Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 5, dzień 2 (2020-02-13)

Lista punktów

Punkt 8
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 9
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 10
Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w związku z lawinowo rosnącymi cenami i kosztami utrzymania polskich rodzin
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 12
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Punkt 13
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 14
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia
Punkt 15
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Punkt 17
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Sybir z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
Punkt 18
Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r."
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 22
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Punkt 31
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra – Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych – Mariusza Kamińskiego
Punkt 32
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Punkt 4
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Punkt 33
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.