Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego


265 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 10 marca 2017 roku.
Informacja Ministra Zdrowia o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej,...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy