Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#uscinski

Poseł Piotr Uściński

Wróć do listy
Poseł Piotr Uściński - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
57 wyświetleń
0

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1409 i 1597).

Poseł Piotr Uściński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, druk nr 1597.

    Szanowni Państwo! Znowelizowanie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych jest pilne i jest konieczne, bardzo konieczne. Niektóre samorządy zadłużają się bez opamiętania. To jest w tym momencie gaszenie pożarów. Przytoczę tu przykład gminy Ostrowice, województwo zachodniopomorskie, w której zadłużenie w ostatnim czasie wyniosło blisko 400% wysokości rocznego budżetu. 400%.

    Jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, celem tej ustawy jest wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej wobec samorządu terytorialnego funkcji regionalnych izb obrachunkowych, co pozwoli m.in. na skuteczniejsze przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się, a przez to spowoduje wzmocnienie pozycji gospodarczej samorządu terytorialnego. Sprawozdanie połączonych komisji zawiera kilka istotnych zmian w stosunku do pierwotnego projektu rządowego, jednakże projekt ustawy w dalszym ciągu realizuje te cele, a naniesione zmiany wzmacniają i usprawniają funkcjonowanie RIO.

    Warto zwrócić uwagę Wysokiej Izby na fakt, że w czasie pierwszego czytania rządowego projektu z ust opozycji padły propozycje, aby wprowadzić zmiany...

    (Głos z sali: Ale której?)

    ...polegające m.in. na odstąpieniu od procedur konkursowych przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów izb.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: A kto to powiedział?)

    Padły także sugestie, aby w pewien sposób odświeżyć składy samych kolegiów, otworzyć się szerzej na nowe osoby i ograniczyć prawo do de facto dożywotniego pełnienia funkcji kolegianta. My wsłuchaliśmy się dokładnie w tę dyskusję i otwieramy się na rzeczowe argumenty niezależnie od tego, czy padają z ust posłów PiS, czy opozycji. Dlatego kluczowe poprawki uwzględnione w sprawozdaniu komisji polegają właśnie na powoływaniu i odwoływaniu członków kolegiów i prezesów izb przez prezesa Rady Ministrów, prezesów - na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, a członków kolegiów - na wniosek prezesów za pośrednictwem ministra.

    Istotną poprawką jest także możliwość orzekania o nieważności uchwał i zarządzeń oraz - w przypadku nieistotnego naruszenia prawa - wskazywania, że wydano je z naruszeniem prawa, w 3-osobowych składach orzekających. Zmiana ta usprawni prace izb, a także doprowadzi do zmniejszenia kosztów osobowych i delegacji służbowych.

    Zmianą, która wywołuje u opozycji największe emocje, jest doprecyzowanie, że izby kontrolują gospodarkę finansową na podstawie kryterium zgodności z prawem, gospodarności i rzetelności, a także, w przypadku zleconych zadań administracji rządowej, kryterium celowości. Czego się państwo boicie? Że RIO wytknie komuś niegospodarność, nierzetelność? Czy chcecie bronić tych samorządowców, którzy zadłużają się ponad miarę w parabankach na przykład? Przypominam wam, że niegospodarność jest również niezgodna z prawem. Zajrzyjcie do ustawy o finansach publicznych, do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zajrzyjcie do Kodeksu karnego, gdzie niegospodarność jest penalizowana. Ktoś musi tego pilnować, musi pilnować przestrzegania prawa w samorządach. My dziś chcemy wzmocnić i usprawnić RIO...

    (Głos z sali: Pilnuje regionalna izba obrachunkowa.)

    ...a w rezultacie wzmocnić samorządy.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera proponowany projekt ustawy, składając jednocześnie na ręce pana marszałka poprawkę, która doprecyzowuje, że stosowanie kryterium gospodarności przy kontroli gospodarki finansowej dotyczyć będzie zasadniczo tylko zadłużania. W ten sposób wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom związków samorządowych, które obawiały się tego kryterium. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.3
Pozycja w rankingu:
302
Liczba głosów: 15
Zobacz pełne profile
Stefan Romecki
Stefan Romecki
Monika Rosa
Monika Rosa
Halina Rozpondek
Halina Rozpondek
Marek Ruciński
Marek Ruciński
Zobacz pełne profile
Stefan Romecki
Stefan Romecki
Monika Rosa
Monika Rosa
Halina Rozpondek
Halina Rozpondek
Marek Ruciński
Marek Ruciński
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.