Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 21 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
401 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 730).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw.

    Omawiany projekt ustawy budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony projektodawcy powołują się na potrzebę zmian w omawianych ustawach wynikającą z postulatów środowisk i organizacji społecznych zaangażowanych w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Z drugiej strony większość wydanych opinii na temat tego projektu, łącznie z opinią Biura Analiz Sejmowych, odnosi się do wprowadzenia omawianych regulacji bardzo krytycznie.

    Zacząć jednak należy od tego, że inicjatywa podjęta przez wnioskodawców jest niewątpliwie słuszna. Obecnie obowiązujące rozwiązania w obszarze ochrony osób z niepełnosprawnością intelektualną za bardzo ingerują w prawa tych osób oraz ich godność. Dążyć powinniśmy do wypełnienia celów omawianego projektu ustawy, czyli do wprowadzania koncepcji wspieranego podejmowania decyzji opartej na gwarancji jak najpełniejszej możliwości wyrażania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie swojej woli.

    Głównym rozwiązaniem, jakie proponują projektodawcy, jest dopisanie do obecnie istniejących instytucji służących pomocą osobom niepełnosprawnym psychicznie instytucji opiekuna medycznego oraz opiekuna prawnego. Instytucja opiekuna medycznego mogłaby być ustanowiona dla osoby, która ukończyła 16 lat, jeżeli nie dysponuje ona ostatecznym rozeznaniem niezbędnym do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania bądź udzielenie jej innych świadczeń medycznych. Instytucję opiekuna prawnego byłoby można ustanowić dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ukończyła 18. rok życia, nie ma wystarczającego rozeznania niezbędnego do dokonywania czynności prawnych w niektórych sprawach, a jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia częściowego.

    Głównym zarzutem odnośnie do procedowanego projektu ustawy jest przede wszystkim jego niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Zastrzeżenia budzi także brak wyszczególnienia istotnych różnic pomiędzy instytucją opiekuna prawnego a częściowym ubezwłasnowolnieniem osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz brak precyzyjnych przesłanek dla ustanowienia którejkolwiek z wprowadzanych tym projektem form opieki. Dodatkowo regulacje w proponowanej postaci wprowadzać będą chaos wynikający z użycia różnej terminologii. Pomimo podniosłości idei, jaka przyświeca temu projektowi, nie sposób nie wspomnieć, że mimo zapewnień wnioskodawców będzie on obciążał budżet państwa.

    Mając jednak na względzie, że najpoważniejszy z zarzutów, czyli niezgodność z prawem Unii Europejskiej, omówiony został podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej, oraz mając świadomość istotności omawianego projektu, Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem. Liczymy, że podczas dyskusji w komisji wypracowane zostaną rozwiązania, które nie będą budziły aż tylu zastrzeżeń. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.