Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 13 września 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
246 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 786 i 813).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

    Procedowany projekt ustawy ma charakter porządkowy, a omawiane w nim regulacje realizują dwa zadania. Pierwsze z nich to implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/254 z dnia 11 lutego 2015 r. Wdrażana dyrektywa uchyla swoimi zapisami dyrektywę nr 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności. Zabieg ten jest logiczną konsekwencją wydania przez Parlament Europejski i Radę w dniu 28 stycznia 2002 r. rozporządzenia nr 178/2002. Przepisy tego rozporządzenia przekazują Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności zadania Komitetu Naukowego ds. Żywności, o których mowa w uchylanej dyrektywie nr 93/5/EWG.

    Drugim zadaniem, którego realizacja jest celem wprowadzenia omawianych regulacji, jest wykonanie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Rozporządzenie to dotyczy odstępstw od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004. Określa ono wprost wymagania dotyczące transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów oraz uchyla swoimi zapisami dyrektywę Rady nr 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów. W związku z powyższym konieczne jest wykreślenie z art. 70 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia upoważnienia dla ministra właściwego ds. zdrowia w zakresie odnoszącym się do kwestii regulowanej przez przepisy rozporządzenia Komisji nr 579/2014.

    Mając na uwadze, że termin wdrożenia dyrektywy 2015/254 minął w dniu 29 lutego 2016 r., Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
121
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.