Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej


2846 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.
Informacja bieżąca w sprawie dramatycznej sytuacji w polskim rolnictwie: braku reakcji na...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.
Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy