Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
266 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 972 i 1019).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

    Potrzeba zmiany ustawy wynika ze zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z zebranych dotychczas doświadczeń z wdrażania programu. Proponowane ustawą zmiany mają przede wszystkim zapewnić szybsze uruchomienie i właściwe wdrażanie działań w ramach nowego programu, a także wprowadzić uproszczenia dla beneficjentów korzystających ze wsparcia.

    Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą jest powierzenie działań: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczasowa procedura zakładała wyłanianie odpowiedniego podmiotu w trybie zamówień publicznych.

    W projekcie ustawy minister za najbardziej istotne zmiany uznał m.in. możliwość przyznania pomocy dla operacji w ramach limitów na dany rok oraz to, że zapisy zakładają, iż obsługa spraw związanych m.in. z wypłatą pomocy zostanie przeniesiona z biur powiatowych do oddziałów regionalnych.

    W ramach nowelizacji ujednolicono również procedurę weryfikacji tytułu prawnego rolnika do ziemi. W ustawie zaproponowano, by rolnicy składali wnioski o przyznanie płatności w ramach m.in. płatności bezpośrednich oraz płatności ONW - dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami - na jednym formularzu w tym samym terminie.

    Ważny zakres zmian założonych w ustawie dotyczy doradztwa rolniczego. W projekcie ustawy założono, że doradca rolniczy może uzyskać określone specjalizacje i wykorzystać je poprzez ukierunkowaną i specjalistyczną pomoc dedykowaną beneficjentom programu.

    Zaproponowano również zmiany uwzględniające przeprowadzenie szkoleń i zdanie egzaminu w zakresie danej specjalizacji.

    Podczas odbywającego się dzisiaj pierwszego czytania ustawy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawy związane z uzupełnieniem wiedzy przez doradców wzbudziły najwięcej kontrowersji. W ustawie brakuje jednoznacznych zapisów dotyczących formuły związanej z nabywaniem nowej wiedzy przez doradców. Zgadzam się ze zgłaszającymi wątpliwości, że doradca specjalista powinien uzupełnić wiedzę zgodnie z jasno określonymi wytycznymi. Liczę jednak, że opracowywane przez ministerstwo zasady i ścieżki kariery zawodowej doradców szybko zostaną wdrożone.

    W związku z rekomendacją komisji oraz ideą ustawy, która upraszcza i ujednolica procedury, którym muszą podlegać polscy rolnicy, Koło Poselskie Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.