Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#uscinski

Poseł Piotr Uściński

Wróć do listy
Poseł Piotr Uściński - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
66 wyświetleń
0

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1409 i 1597).

Poseł Piotr Uściński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, druk nr 1597.

    Szanowni Państwo! Znowelizowanie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych jest pilne i jest konieczne, bardzo konieczne. Niektóre samorządy zadłużają się bez opamiętania. To jest w tym momencie gaszenie pożarów. Przytoczę tu przykład gminy Ostrowice, województwo zachodniopomorskie, w której zadłużenie w ostatnim czasie wyniosło blisko 400% wysokości rocznego budżetu. 400%.

    Jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, celem tej ustawy jest wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej wobec samorządu terytorialnego funkcji regionalnych izb obrachunkowych, co pozwoli m.in. na skuteczniejsze przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się, a przez to spowoduje wzmocnienie pozycji gospodarczej samorządu terytorialnego. Sprawozdanie połączonych komisji zawiera kilka istotnych zmian w stosunku do pierwotnego projektu rządowego, jednakże projekt ustawy w dalszym ciągu realizuje te cele, a naniesione zmiany wzmacniają i usprawniają funkcjonowanie RIO.

    Warto zwrócić uwagę Wysokiej Izby na fakt, że w czasie pierwszego czytania rządowego projektu z ust opozycji padły propozycje, aby wprowadzić zmiany...

    (Głos z sali: Ale której?)

    ...polegające m.in. na odstąpieniu od procedur konkursowych przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów izb.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: A kto to powiedział?)

    Padły także sugestie, aby w pewien sposób odświeżyć składy samych kolegiów, otworzyć się szerzej na nowe osoby i ograniczyć prawo do de facto dożywotniego pełnienia funkcji kolegianta. My wsłuchaliśmy się dokładnie w tę dyskusję i otwieramy się na rzeczowe argumenty niezależnie od tego, czy padają z ust posłów PiS, czy opozycji. Dlatego kluczowe poprawki uwzględnione w sprawozdaniu komisji polegają właśnie na powoływaniu i odwoływaniu członków kolegiów i prezesów izb przez prezesa Rady Ministrów, prezesów - na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, a członków kolegiów - na wniosek prezesów za pośrednictwem ministra.

    Istotną poprawką jest także możliwość orzekania o nieważności uchwał i zarządzeń oraz - w przypadku nieistotnego naruszenia prawa - wskazywania, że wydano je z naruszeniem prawa, w 3-osobowych składach orzekających. Zmiana ta usprawni prace izb, a także doprowadzi do zmniejszenia kosztów osobowych i delegacji służbowych.

    Zmianą, która wywołuje u opozycji największe emocje, jest doprecyzowanie, że izby kontrolują gospodarkę finansową na podstawie kryterium zgodności z prawem, gospodarności i rzetelności, a także, w przypadku zleconych zadań administracji rządowej, kryterium celowości. Czego się państwo boicie? Że RIO wytknie komuś niegospodarność, nierzetelność? Czy chcecie bronić tych samorządowców, którzy zadłużają się ponad miarę w parabankach na przykład? Przypominam wam, że niegospodarność jest również niezgodna z prawem. Zajrzyjcie do ustawy o finansach publicznych, do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zajrzyjcie do Kodeksu karnego, gdzie niegospodarność jest penalizowana. Ktoś musi tego pilnować, musi pilnować przestrzegania prawa w samorządach. My dziś chcemy wzmocnić i usprawnić RIO...

    (Głos z sali: Pilnuje regionalna izba obrachunkowa.)

    ...a w rezultacie wzmocnić samorządy.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera proponowany projekt ustawy, składając jednocześnie na ręce pana marszałka poprawkę, która doprecyzowuje, że stosowanie kryterium gospodarności przy kontroli gospodarki finansowej dotyczyć będzie zasadniczo tylko zadłużania. W ten sposób wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom związków samorządowych, które obawiały się tego kryterium. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.3
Pozycja w rankingu:
327
Liczba głosów: 15
Zobacz pełne profile z okręgu 20 Warszawa
Michał Kamiński
Michał Kamiński
Zobacz pełne profile z okręgu 20 Warszawa
Michał Kamiński
Michał Kamiński
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.