Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
419 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i 919).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

    Kiedy w 2012 r. wprowadzano podwyższenie wieku emerytalnego, spotkało się to z dużym niezadowoleniem wielu Polaków. Nagle dokonano zmiany, która uderzyła w wielu polskich obywateli. Wprowadzone w Polsce w 2012 r. podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego nie było poprzedzone właściwą debatą publiczną. Głównym celem wprowadzanej ustawy był bilans ekonomiczny, który tłumaczony był przez rządzących m.in. sytuacją demograficzną Polski. Ustalając wiek emerytalny, nie wzięto pod uwagę biologicznych uwarunkowań procesu starzenia się, w zgodzie z którymi granicę powinien wyznaczać przede wszystkim wiek, w którym człowiek przestaje być zdolny do w pełni wydajnej pracy. W prezydenckim projekcie ustawy ten ważny czynnik został uwzględniony. W procedowanej ustawie zachowano również drugi istotny czynnik, który należy brać pod uwagę przy ustalaniu wieku emerytalnego, tj. proporcję pomiędzy okresem ubezpieczenia a okresem pobierania świadczenia. Trzeba również podkreślić, że sytuacja na rynku pracy i ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza Polski nie uzasadnia podwyższenia podstawowego wieku emerytalnego.

    Zgadzam się z projektodawcami, że Polacy mimo dłuższego życia nie są dłużej zdolni do w pełni wydajnej pracy. Dlatego w nowej koncepcji ustawy przywrócono obowiązujący do 2012 r. wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Trzeba zaznaczyć, że zmiana wynikająca z obniżenia wieku emerytalnego nie oznacza konieczności odejścia na emeryturę w wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Dlatego polscy obywatele w zgodzie z nowelizacją mogą samodzielnie podejmować decyzje o zakończeniu pracy zawodowej lub jej kontynuowaniu.

    Poza przywróceniem wieku emerytalnego procedowaną ustawą likwiduje się również instytucję emerytury częściowej, która ze względu na obniżenie wieku emerytalnego staje się bezcelowa.

    W związku z przywróceniem wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zobowiązuje się Radę Ministrów do dokonywania co 3 lata przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkładania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego informacji o skutkach obowiązywania ustawy. Ten bardzo ważny zapis pozwoli na bieżąco monitorować ewentualne skutki wprowadzonej nowelizacji. Argumentem przemawiającym za obniżeniem wieku emerytalnego jest również polska tradycja związana ze wsparciem rodzinnym. Ustawa wprawdzie przynosi obciążenie dla budżetu państwa, jednak jej pozytywne skutki społeczne i ograniczenia nakładów na świadczenia systemu zabezpieczenia społecznego, pomoc społeczną oraz świadczenia zdrowotne są niewątpliwe. Cieszy mnie, że projektowana ustawa była tak szeroko dyskutowana i w czasie jej procedowania nie zabrakło wystąpienia publicznego.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.