Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
478 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. (druki nr 817 i 869).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wprowadzenie w życie umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Kazachstanem jest dla Kazachstanu potwierdzeniem znaczenia jego stosunków z Unią Europejską, a także wyrażeniem obustronnej woli politycznej w zakresie podniesienia wzajemnych relacji na wyższy poziom. Z punktu widzenia Republiki Kazachstanu umowa ma akcentować jego pozycję w stosunkach Unii Europejskiej z regionem Azji Centralnej. Należy przyjąć, że ratyfikacja umowy przyczyni się do wzmocnienia europejskiego kierunku polityki zagranicznej Kazachstanu, która w swoim założeniu kieruje się zasadą wielowektorowości, tj. równoważenia wpływów głównych aktorów sceny międzynarodowej w regionie. Tym samym pozytywnie wpłynie na umocnienie niezależności i podmiotowości Kazachstanu.

    Umowa ta potwierdza żywotność i aktualność wschodniego wymiaru polityki zagranicznej Unii Europejskiej, zaś w jej ramach tworzy pole do intensyfikacji dialogu politycznego między Polską a Kazachstanem i realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Będzie ona uzupełniała na terenie Azji Centralnej prowadzoną przez Polskę aktywną politykę wobec wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach szerokiej skali działań związanych z Partnerstwem Wschodnim.

    Do momentu jej wejścia w życie umowa może być tymczasowo stosowana jedynie przez Unię Europejską w obszarze jej wyłącznych kompetencji, a nie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

    Umowa ustanawia mechanizm współpracy politycznej i handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kazachstanem. Mechanizm ten charakteryzuje się wzajemnością praw i obowiązków oraz wspólnymi działaniami realizowanymi przez powołane w tym celu organy, według określonych procedur. Ponadto umowa reguluje kwestie uregulowane w Rzeczypospolitej Polskiej aktami rangi ustawowej.

    Polska uznaje Kazachstan za swojego najważniejszego partnera w regionie Azji Centralnej. Decyduje o tym istotny potencjał gospodarczy kraju, jego strategiczna rola w regionie, a także stale rosnąca pozycja na arenie międzynarodowej. Umowa precyzuje i poszerza ramy współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo w tym regionie świata dzisiaj wydaje się sprawą nadrzędną.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni jest za ratyfikacją tej umowy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.