Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
196 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

    Procedowany projekt ustawy jest kolejnym projektem, którego celem jest wspomożenie polskich rolników. Omawiane regulacje mają za zadanie ułatwienie prowadzenia rolniczej sprzedaży detalicznej, która w obecnie obowiązującym stanie prawnym napotyka wiele barier, m.in. administracyjnych.

    Brak jasno wytyczonych organów nadzorujących prowadzoną przez rolników sprzedaż konsumentom końcowym produktów przerobionych z własnej uprawy, hodowli lub chowu oraz różne zasady opodatkowania tej sprzedaży, wynikające z niejednoznacznego określenia, kiedy jest ona zwolniona z podatku dochodowego, a kiedy nie, to czynniki stanowiące istotne przeszkody w dalszym rozwoju rolniczej sprzedaży detalicznej.

    Obecne niedociągnięcia w tej materii niewątpliwie są niekorzystne dla polskich rolników, ale, co jest równie istotne, utrudniają też dostęp do produktów przez nich oferowanych konsumentom końcowym. W celu przeciwdziałania tej sytuacji wnioskodawcy przygotowali projekt ustawy, którego celem jest zniwelowanie istniejących barier. Według omawianych regulacji po rejestracji działalności rolniczej sprzedaży detalicznej, odpowiednio w Państwowej Inspekcji Sanitarnej bądź Inspekcji Weterynaryjnej, nadzór nad bezpieczeństwem żywności w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego będzie prowadzony przez Inspekcję Weterynaryjną. W przypadku produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia niezwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego nadzór nad tymi działaniami pozostanie w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nadzór nad jakością handlową żywności prowadzony będzie przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

    Ponadto projekt ten zakłada szereg zmian na poziomie ustawowym, których celem jest ujednolicenie podejścia urzędów skarbowych do form opodatkowania prowadzonego przez rolników handlu detalicznego. Służyć ma temu wprowadzenie preferencji podatkowych dla producentów rolnych prowadzących rolniczy handel detaliczny, a także przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia kompetencji do określania w drodze rozporządzeń limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagań higienicznych dla tych podmiotów.

    Mając na uwadze, że proponowane zmiany mają na celu stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli, Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera dalsze procedowanie tego projektu. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.