Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa


362 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 20 października 2016 roku.
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ,,Za...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 29 listopada 2016 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe Pierwsze czytanie rządowego...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 30 listopada 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy