Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 82, dzień 2 (2019-06-13)

Lista punktów

Punkt 18
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 19
Informacja bieżąca w sprawie działań Ministerstwa Środowiska na rzecz polskiej wsi
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Punkt 22
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II, ustanowienia roku 2020 Rokiem Karola Wojtyły
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy urodzin Teodora Axentowicza
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej
Punkt 33
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Punkt 34
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
punkt 35
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
punkt 41
Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu
punkt 37
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
punkt 38
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
punkt 39
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 42
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie 450. rocznicy Unii Polsko-Litewskiej
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.