Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego


254 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2017 roku.
Informacja bieżąca w sprawie działań, do których zobowiązany jest rząd oraz przedstawienia...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.
Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 10 marca 2017 roku.
Informacja Ministra Zdrowia o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej,...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy