Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 13 września 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
234 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 718 i 825).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

    Po wysłuchaniu przebiegu posiedzeń komisji i uwag opozycji można odnieść wrażenie, że rządowy projekt ustawy to zabetonowanie możliwości, jakie dotychczas miały samorządy. Tymczasem prawda jest zgoła inna. Liczne reformy wprowadzane w systemie państwa, a tym samym na poziomie samorządów sprawiają, że zmiany w zakresie ustawy o dochodach jednostek samorządowych są niezbędne. Możliwe będą one jednak dopiero po zebraniu danych dotyczących alokacji dochodów, czyli w roku 2019. Dlatego nowelizacja ustawy przedłuża jedynie obowiązujące przepisy w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów województw. Uchwalenie ustawy jest niezbędne, by samorządy od stycznia 2017 r. mogły otrzymać subwencje regionalne pochodzące z wpłat, bowiem nie będzie podstawy prawnej. Obecna ustawa obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji.

    W procedowanej ustawie przewidziano również drobne zmiany mające charakter innowatorski. Proponuje się zmianę dotyczącą przekazywania informacji o wysokości subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych. We współczesnym świecie niekorzystanie z tego typu narzędzi wydaje się anachronizmem. Pozwoli to także w naturalny sposób ograniczyć liczbę dokumentów w wersji papierowej, a także skróci czas załatwiania spraw.

    Podobne rozwiązanie zastosowane będzie w odniesieniu do informowania województw i wojewodów o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań związanych z drogami wojewódzkimi. Za niezwykle cenne w pracy nad tą ustawą uważam konsultacje społeczne, jakie przeprowadzono. W nowelizacji ustawy uwzględniono również różne pomysły dotyczące podziału subwencji regionalnej, potrzeby wydatkowe i inne wnioski wysuwane przez samorządy. Naturalnie wzięto pod uwagę tylko te pomysły jednostek samorządu, które możliwe są do zweryfikowania na podstawie danych statystycznych.

    Procedowany projekt ustawy nie przyczyni się do obniżenia dochodów jednostek samorządowych, a jedynie umożliwi terminowe wypłaty i usprawni system administrowania wypłatami. Biorąc pod uwagę zasadność wprowadzanej nowelizacji i akceptację samorządów dotyczące drobnych zmian dokonanych w zakresie ich dotyczącym, Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera dalsze procedowanie nad projektem. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.