Zgłoś uwagi
#golojuch

Poseł Kazimierz Gołojuch

Wróć do listy
Poseł Wiesław Buż - Wystąpienie z dnia 06 maja 2020 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 64 i 257).

Poseł Wiesław Buż:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedmiotowa ustawa porządkuje kwestie terminologiczne w wielu aktach prawnych i dopasowuje je do obecnej strategii rozwoju kraju opartego na zrównoważonym rozwoju, z eliminacją wcześniejszego podejścia do kreowania rozwoju opartego na modelach polaryzacyjno-dyfuzyjnych, innymi słowy, przenikających i zetkniętych, co zostało już usankcjonowane w ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝, jak również w ˝Krajowej strategii rozwoju regionalnego 2030.˝

    W tym miejscu warto wskazać, że o ile zrozumiałe i zasadne jest dążenie do powstrzymania procesów marginalizacji, degradacji poprzez np. wyludnienie, bezrobocie, brak inwestycji, co dotyczy małych gmin i średnich miast, o tyle niemniej istotne jest dalsze wsparcie dużych miast, nie tylko metropolii. Jest w Polsce wiele miast, które nie są jeszcze metropoliami, chociaż z metropoliami współpracują i są ich równoważnymi partnerami. Chodzi o wzmożenie ich obszarów funkcjonalnych, co bezsprzecznie pozwoli na utrzymanie nie tylko dotychczasowego tempa wzrostu, a także ich pozytywnego oddziaływania na całe regiony, których są rdzeniem.

    Podkreślono to również w uzasadnieniu projektu przedmiotowej ustawy, wskazując jako pozytywne doświadczenia wdrożenie instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych i zbudowanego w ramach ich realizacji potencjału współpracy wykraczającego poza podział administracyjny jednostek samorządu terytorialnego. Obawiam się, że niniejszy projekt w wielu obszarach szczególnie współfunkcyjnych lub korelujących z obszarami krajowej strategii rozwoju regionalnego, który opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi na okres niewykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, może być - podkreślam: może być - zawłaszczony i zdominowany przez stronę rządową.

    Negatywnie ocenia się zakres strategii rozwoju gminy określony w art. 2 projektu ustawy w zakresie dodanego art. 10e ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który dotyczy obowiązku określenia modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii, zakres strategii będzie pokrywał się bowiem z zakresem studium. Zdublowanie dokumentów może spowodować trudności w ich stosowaniu. Negatywnie ocenia się brak zobligowania do sporządzenia strategii gminnej. Brak jest uzasadnienia dla funkcjonalności opracowanej strategii gminy.

    W projekcie ustawy można zauważyć symptomy centralizacji działań w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej i przeniesienia środka ciężkości z dokumentów gminnych na szczebel wojewódzki. Wymieniona opinia znajduje oparcie w załączonym stanowisku Towarzystwa Urbanistów Polskich, Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich dotyczącym projektu zmiany ustawy oraz innych ustaw w wersji z dnia 29 maja 2019 r.

    Kilka zdań innej natury na temat projektu, natury czasowej. Omawiany projekt ustawy jest mocno spóźniony. ˝Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝ została ogłoszona w 2016 r., a mamy już rok 2020. Ile inwestycji nie mogło się rozpocząć ze względu na te opóźnienia? Rok 2020 jest także ważny z punktu widzenia realizacji wskaźników ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝. Wiadomo, że część z nich, jak poziom inwestycji, nie zostanie osiągniętych. Inwestycje miały być na poziomie 20% PKB, a spadły poniżej poziomu 20%. Nie ma też wielu zapowiedzianych projektów, jak np. projekt ˝Luxtorpeda˝, projekt ˝Batory˝, projekt dotyczący miliona samochodów elektrycznych. Jak długo rząd chce przygotowywać legislację pod realizację strategii, z której już trzeba się rozliczyć?

    To jest projekt spóźniony. Mam nadzieję, że przynajmniej część projektów inwestycji zostanie nadrobiona i wykorzystamy niezbędne środki unijne. W związku z tym będziemy optować za przyjęciem projektu. Zgłaszam jedną poprawkę, panie marszałku. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.5
Pozycja w rankingu:
179
Liczba głosów: 8
Zobacz pełne profile z okręgu 23 Rzeszów
Poseł Jerzy Paul
Poseł Jerzy Paul
Poseł Wiesław Buż
Poseł Wiesław Buż
Zobacz pełne profile z okręgu 23 Rzeszów
Poseł Jerzy Paul
Poseł Jerzy Paul
Poseł Wiesław Buż
Poseł Wiesław Buż
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.