Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 21 września 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
260 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druki nr 630 i 853).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

    Projekt ustawy wynika z konieczności implementacji pakietu legislacyjnego, który został opublikowany 18 czerwca 2013 r. Pakiet legislacyjny ma pozwolić na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej oraz zapewnić konsumentom rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami bez udziału sądu. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, którzy dotychczas na spory sądowe tracili niepotrzebnie wiele czasu i ponosili duże koszty.

    Dotychczas w Polsce funkcjonuje model mieszany systemu pozasądowego rozwiązywania sporów. System oparty jest na dwóch filarach: Inspekcji Handlowej obejmującej swym zasięgiem cały kraj, chodzi m.in. o mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, oraz sądownictwie polubownym. Drugi z filarów tworzą tzw. podmioty ADR o charakterze sektorowym, utworzone dla rozwiązywania ściśle określonych sporów w konkretnych sektorach rynku. Do rozstrzygania sporów wykorzystują mediację, arbitraż bądź też obie z tych form. Rozwiązania te były rzadko wykorzystywane przez polskich obywateli.

    Zakres przedmiotowy projektu ustawy dotyczy sporów konsumenckich obejmujących zobowiązania umowne wynikające z umów sprzedaży oraz innych umów zawieranych z konsumentami. Projekt ustawy wprowadza przepisy, które mają zapewnić sprawiedliwe traktowanie stron podczas rozwiązywania sporów konsumenckich.

    Podczas prac w podkomisji wiele kontrowersji wzbudził fragment art. 13 ust. 1 i 2 dotyczący formy internetowej i nieinternetowej, w jakiej może być prowadzone postępowanie w sporze konsumenckim. Ten fragment budzi również nasze wątpliwości.

    W ustawie wprowadzono bardzo ważną regulację, która gwarantuje, że podczas trwania wszystkich rodzajów postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie będzie upływał termin przedawnienia roszczenia, które jest przedmiotem sporu. Trzeba również podkreślić, że proponowany sposób pozasądowego rozstrzygania sporów nie zamyka drogi do postępowania sądowego. Strony wybierają dobrowolnie sposób rozstrzygania sporu.

    W ustawie zostały również jasno określone obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań ADR, a także przedsiębiorców. W projekcie określono dodatkowe zadania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. monitorowanie prawidłowego wykonywania obowiązków przez podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosowało za przyjęciem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.