Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 30 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
195 wyświetleń
0

22. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (druki nr 992 i 1040).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.

    Regulacje zawarte w omawianym projekcie ustawy mają za zadanie pomóc ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych w corocznym wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych na niego przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Według tej ustawy minister zobowiązany jest do prowadzenia rejestru nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia oraz za zezwoleniem wynikającym z przepisów ustawy.

    Jak wynika z przeprowadzonej w latach 2011-2013 kontroli Najwyższej Izby Kontroli rejestr ten przez obecne uregulowania prawne nie jest referencyjny, prowadzony wyłącznie na podstawie pism przesłanych przez notariuszy i przez sądy, a biorąc pod uwagę, że nie wszyscy oni dopełniają tego obowiązku, jest wybrakowany i niepełny. Aby umożliwić ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych prawidłowe prowadzenie rejestru, a tym samym rzetelne wywiązywanie się przez niego z zapisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, projektodawcy proponują wprowadzenie do tej ustawy oraz niektórych innych ustaw szeregu zmian.

    W ramach omawianej nowelizacji proponują rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania ministrowi stosownych dokumentów, rozszerzenie katalogu tych dokumentów, umożliwienie ministrowi ds. wewnętrznych wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Autorzy nowelizacji proponują również przedłużenie terminu przedawnienia deliktu dyscyplinarnego notariuszy z obecnych 3 do 5 lat oraz przesądzenie, że niewykonanie przez notariusza obowiązku przesyłania stosownych dokumentów do wiadomości ministra stanowi przewinienie dyscyplinarne. Ponadto przewiduje się wprowadzenie obowiązku zawarcia w akcie notarialnym dodatkowych informacji o obywatelstwie osoby fizycznej oraz - w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - określenia bądź przyjęcia oświadczenia, czy jest on cudzoziemcem.

    Wprowadzane nowelizacją zmiany w efekcie poskutkują utworzeniem sprawnie funkcjonującego systemu pozyskiwania stosownych dokumentów i informacji oraz w sposób pozytywny wpłyną na rzetelność przedstawianych przez notariuszy informacji o zawieranych transakcjach. Pozwoli to na poprawę referencyjności rejestru oraz w konsekwencji przyczyni się do realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni poprze procedowany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.1
Pozycja w rankingu:
97
Liczba głosów: 324
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.