Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 15, dzień 2 (2020-07-23)Punkt 17, 18, 19

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium

- Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego"

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Stanowiska klubów parlamentarnych

Wystąpienia

Marian Banaś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Marian Banaś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Tadeusz Kościński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Tadeusz Kościński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Tadeusz Cymański - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Tadeusz Cymański - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Tadeusz Cymański (PiS)
Adam Glapiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Adam Glapiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Grzegorz Braun - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Grzegorz Braun - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja)
Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Izabela Leszczyna (KO)
Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Robert Telus (PiS)
Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska (KO)
Poseł Piotr Kaleta - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Piotr Kaleta - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Piotr Kaleta (PiS)
Poseł Kazimierz Moskal - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Kazimierz Moskal - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Kazimierz Moskal (PiS)
Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Zofia Czernow (KO)
Posłanka Mirosława Nykiel - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Mirosława Nykiel - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Mirosława Nykiel (KO)
Posłanka Monika Falej - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Monika Falej - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Monika Falej (Lewica)
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk
Poseł Marta Wcisło - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Marta Wcisło - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Marta Wcisło (KO)
Poseł Przemysław Koperski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Przemysław Koperski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Przemysław Koperski (Lewica)
Poseł Robert Obaz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Robert Obaz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Robert Obaz (Lewica)
Poseł Michał Szczerba - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Michał Szczerba - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Michał Szczerba (KO)
Poseł Paweł Krutul - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Paweł Krutul - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Paweł Krutul (Lewica)
Poseł Gabriela Lenartowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Gabriela Lenartowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Gabriela Lenartowicz (KO)
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica)
Poseł Mirosław Suchoń - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Mirosław Suchoń - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Mirosław Suchoń (KO)
Poseł Dariusz Wieczorek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Dariusz Wieczorek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Dariusz Wieczorek (Lewica)
Poseł Rafał Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Rafał Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Rafał Adamczyk (Lewica)
Poseł Mateusz Bochenek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Mateusz Bochenek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Mateusz Bochenek (KO)
Posłanka Katarzyna Kretkowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Katarzyna Kretkowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Katarzyna Kretkowska (Lewica)
Poseł Krzysztof Piątkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Piątkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Piątkowski (KO)
Poseł Marek Rutka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Marek Rutka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Marek Rutka (Lewica)
Poseł Tomasz Olichwer - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Tomasz Olichwer - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Tomasz Olichwer (KO)
Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska (KO)
Posłanka Magdalena Biejat - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Magdalena Biejat - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Magdalena Biejat (Lewica)
Poseł Michał Krawczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Michał Krawczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Michał Krawczyk (KO)
Poseł Adrian Zandberg - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Adrian Zandberg - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Adrian Zandberg (Lewica)
Poseł Ryszard Wilczyński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Ryszard Wilczyński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Ryszard Wilczyński (KO)
Poseł Jan Szopiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Jan Szopiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Poseł Krzysztof Gadowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gadowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gadowski (KO)
Poseł Krzysztof Gawkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gawkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gawkowski (Lewica)
Poseł Franciszek Sterczewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Franciszek Sterczewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Franciszek Sterczewski (KO)
Posłanka Katarzyna Kotula - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Katarzyna Kotula - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Katarzyna Kotula (Lewica)
Posłanka Katarzyna Ueberhan - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Katarzyna Ueberhan - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Katarzyna Ueberhan (Lewica)
Posłanka Hanna Gill-Piątek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Hanna Gill-Piątek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Posłanka Hanna Gill-Piątek
Poseł Robert Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Robert Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Robert Kwiatkowski (Lewica)
Poseł Andrzej Grzyb - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Andrzej Grzyb - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Andrzej Grzyb
Poseł Maciej Konieczny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Maciej Konieczny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Maciej Konieczny (Lewica)
Anna Moskwa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Anna Moskwa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Wojciech Skurkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Wojciech Skurkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Adam Guibourge-Czetwertyński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Adam Guibourge-Czetwertyński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Rafał Weber - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Rafał Weber - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Poseł Rafał Weber (PiS)
Piotr Dziedzic - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Piotr Dziedzic - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Sebastian Skuza - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Sebastian Skuza - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Marian Banaś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Marian Banaś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.