Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


331 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 02 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2016 roku.
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2016 roku.
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy - prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy


Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Informacja bieżąca w sprawie stanu kadr w polskiej dyplomacji

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy