Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 83, dzień 2 (2019-07-04)

Lista punktów

Punkt 22
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 23
Informacja bieżąca w sprawie doniesień medialnych dotyczących apelu banków o wsparcie przez rząd Polski w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w procesie dotyczącym tzw. kredytów frankowych
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020"
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Punkt 31
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku wraz z opinią Komisji
Punkt 32
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
Punkt 33
Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Punkt 34
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
punkt 35
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
punkt 36
Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
punkt 37
Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej
punkt 38
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemie instytucji rozwoju
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
punkt 39
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.