawny w tej materii.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni za właściwe uważa uchylenie kwestionowanych przepisów i wprowadzenie w ich miejsce nowych regulacji przedstawionych w omawianej ustawie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.1
Pozycja w rankingu:
109
Liczba głosów: 329
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.