Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
217 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 803 i 856).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

    W obecnie obowiązującym stanie prawnym osoby nienależnie pobierające świadczenie z ubezpieczeń społecznych zobowiązane są do jego zwrotu. Zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń organy rentowe mogą żądać za okres 12 miesięcy lub 3 lat w zależności od tego, czy osoba je pobierająca poinformuje o tym fakcie organ wypłacający dane świadczenie. Według funkcjonujących przepisów okres, po którego upływie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu, wynosi 10 lat. Jest to jednak czas liczony od momentu wydania przez organ rentowy decyzji o zwrocie. Termin wydania takiej decyzji nie jest obecnie określony.

    W omawianym projekcie ustawy projektodawcy proponują dookreślenie tego terminu do 5 lat. Choć nikt nie ma wątpliwości, że osoby, które nienależnie pobrały świadczenia z ubezpieczeń społecznych, muszą być zobowiązane do ich zwrotu, to rozwiązanie proponowane przez wnioskodawców uważam za korzystne. Kuriozalne wydają się bowiem przypadki, w których po upływie 5 czy 10 lat od zdarzenia wydaje się decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, tym bardziej jeśli zdarzenie miało miejsce z winy organu rentowego. W celu uporządkowania obecnie obowiązujących rozwiązań konieczne jest wprowadzenie omawianej regulacji odnoszącej się do zasad dochodzenia należności przez organy rentowe.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.